FANDOM


FB IMG 1451186439236
Münevver Özdemir ♪ Öyle sermestem ki idrâk etmezem ☆彡mk♪

Münevver Özdemir ♪ Öyle sermestem ki idrâk etmezem ☆彡mk♪

Kazancı Bedih Öyle Ser-Mestim Ki İdrâk Etmezem Dünyâ Nedir

Kazancı Bedih Öyle Ser-Mestim Ki İdrâk Etmezem Dünyâ Nedir

Öyle ser-mestim ki idrâk etmezem dünyâ nedir

Allahümme, innî euzu biridake min sehatike ve bimuafetike min ukubetike: Senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım Allah'ım!”

Euzu bike minke; Senden yine Sana sığınırım”

Türkçe - İngilizce Edit

1.intellectual 2.enlightened 3.sagacious 4.gnostic 5.knowing, wise

İngilizce - Arapça Edit

1.مثقف, منور ثقافيا adjective enlightened  2.معرفي gnostic  3.مفكر, مثقف noun intellectual  4.فكري, عقلاني, مثقف, ذهني, ميال للدرس, منهمك في نشاط, حالة ماهو عقلاني adjective intellectual  5.فطن, ثاقب, حصيف, ذكي, عاقل adjective sagacious 


Türkçe - Türkçe Edit

1.Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı: "Anadolu'da arif derler, bir halk yetişmişi vardır."- F. R. Atay 2.Meşhur, bilgi sahibi, tanınmış Hukuk 3.Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı 4.Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı: "Anadolu'da arif derler, bir halk yetişmişi vardır."- F. R. Atay 5.çok anlayışlı ve sezgili kimse 6.bilen, bilgide ileri olan, âşinâ, vâkıf; hakkı hakkıyla bilen; bir şeyi çok düşünmeye ihtiyaç duymadan ve zorlanmadan kolayca anlayan; zevkî. ve vicdanî irfan sâhibi 7.Sabırlı ve mütehammil ÂRİF  8.(İrfan. dan) Bilen, bilgide ileri olan. Aşinâ, vâkıf. Hakkı, hakkı ile bilen ÂRİF  9.Çok düşünmeğe ihtiyaç kalmaksızın, tekellüfsüz gördüğünü bilen ve anlayan ÂRİF  10.Zevkî ve vicdanî irfan sâhibi olan ÂRİF  11.Bir işten iyi anlayan ARÎF  12.Çok irfanlı, çok tanınmış, meşhur âlim ARÎF  13.arifin ârifler 


İngilizce - Yunanca Edit

1.διαφωτισμένος (diafotismenos) enlightened  2.γνωστικιστής (gostikistis) gnostic  3.(adj) γνωστικός (gostikos) gnostic  4.διανοητικός (dianoitikos) intellectual  5.(adj) διανοούμενος (dianooymenos), νοερός (noeros), διανοητικός (dianoitikos) intellectual 6.οξυδερκής (oxyderkis) sagacious  7.(adj) μυαλωμένος (myalomenos), οξύνους (oxynoys), αγχίνους (anchinoys) sagacious 

İngilizce - İspanyolca Edit

1.bien informado, ilustrado enlightened  2.gnóstico gnostic  3.intelectual intellectual  4.sagaz, astuto, ladino, perspicaz sagacious 


bir fuzuli gazelinin ilk mısra'ı. Edit

şöyle devam eder:

öyle sermestim ki idrak etmezem dünya nedir ben kimem saki olan kimdir mey ü sahba nedir gerçi canandan dil-i şeyda için kam isterem sorsa canan bilmezem kam-i dil-i şeyda nedir

kazancı bedih pek güzel yorumlar bunu.

http://www.youtube.com/watch?v=vntamd78-1k


insanlar tarafından bilinmeyen giriş ve gelişme kısımları olan ama bitişi belki de herkes tarafından bilinen bir gazel.

her dem ey felek sineme dokunma benim taşmı sandın kalbim, kal'a mı sandın bedenim

diyerek bitirir usta (bkz: kazancı bedih) öyle bir der ki içi titrer insanın.


öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür men kimem sâkî olan kimdür mey û sahbâ nedür

gerçi cânândan dil-i şeydâ içün kâm isterem sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

vasldan çün aşık-ı müstâğni eyler bir visal aşıka maşukdan her dem bu istiğnâ nedür

hikmet-i dünyâ vü mâfiha bilen arif degül arif oldur bilmeye dünyâ vü mâfiha nedür

ah u feryâdun fuzûlî incidübdür âlemi ger belâ-yı ışk ile hoşnûd isen gavga nedür.

demiş fuzuli.

4 koca yüzyıl sonra kazancı bedih ise öyle bir ruh vermiş ki bu gazele, aman, amannn.


ilk beytin serbest çevirisi: Edit

öyle sarhoşum ki, artık bilmiyorum dünya nedir? ben kimim, saki kimdir, içki nedir, şarap nedir?


http://www.youtube.com/watch?v=dzeh4ndkqg0

http://www.youtube.com/watch?v=vntamd78-1k

Fuzulinin gazelinin tam metniEdit

öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedür

(öyle sarhoş olmusum ki, anlayamıyorum dünya nedir?)  men kimem sâki olan kimdür mey-û sahbâ nedür (ben kimim, saki olan kimdir, kadeh nedir?)


gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem

(gerçi mecnuna dönen kalbim için sevgiliden bir lutuf istiyorum;)

sorsa cânan bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedür

(ama sorsa sevgili mecnun gönlümün arzusunu, bilmem onun da ne olduğunu.)


vasldan çün âşıkı müstağni eyler bir visâl

(madem kavuşmaktır aşığı vuslata doyuran

âşıka ma'şûkdan her dem bu istiğnâ nedür

(aşığın sevgiliye her daim gösterdiği bu nazlanma nedir?)


hikmet-i dünyâ vü mâfîhâ bilen ârif değül

(dünya ve içindekilerin hikmetini bilmek değil bilgelik)

ârif oldur bilmeye dünyâ vü mâfîhâ nedür

( bilge odur ki bilmesin dünyayı da dünyadakileri de)


âh u feryâdın fuzûli incidüpdür âlemi

(ey fuzûli, ahin, feryadın herkesi üzmekte.)

ger belâ-yı aşk ile hoşnûd isen gavgâ nedür?

(aşk belasından hoşnutsan eğer, bu kavga (haykırış) nedir?)

fuzûlî


her yaştan yudum insanına "bunu da bilin" diyerek en azından bir kere dinletilmesi gereken eser.

fuzuli yazar bedih okursa böyle bir başyapıt ortaya çıkar tabii.


leyla ile mecnun'dan mecnunun dilindedir bir gazel.

freud bu dizeleri okuduktan sonra topografik kişilik modelini yapısal modele evirmiştir. yersen yani.


bir uzun hava olarak rahmetli Kazancı Bedihten ( babamın deyişiyle bedih emmiden ) dinlemeden çok önce yine babam sayesinde öğrendiğim muhteşem fuzuli şiiri.

bazen böyle durup dururken dilime takılır söyler dururum, bu akşam olduğu gibi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.