FANDOM


Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi nedir?Edit

Çiftçi kayıt sistemi projesi1
Çiftçi kayıt sistemi projesi2
Bugün Mersin Gazetesi 6
Zaman gazetesi 10 Haziran 2009
Çiftçi kayıt sistemi3
Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi1
Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi2

Bilgi Notu Aşağıdadır:Edit

Ülkemizde "ilk kez" uygulanan ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin bürokratik iş ve işlemlerini kolaylaştıran model bir çalışmadır.

"YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞINCA UYGULANAN TEK ADIM DA ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ PROJESİ"


Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" nedir?Edit

Yenişehir Kaymakamlığımızca uygulanan Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi kapsamında , çiftçilerimize Mazot , Gübre ve Toprak Analizi desteği verilmektedir.

2009 yılında yapılacak olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ; 5488 sayılı Tarım Kanununun 19.[] maddesi gereği 08.05.2008 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/41 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda ilgili desteğe başvuru kabullerine başlanmıştır. Başvurular , 4 Aralık 2009 Cuma günü saat 17.00 de sona erecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi, uygulanacak tarımsal desteklemelerin tek anahtarı konumundadır. Aynı zamanda bu veriler, planlı tarıma yönelik gerçekçi politikaların hayata geçirilmesi için de büyük önem taşımaktadır.

Tarımsal üretimle iştigal eden tüm üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanmak için başvuru sırasında öncelikli olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. ÇKS başvurusu sırasında üreticilerden üretimle ve tarımsal varlıkları ile ilgili alınan belgeli bilgiler neticesinde, Türk tarımının tarımsal envanteri çıkarılarak güncel ve modern bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olan üreticiler her tür tarımsal desteklemeden faydalanacak, böylece gerçek üreticiye ulaşan, şeffaf ve verimli bir destekleme sistemi kurulmuş olacaktır.

ÇKS sayesinde daha önceki girdi desteklemelerinde yaşanan olumsuzluklar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Yani daha önce yaşanan gübre desteği, ilaç desteği gibi desteklemeler kayıt altında olmadığından zaman ortaya çıkan naylon fatura vb yolsuzluklar yaşanmayacaktır. Bir parsel için bazen bir kaç defa yerden destek alınabilmekteydi.Şikayet konusu olmadan bu yolsuzluklar ortaya çıkmazdı.

Destekleme sisteminde herhangi bir aracı olmayacağından destekleme olarak aktarılan kaynağın tamamı üreticiye ulaşmış olacaktır.


Tarımda uygulanacak tüm desteklemeler ÇKS bilgileri doğrultusunda gerçekleşecek ve tarım dışına giden desteklemeler, yolsuzluklar ve adaletsizlikler önlenecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi ile Türk Tarımının ürün deseni ortaya çıkarılacağından üretim planlaması ile uygulanacak politikaların verimliliği artırılmış olacaktır.

Planlı üretim ile arz fazlası tüketilemeyen ürün stoklarının önüne geçilmiş olacaktır.

İhtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretimlerinin özendirilmesi ile de bu ürünlerin ithalatı için ödenen dövizden tasarruf edilmiş olacaktır.

"Yenişehir Kaymakamlığımızca uygulanan Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" ile çiftçimiz resmi kurumlar arasındaki bürokratik işlemleri tek bir elden yürütülecektir.

Yani Kaymakamlığımızın getirdiği bu sistemle vatandaşımızı her kamu kurum ve kuruluşunda bürokratik iş ve işlemleri için her kurumda kapı kapı dolaşmaktan kurtarılacaktır.

Bu bürokratik iş ve işlemleri Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından tek elden icra edilecektir.

Böylelikle çiftçimiz fazla iş yükünden kurtulmuş olacak, iş yoğunluğunun bulunduğu günlerde işini aksatmadan işgücü kaybı yaşamadan işlemlerini yapmış olacaktır.

İlçemiz geneline arazi parselleri küçük olması ve çiftçi başına düşen arazi miktarları düşük olduğundan alacağı destekleme parasını da çeşitli bürokratik işlemleri gerçekleştirmek için harcamamış ve tarımsal üretim için kullanmış olacaktır.

Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelere ilgi artacak ve başvuru yapacak çiftçilerimizin sayısı artmış olacaktır.

Böylelikle Devletin tüm çiftçilerimizi kayıt altına almak için hedeflediği büyük ve önemli hedefe ulaşılmış olacaktır.

Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" nasıl çalışacaktır? Edit

Tek Adım da Çiftçi Kayıt sistemimizde İlçe Tarım Müdürlüğünce hazırlanan iş takvimine göre İlçe tarım personeli köylere bizzat gidecek , daha önceden Köy Muhtarlığı aracılığıyla yapılan duyuru ile belirtilen gün ve saatte hazır bulunan çiftçilerimizin başvurusu kabul edilecektir.

O gün için gelemeyen çiftçilerimiz için ileri tarihlerde köyde tekrar başvurular kabul edilecektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki “Köylü Milletin Efendisidir.” Bu sözün gereği olarak Kaymakamlığımızca tarımsal hizmet efendi olması gereken köylünün köyüne yani ayağına gidecektir.

Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" sonucu çiftçimiz hangi bürokratik işlemlerden kurtulacaktır? Edit

1. Tapu kaydını çıkarmak için Tapu Müdürlüğüne gitmekten,
2. Çiftçi Belgesi çıkarmak için Ziraat Odası Başkanlığına gitmekten,
3. Mazot Gübre Desteği için İlçe Tarım Müdürlüğüne gitmekden ,
4. Zaman kaybından,
5. Git gel yani yol masrafından,
6. 100 haneli bir köyde 100 kişinin yukarda anılan dairelere gitmesi yerine İlçe Tarımdan bir kişi köye gidecektir.

Böylece 100 lerce kişi yol ve bürokrasi zahmetinden kurtulacaktır.

Her çiftçimizin yapması gereken sadece köylerine belirli tarihte gelen teknik ekibimize müracaatlarını yapmaları yeterli olacaktır.Sonraki tüm bürokratik iş ve işlemleri İlçe Tarım Müdürlüğünce yürütülecektir.

Böylelikle çiftçimizin zaman kaybı olmayacak ve işlemleri tek elden daha hızlı bir şekilde yürütülecektir.

Köye giden teknik ekibimizde Ziraat Odası temsilcisi de yer alacaktır.

Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" için

Gerekli Belgeler:

Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Ödemesinden Daha önceki yıllarda faydalanan kişilerden Tarımsal Arazi Sahibi veTarımsal Üretim Yapan Kişilerden İstenecek bilgi ve belgeler: Edit

1-Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi
2-Çiftçi Kayıt Formu
3-Toprak Analizi Desteğinden Faydalanmak isteyenlerden Toprak Analizi Raporu ve Talep Formu

Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinden İlk Defa Faydalanmak İsteyenlerden istenecek belgeler Edit

1-ÇKS Başvuru Dilekçesi
2-Çiftçi Kayıt Formu
3-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği
4-Tapu Sicil Müdürlüğünden Onaylı Güncel Tapu veya Tapu Kaydı
5-Ziraat Odasından Çiftçi Belgesi

Halkımıza saygıyla duyurulur.

Yenişehir'de Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi haberiEdit

"TEK ADIMDA ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ PROJESİ TANITILDI"


Projenin tanıtımını yapan Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdülkerim ÇİÇEK, İlçemizdeki Çiftçilerimizin işlerini aksatmaması, bu sıcak yaz günlerinde yorulmamaları ve işlerin tek elden yürütülmesi için böyle faydalı bir proje hazırlanmıştır dedi. Çiftçimiz Alacağı Mazot, Gübre Desteği ve Toprak Analizi desteğini Tarımsal üretimde kullanabilmesi için eskiden ilçe müdürlüğü, ziraat odası ve tapu müdürlükleri arasında bürokratik işlemleri takibi için masraf yapıyor ve zaman harcıyordu. Uygulamaya koyulan sistemde ise “ÖNCE HİZMET” ilkesi ile Türkiye de ilk defa ilçemizde uygulamaya konan. ‘’Tek adımda çiftçi kayıt sistemi projesi’’ile çiftçilerimiz rahatlatılacaktır. İlçemiz ÇAVAK köyünde İlçe Kaymakamımız Eyüp Sabri KARTAL, Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdülkerim ÇİÇEK, İlçemize bağlı tüm köy muhtarlarımızın katılımı ile yapılan programla tanıtılarak, çiftçilerin başvuruları kabul edildi.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdülkerim ÇİÇEK Çiftçimiz tapu kaydını çıkarmak için Tapu Müdürlüğüne, Çiftçi Belgesi çıkarmak için Ziraat Odası Başkanlığına ve Mazot Gübre Desteği için İlçe Tarım Müdürlüğüne gitmeden Köyleri için belirtilen tarihte köye gelen teknik ekibimize müracaatlarını yaparlarsa, sonraki tüm işlemleri İlçe Tarım Müdürlüğünce yürütülecektir. Böylelikle çiftçimizin zaman kaybı olmayacak ve işlemleri tek elden daha hızlı bir şekilde yürütülecektir. Köye giden teknik ekibimizde Ziraat Odası temsilcisi de yer alacaktır dedi. Çiçek Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelere ilginin artması ve çiftçilerimizin başvurması durumunda tüm çiftçilerimizi kayıt altına alınacaktır dedi. ABDULLAH POLAT -MERSİN Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi ile üreticiler bürokratik yükten kurtulacak.

Mersin Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdulkerim Çiçek, Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile çiftçilerin bürokratik yüklerinin hafifleyeceğini söyledi.

Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi ProjesiEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

TEK ADIM ÇKS BASINDA GENİŞ YANKI BULDU.

Türkiyede ilk defa Yenişehir'de uygulamaya konan tek adım da ÇKS projesi yerel ve ulusal basınımızda geniş yankı buldu. http://www.yurtgundemi.com/yerel-haber-3261893.htm

http://samanyolu.com/haber/18494/tek-adimda-ciftci-kayit-sistemi-ile-ciftciler-burokratik-yuklerden-kurtulacak/

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=857305&bolgeno=205&title=tek-adimda-ciftci-kayit-sistemi-ile-ureticiler-burokratik-yukten-kurtulacak

http://yenisafak.com.tr/YurtHaberler/?t=08.06.2009&i=191226


http://www.bighaber.com/tek-adimda-ciftci-kayit-sistemi-ile-ciftciler-burokratik-yuklerden-kurtulacak/

http://www.guncel-haber.com/4253306/haber_tek_ad%C4%B1mda_%C3%A7ift%C3%A7i_kay%C4%B1t_sistemi/

http://www.gidatarim.com/IcerikDetay.asp?IcerikId=2500&tur=1%20%20%20%20%20%20%20%20%20&UstKatId=&KatId=&ALtKatId=

http://www.mersintercuman.com/detay.asp?p=h2117

http://www.tekilhaber.com/Haber/Guncel/08062009/TEK-ADIMDA-CIFTSI-KAYIT-SISTEMI-PROJESI-TANITILDI.php Güncel 08-06-2009

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.