Çark Vurup


Kâ’be ve put îman benim çark vurup da dönen benim

Bulut olup havaya yağıp rahmet olup yağan benim


Yaz yaratıp yer donatan gönlümüz evi hânedan

Hoşnûtum ata anadan kulluk kadrin bilen benim


Yıldırım olup şakıyan şakıyıp nefsin dokuyan

Yer kadasında berkiyen şol ağulu yılan benim


Hamza’yı Kaf’tan aşıran elin ayağın şişiren

Gözsüzlerin gözündeki boz-pusarık duman benim


Et ü deri süğnük çatan hükmeyleyip diri tutan

Kudret beşiğinde yatan hikmet sütün emen benim


Âşık olan gelsin beri göstereyim doğru yolu

Makâmımdır gönül şarı ırılmayıp duran benim


Yere göğe bünyâd uran ayrılmadan kâim duran

Irmaklara göl çağıran adım Yûnus umman benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.