FANDOM


'Âlemîn: Edit Edit

'Âlemîn, beş şekilde tefsir edilir:

1. İnsanlar ve cinler

 • "Hamd , 'âlemînin (insanlar ve cinlerin) rabbi Allah'ındır." [138]Fâtiha: 1/2
 • " 'Âlemîne (insanlara ve cinlere) uyarıcı olsun diye..." [139]Furkân: 25/1
 • "O, başka değil, âlemin (insanlar ve cinler) için bir hatırlatmadır." [140]Tekvîr: 81/27
 • "O, başka değil, âlemin için bir hatırlatmadır." [141]Sâd: 38/87.

2. Kendi zamanlarındaki 'âlemler (insanlar)

 • "Ey İsrâîloğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi 'âlemin (kendi zamanındaki 'âlemler (insanlar)) üzerine tafdil ettiğimi hatırlayın!" [142]Bakara: 2/47
 • "Andolsun ki Biz onları bir ilm üzere 'âlemin (kendi zamanındaki 'âlemler,insanlar) üzerine ihtiyar etmiştik." [143]Duhân: 44/32
 • "Onları (İsrâîloğulları 'nı) âlemin (kendi zamanlarındaki 'âlemler, insanlar) üzerine tafdil etmiştik." [144]Câsiye: 45/16

3. Adem 'den Kıyâmet'e kadar -kendi cinsinden- gelecek tüm insanlar

 • "Şüphesiz ki (ey Meryem ) Allah seni seçti ve tahir kıldı, hem de âlemin kadınları (Adem'den itibaren bütün kadınların) üzerine seçti." [145] Al-i İmrân: 3/42
 • " 'Alemin (Adem'den Kıyamet 'e kadarki bütün insanlar) için bereketler verdiğimiz arza..." [146]Enbiyâ:21/71

4. Nûh 'dan sonrakiler

 • "Âlemin (Nuh'tan sonraki insanlar) içinde Nuh' a selâm (Nuh 'un ardından o'na yapılan güzel senalar)." [147]Sâffât: 37/79

Bununla Nûh'dan sonra insanlar tarafından o'na yapılacak güzel övgüler kasdedilmektedir.

5. Ehl-i Kitap

 • "Yoluna gücü yetenlerin O Ev'i haccetmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Artık kim nankörlük ederse şüphesiz ki Allah, âleminden (Ehl-i Kitap'tan -çünkü onlar kaccın farz olduğu görüşünde değillerdi-) ganidir." [148]Meryem: 19/65
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.