Şablon:Müsteşarlarbakınız d


Başbakanlık Müsteşarlığı Başbakanlık müsteşarı Efgan Âla
Bakanlıklar Müsteşarlıklar Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar
Bakanlık müsteşarları İİB İçişleri Bakanlığı müsteşarı Osman Güneş MEB Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M.Emin Zararsız ASPB Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı ÇSGB Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Kenan Bozgeyik ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarı Ercan Tıraş EB Ekonomi Bakanlığı müsteşarı KTB Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı MB Maliye Bakanlığı müsteşarı Naci Ağbal AB Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı müsteşarı
ABB Avrupa Birliği Bakanlığı müsteşarı BSTB Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müsteşarı DİB Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müsteşarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müsteşarı Kalkınma Bakanlığı müsteşarı Milli Savunma Bakanlığı müsteşarı Orman Su İşleri Bakanlığı müsteşarı Sağlık Bakanlığı müsteşarı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarı Ulaştırma Bakanlığı müsteşarı
Diğer müsteşarlar DPT Müsteşarlığı DPT müsteşarı Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
Genel sekreterlikler GS Genel Sekreter BŞB Genel Sekreteri MGK Genel Sekreteri Özel İdare Genel Sekreteri
Başkanlıklar
YTB YTB Başkanı Dış Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
RTÜK Başkanı KİK Başkanı
Şablonlar
Şablon:Müsteşarlarbakınız d
Şablon:Bakanlıklarbakınız

Birol Aydemir.jpg

Birol Aydemir 20.07.2009 tarihinde göreve başlamıştır.Halen bu görevdedir.

1966 Yılında Erzincan’da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında ABD, University of Delaware’de Ekonomi yüksek lisansını tamamladı.

1987 Yılında Türkiye Kalkınma Bankası, İktisadi Analiz ve Araştırmalar Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

1988 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Gümrük Müfettişi Yardımcılığı,

1989–2006 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatında; Planlama Uzmanı, Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2006–2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

2008–2009’da T.C. Washington Büyükelçiliği nezdinde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı.

Temmuz 2009’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

PETKİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve Vergi Konseyi Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen TAKASBANK Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

2010 yılında Washington ve Cenevre’de yapılan G20 ülkeleri Çalışma Bakanları ve Sherpa toplantılarında ülkemizi temsil etti.

KDV Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Sektörler İtibarıyle Efektif KDV Oranlarının Hesaplanması konusunda DPT uzmanlık tezi, Türkiye’de Mali Serbestleşme ve Tasarruflar konusunda yüksek lisans tezi hazırladı. Ayrıca proje değerlendirme, mali analiz teknikleri, istatistik, vergi gelirlerinin analizi ve tahmin yöntemleri ile mali risk yönetimi konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.