Sensiz yola girer isem çârem yok adım atmağa

Gövdemde kuvvetim sensin başım götürüp gitmeğe.


Gönlüm canım aklım bilim senin ile karâr eder

Can kanadı açık gerek uçuban dosta gitmeğe


Kendiliğinden geçeni doğan eder ma’şuk anı

Ördeğe kekliğe salar süre eriben tutmağa


Bin Hamza’ca kuvvet vermiş kadir Çalap aşk eritme

Dağları yolundan ırar kasteder dosta gitmeğe.


Yüzbin Ferhad külüng alıp kazar dağlar bünyadını

Kayalar kesip yol eder Ab-ı hayat akıtmağa.


Ab-ı hayat’ın çeşmesi aşıklarının visalidir

Sohbeti aşk ile eder susamışları yakmağa.


Aşık mı direm ben ana Tanğrı uçmağın seve

Uçmak hod bir tuzak dur eblehler canın tutmağa.


Aşık olan miskin olur hak yoluna teslim olur

Her ne dersen boyun tutar çare yok gönül yıkmağa.


Bildik gelenler geçtiler gördük konanlar göçtüler

Aşk şarabın içen canlar uymağ göçmeğe konmağa.


Tutulmadı Yunus canı geçti tamudan uçmağı

Yola düşüp dosta gider ol aslına uyakmağa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.