FANDOM


Çukurova Kalkınma Ajansı, Bölge Planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 9-10 Ocak 2010 tarihlerinde Mersin Lamos Otel'de bir araya geliyor.

İki gün sürecek TR62 Çukurova Bölge Planı çalışmalarına, Adana ve Mersin Kalkınma Kurulu Üyeleri katılacaklar. Başkan vekili ve bir yedek katip üye seçiminin de yapılacağı toplantılarda Bölge Planı Çalışmaları kapsamında; “Alt-bölge çalıştaylarının sonuçlarının sunumu”, “Mevcut Durum Analizi ve Değerlendirme Raporu’nun sunumu”, “Bölge Planı Danışma Komitesi’nin görüş ve önerilerinin sunumu”, “GZFT analizinin yapılması”, “Bölge vizyonunun belirlenmesi”, “Stratejik eksenlerin belirlenmesi ve tematik/sektörel çalıştaylarda yer alacak komite ve alt-komitelerin belirlenmesi” çalışmaları yapılacaktır. Program dahilinde, yabancı yatırımcılara yönelik olarak ajans tarafından hazırlanan Çukurova Bölgesi tanıtım filminin sunumu da gerçekleştirilecek.

Planlama sürecinde yöntem olarak ‘katılımcı stratejik planlama’ yönteminin benimsendiğini dile getiren Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri bu yöntemdeki ‘katılımcılık’ unsurunun temel olarak Kalkınma Kurulu vasıtasıyla sağlandığını belirtti. Yetkililer, bu doğrultuda Kalkınma Kurulu Üyeleri’nin ve temsil ettikleri kurumların bölgenin temel sorunları, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve bölge vizyonu konusundaki görüşlerinin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

9-10 Ocak 2010 Kalkınma Kurulu Toplantısı GündemiEdit

Başkan vekili seçimi ve bir yedek katip üyeEdit

Gündeme geçilir geçilmez derhal el kaldırarak söz alan MTO başkanı Burakgazi Başkan Vekili olarak Mersin Üniversitesinden Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri Yüksel ... önerdi

[Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri]] Yüksel ... oy çokluğuyla seçildi.

Çukurova bölgesi tanıtım filminin sunumuEdit

Bölge planı çalışmaları Edit

Alt-bölge çalıştaylarının sonuçlarının sunumu Edit

Edit

Edit

Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.