Çarem Yok


Sensiz yola girer isem çarem yok adım atmağa

Gövdemde kuvvetim sensin başım götürüp gitmeğe.


Gönlüm canım aklım bilim senin ile krar eder

Can kanadı açık gerek uçuban dosta gitmeğe.


Kendiliğinden geçeni doğan eder ma'şuk anı

Ördeğe kekliğe salar süre eriben tutmağa.


Bin Hamza'ca kuvvet vermiş kaadir Çalap aşk erine

Dağları yolundan ırar kasteder dosta gitmeğe.


Yüzin Ferhad külüng alıp kazar dağlar bünyâdını

Kayalar kesip yol eder Ab-ı hayat akıtmağa.


Ab-ı hayat'ın çeşmesi âşıkların visâlidir

Sohbeti aşk ile edr susamışları yakmağa.


Aşık mı direm ben ana Tanğrı'nın uçmağın seve

Uçmak hod bir tuzakdur eblehler canın tutmağa.


Aşık olan mislin olur Hak yoluna teslim olur

Her ne dersen boyun tutar çare yok gönül yıkmağa.


Bildik gelenler geçtiler gördük konanlar göçtüler

Aşk şarabın içen canlar uymağ göçmeğe konmağa.


Tutulmadı Yunus canı geçti tamudan uçmağı

Yola Düşüp dosta gider ol aslına uyakmağa.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.