{{Bakınız|thumb|Çukurova Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Çukurova Kalkınma Ajansı/Kalkınma Kurulu Toplantısı Bölge Planı Danışma Komitesi GZFT Yönetim Kurulu ]]

Yönetim Kurulu[düzenle | kaynağı değiştir]

Ajans’ın karar organı olan Yönetim Kurulu, Adana ve Mersin illerinin valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları, il genel meclisi başkanları, sanayi ve ticaret odaları başkanlarından müteşekkildir.

Ajans’ı, yönetim kurulu başkanı temsil etmekte olup 'yönetim kurulu başkanı validir.'

Ajans’ın görev alanında iki il bulunduğundan yönetim kurulu başkanlığı dönüşümlü olarak yapılacaktır. Şu anda Ajans’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Adana Valisi Sayın İlhan ATIŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Mersin Valisi Sayın Hüseyin AKSOY'dur.

Görev ve yetkileri[düzenle | kaynağı değiştir]

1.Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

3. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

5. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

6. Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

7.Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

9. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.

11.Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

12.Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

13. DPT tarafından devredilen Çukurova Bölge Kalkınma Planını hazırlamak.

Azaları[düzenle | kaynağı değiştir]

Çukurova Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 8 üyeden müteşekkil olup isimleri ve unvanları aşağıda belirtilmiştir:

1 Hüseyin Aksoy MERSİN VALİSİ (Yönetim Kurulu Başkanı)

2 İlhan Atış ADANA VALİSİ (Yönetim Kurulu Başkan V.)

3 Aytaç Durak ??? ADANA BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.

4 Macit Özcan MERSİN BÜYÜKŞEHİR BEL. BŞK.

5 Abdullah Torun ADANA İL GEN. MEC. BŞK.

6 Nihat Taner MERSİN İL GEN. MEC. BŞK.

7 Şaban Baş ADANA TİCARET ODASI BŞK.

8 Şerafettin Aşut MERSİN SAN. TİC. ODASI BŞK.

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.