FANDOM


Header orange
ÇKA İç Linkler
Haber   

ÇKA Ajans Profili < ÇKA Organizasyon Yapısı < ÇKA Organizasyon Yapısı < ÇKA Kalkınma Kurulu < ÇKA Yönetim Kurulu < ÇKA Genel sekreterlik < ÇKA Raporlar < Çukurova Bölgesi< ÇKA Statejik Planlama < ÇKA Ön Bölgesel Gelişme Planı < ÇKA Bölge Gelişme Planı <ÇKA Yatırım destek Ofislerinin İşlevi < ÇKA Adana Yatırım Destek Ofisi < ÇKA Mersin Yatırım Destek Ofisi < ÇKA Mevzuat < ÇKA Ekim Ayı Faaliyet Raporu < ÇKA Türkiyenin Kırsal Kalkınma Girişimi(Teknoloji Köyleri)Projesi < ÇKA 2009 Yılı Teklif Çağrıları < ÇKA İndirilebilir Belgeler-2009 < ÇKA Bilgilendirme Toplantıları-2009 < ÇKA Eğitim Toplantıları-2009 <ÇKA Görünürlük Rehberi-2009 < ÇKA 2009 Yılı Mali Destek Programları < ÇKA İzleme Değerlendirme < ÇKA Referans Belgeler < ÇKA Uygulamaya Yönelik Sorular < ÇKA Mal Alımı İhale İlanları < ÇKA Hizmet Alımı İhale İlanları < ÇKA Yapım İşleri İhale İlanları < TR62 Çukurova Bölge Planı Çalışmaları Slaytı <ÇKA Alt Bölge ÇalıştaylarıStratejik Planlama


Stratejik Planlama, bir organizasyonun orta ve uzun vadeli amaçlar doğrultusunda temel ilke ve politikalarını, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını düzenleyen planlama anlayışıdır. Stratejik plan, kuruluşların önceliklerini belirlemesi ve kaynaklarını verimli kullanılmasının yanı sıra, yönetimin temel ilkeleri olan katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik gibi unsurları uygulamaya geçirebilmesi için en etkin araçlardan bir tanesidir.

Stratejik Planlama, kuruluşların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle bir vizyon oluşturmaları, bu vizyona uygun kurumsal amaç ve hedeflerini saptamaları, ölçülebilir göstergeler geliştirerek başarıyı izleme ve değerlendirmeleri süreçlerini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur:

Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

Yukarıda belirtilen sorulara verilen cevaplar stratejik planlama sürecini oluşturur. “Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.

“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin net bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve açık bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan stratejiler, “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.

Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon,temel değerlerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.Header orange
ÇKA Şablonu
Haber   

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.