FANDOM


Çürüksulu Mahmud Paşa, Gürcü kökenli Türk asker ve devlet adamı.

Acara'ın Kobuleti (Türkçe adıyla Çürüksu) kentinde doğdu. 1909'dan sonra Osmanlı Ordusunun Alman genelkurmayı nezaretindeki modernizasyonunda görev aldı. Balkan Savaşı'na Ferik (korgeneral) rütbesiyle katıldı. 1913'te kurulan, Sait Halim Paşa liderliğindeki İttihat ve Terakki hükümetinde Harbiye Nazırı vekili ve Nafıa Nazırı (bayındırlık bakanı) olarak görev aldı.

1914'te Osmanlı Devleti'nin hazırlıksız olarak I. Dünya Savaşı'na katılmasına karşı çıktı. İttihat ve Terakki merkez komitesinden bağımsız, sözü dinlenen bir devlet adamı olarak tanındı. Talat Paşa kabinesinde Bahriye Nazırı (Deniz Kuvvetleri Bakanı) oldu.

1918'de padişah tarafından Ayan Mecisi'ne ("Senato") atandı. I. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan barış hazırlıkları komisyonunu yönetti. Bu görevdeyken Ermeni tehciri'ni insanlık suçu olarak değerlendiren görüşler ileri sürdü. Ermenilerle barışa dair sözleri Atatürk tarafından Nutuk'ta eleştirildi.

22 Mart 1920'de İngiliz işgal gücü tarafından "İttihatçı" olarak tanınan diğer siyasilerle birlikte Malta'ya sürgüne gönderildi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.