FANDOM


1.Köyün Tarihçesi Edit

Köyün kuruluşunu tamamlayan yerli halkın tahminen M.S. 1000 yıllarında Silifke, Mut, Antalya, İzmir ve Tarsus’tan geldiği söylenmektedir. Ancak o zamanlar halkın göçebe yaşamından dolayı yerleşik düzeni olan aile sayısı 10’u geçmiyordu ve köyün belli bir adı bile yoktu.

Bir zaman sonra Tarsus’tan gelen ve ermiş olduğu söylenen bir kişi - ki bugün de hala bu aileye mensup kişiler köyde yaşamaktalar ( Şadi eli yeşiller ) – hastalığı sırasında “Ben öldüğüm zaman beni bir devenin üzerine koyun deve nereye gider ve orada durup çöker ise benim mezarım işte orasıdır” demiş. O zamanın din alimi olan bu kişi öldüğü zaman vasiyeti aynen uygulanır: Üzerinde cenaze sarılı deve sabahın erken saatlerinde köyün bulunduğu yere gelip şimdiki köy mezarlığında çökmüş. Şafak vakti gelindiği için köye şafak adı verilmişse de zamanla söyleniş değişikliğine uğrayan köyün ismi Çavak Köyü olarak anılır olmuştur.


-

-

Facebook sayfamiz http://www.facebook.com/pages/Cavak-Köyü-Mersin-Merkez/121924194588982

http://www.facebook.com/pages/Cavak-Köyü-Mersin-Merkez/121924194588982

1.Okulun Tarihçesi Edit

Köyde ilk kez okulun ne zaman açıldığı kayıtlarımızdan tespit edilememiştir. Ancak, İlk mezunlarını 1934 – 1935 Eğitim Öğretim yılında verdiği kayıtlarımızın incelenmesinden anlaşılmaktadır. Buradan yapılan hesapla; ( O tarihlerde ilkokulun 3 yıllık eğitim verdiği göz önüne alındığında) okulumuzun 1932 – 1933 Eğitim Öğretim yılında bir rivayete göre cami bünyesinde açıldığı, daha sonra Çarşı içinde yapılan ahşap binaya taşınarak kendi binasına kavuştuğu söylenmektedir. 1938 – 1939 Eğitim Öğretim yılına kadar 3 yıllık eğitim sonucu mezun veren okulumuzdan bu süre içinde 47 öğrenci 3 yıllık eğitimlerini bitirerek “Şehadetname” almayı hak kazanmışlardır.

1939 – 1940 Eğitim Öğretim yılında mezun vermeyen okulumuz ( Eğitim Öğretimin 5 yıla çıkması nedeniyle) bu tarihten sonra 5 yıllık eğitim sonucu mezun vermeye başlamış ve ilk 5 yıllık mezunlarını 1940 – 1941 Eğitim Öğretim yılında vermiştir. Bu sırada iki derslikli olarak yapılan bu binada uzun yıllar eğitim yapıldıktan sonra hemen yanına 3 derslikli betonarme taş bina yapılmıştır. Bugün bu bina Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Taş binanın yapılması ile derslik sayısı 5’e çıkan Çavak Köyü İlkokulu’nda zaman zaman şube sayısı 7’ye çıkmış ve ikili eğitim yapılmıştır.

Okulumuz 1994 – 1995 Eğitim Öğretim yılına kadar Çavak Köyü İlkokulu adı ile eğitim yapmış; 03.04.1995 yılında ise Özer KARAGENÇ tarafından trafik kazasında ölen oğlu “Günferi KARAGENÇ” adına 5 derslik ve 4 idari oda olarak yaptırdığı ve halen içinde eğitimimizi sürdürdüğümüz okulumuz bu tarihten sonrada “Çavak Günferi Karagenç İlköğretim Okulu” adını aldı.

Okulumuzun 1995 – 1996 Eğitim Öğretim yılında 8 yıllık eğitime başlamış ancak; 1996 – 1997 Eğitim Öğretim yılında halen ilkokul diploması vermeye devam etmiş, bu tarihten sonra ilkokul diploması vermemiştir. Artık 8 yıllık “İlköğretim Okulu diploması vermeye başlayan okulumuz; 926 kişiye ilkokul diploması vermiştir.

1997 – 1998 Eğitim Öğretim yılında zorunlu ilköğretime dönüşen okulumuza İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 5 derslik daha eklenerek proje okulları kapsamına alındı. Bu tarihten sonra da okulumuz, Çavak Köyü ile birlikte 7 köye hizmet veren taşıma merkezi konumuna dönüşmüştür.

Taşıma merkezi olan okulumuza Emirler Köyünün 2. Kademesi, İnsu, Kocahamzalı, Hamzabeyli, Işıktepe, Çukurkeşlik köylerinin de bütün öğrencileri taşınmaktadır. Yedi köyün ilköğretim çağındaki yaklaşık 250 öğrencisine eğitim vermekte olan okulumuzdan 2002 – 2003 Eğitim Öğretim yılına kadar 146 öğrencimiz 8 yıllık ilköğretim diploması almayı hak kazanmıştır.

8 derslik, bir yemekhane, bir laboratuar, 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 öğretmenler odası, 1 araç odası bulunan okulda 5 sınıf öğretmeni, 4 branş öğretmeni ve 2 idareci olmak üzere toplam 11 kadrolu ve Çavak Köyü İlköğretim Okulu Okul Aile Birliğinin desteği ile çalışan 1hizmetli bulunmaktadır.

1.Okula Özel İsim Verilmesinin Nedeni Edit

İstanbul Üniversitesinden Mimar olarak mezun olan Günferi Karagenç; nişanlısını ziyarete giderken yolda trafik kazasında vefat edince oğlunun adını yaşatmak amacı ile babası Özer KARAGENÇ tarafından yapılan okulumuza Özer KARAGENÇ’in isteği üzerine oğlu Günferi KARAGENÇ’in ismi verilmiştir. Böylece Çavak Köyü İlköğretim Okulu olan okulumuz “ÇAVAK GÜNFERİ KARAGENÇ İLKÖĞRETİM OKULU” adını almıştır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.