FANDOM


Çıktım Erik Dalına


Çıktım erik dalına

Anda yedim üzümü

Bostan ıssı kakıyıp

Der ne yesin kozumu


Uğruluk yaptı bana

Bühtan eyledim ona

Çerçi de geldiaydur

Hani aldın gözünü


Kerpiç koydum kazana

Poyraz ile kaynattım

Nedir diye sorana

Bandım verdim özümü


İplik verdim cullaha

Sarıp yumak etmemiş

Becid becid ısmarlar

Gelsin alsın bezini


Bir serçenin kanadın

Kırk katıra yükledim

Çift dahi çekemedi

Şöyle kaldı kazını


Yunus bir söz söylemiş

Hiç bir söze benzemez

Münafıklar elinden

Örter mana yüzünü

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.