Ürgüp Kaymakamı Çetin Oktay Kaldırım

Ürgüp Kaymakamı Çetin Oktay Kaldırım[düzenle | kaynağı değiştir]

Özgeçmişi[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Doğum Tarihi: 1974
  • Doğum Yeri: Bayburt
  • Medeni Durumu: Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eğitimi[düzenle | kaynağı değiştir]

İlk ve orta öğrenimini Bayburt’ta, lise öğrenimini ise Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Görev Yaptığı Yerler[düzenle | kaynağı değiştir]

26.11.1998 tarihinde Gümrük Müşteşarlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Burada 1 yıl 6 ay süreyle Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği Teskilatı ile ilişkiler şubesinde çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti. 3 yıllık adaylık döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans programına katıldı. İngiltere’de East Anglia Üniversitesinde 6 ay süreyle dil eğitimi aldı. Akabinde Milli Güvenlik Akademisinde kamu diplomasisi kursuna katıldı. Kaymakam adaylığı kursunu başarıyla tamamladıktan sonra asaleten kaymakamlık görevine atandı. Karapürcek, Tuzlukçu ilçelerinde vekaleten, Samsun-Ayvacık, Baykan ve Torul ilçelerinde asalaten kaymakam, Şanlıurfa ilinde ise Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Ürgüp Kaymakamı olarak görev yapmaktadır. Kaymakamlık görevi süresince kamu yönetimi, gümrük, sınır güvenliği, insan hakları gibi birçok alanı kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılı Haziran ayında Singapur’da Kamu Yönetimi alanında eğitim programına katıldı. Aynı yıl Eylül ayında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında master programına başladı. Programı başarıyla tamalamış olup dünyada kamu yönetimi alanında yeni bir paradigma olan Yeni Kamu Yönetimi (New Public Management) anlayışını inceleyen ve bu yönetimin doğuş yeri ve beşiği olan İngiltere uygulamalarıyla Türkiye’yi karşılaştıran tez çalışmasından “distinction” seviyesinde not almıştır.

İletişim[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Telefon: (384)3414001
  • Faks: (384)3412469
  • E-posta:
  • Adres: İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı No:44 Ürgüp Nevşehir

Elazığ Valisi Çetin Oktay KALDIRIMKimdir?[düzenle | kaynağı değiştir]

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay KALDIRIM 04.01.1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müşteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiyenin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Ayrıca yurtdışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay KALDIRIM evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.

BİLGİ, DENEYİM VE PROJELERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak vermek amacıyla kamu istihdamını özel sektör mantığıyla normalleştirme, özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız kılma, kamu özel sektör ortaklıkları kurma ve yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hemde uygulama noktasında ciddi bir bilgi ve deneyim edinmiştir: ​ Kamu Yönetimi ve Örgütlenmesinde Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Perspektif ve Etkenler Kamuda Hizmet Sunum Yöntem ve Sistemleri Etik, Ekonomik, Çevre, Sosyal, Teknolojik Gelişmeler Boyutuyla Kamu Yönetim Anlayışı Kamu Yönetiminde Uluslararası Yeni Yaklaşım ve Trendler Bütüncül ve Kapsayıcı Kamu Yönetimi Anlayışı Kamu Yapılanması ve Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Etkinliği ve Dinamiği Devlet Yapısı ve Yönetim Modelleri, Gelenekler, Siyasi-Yönetimsel Sistem, Yönetim Kültürü, Yönetim Altyapısının Gelişmişliği, Siyasi Liderlik ve İstikrar, Devlet Sivil Toplum İlişkileri ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Kamu Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi Kamu Kurumlarının Etkinlik, Verimlilik ve Kalitesini Artırma, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğini Geliştirme, Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Kurma ve Yeni Yönetim Teknik ve Prensiplerini Kamuda Uygulama Bölgesel ve Yerel Kalkınma Kamu Hizmet Sunumunda Mükemmelleşme, Kalite Standartlarının Yükseltilmesi, Yeni Yaklaşımlar ve Hizmet Sunum Süreçlerinin Etkinliği ve Basitleştirilmesi Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı Performans Sistemleri ve Yönetimi Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimlilik Bölgesel Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Trendler Rekabet, Yenilikçilik ve Kümelenme Politikaları Yönetişim, Kalkınma Ajansları Risk yönetimi, Afet Yönetimi Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bunun Gelişen Ülkelerde Uygulanması, Yeni Nesil Güvenlik Politikaları, Bilgi Teknolojilerinin Kamuda Kullanılması Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi ve Yatırım Adası Projesi DOKA-JICA(Japonya) Eko turizm ve Kırsal Turizm Projesi Doğu Karadeniz-JICA(Japonya) Kırsal Kalkınma ve Su Ürünleri Geliştirme Projeleri Karadeniz Havzası Kurvaziyer Turizm Projesi Karadeniz Havzası Ülkeleri Ticaret Ağı ve İşbirliği Projesi Körfez Ülkeleri-Doğu Karadeniz Turizm İşbirliği ve Geliştirme Projesi Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi Doğu Karadeniz Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi Doğu Karadeniz Çikolata Vadisi Projesi, Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi Master Planı Gümüşhane Organik Tarım ve İş Geliştirme Merkezi Projesi

EĞİTİM BİLGİLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

Yüksek Lisans : Portsmouth University, International Relations, 2008-2009 Üniversite : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1998 Lise : Erzurum, 1992 Ortaokul : Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988


İŞ TECRÜBESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

YABANCI DİL[düzenle | kaynağı değiştir]

İngilizce : İleri Düzey Almanca : Orta seviye Japonca : Başlangıç Arapça : Orta Düzey


KATILDIĞI PROGRAM, KURS, SEMİNER VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ[düzenle | kaynağı değiştir]

İtalya, Fransa, Bahreyn, İsviçre, İsveç, Norveç, Japonya, Avusturya, Çin, Moğolistan, Singapur, Ukrayna, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, ABD, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Sri Lanka ve Rusya Çalışma Ziyaretleri İngiliz Dili Kursu, East Anglia University, Norwich, İngiltere, 2001-2002 Kamu Diplomasisi Kursu, Milli Güvenlik Kurulu, 2002 Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, İçişleri Bakanlığı 2004 Sınır ve Gümrük İşlemleri, İçişleri Bakanlığı, 2007 Etkin Kamu Yönetimi ve Etkin Güvenlik Hizmet Sunumu Konusunda Yöneticilerin Kapasitesinin Geliştirilmesi, İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Büyük Elçiliği, 2006 Avrupa Birliği Proje Yönetimi Kursu, 2006 Kamuda Yönetişim Reformu, İçişleri Bakanlığı, 2006 Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi, Civil Service College, Dış İşleri Bakanlığı, Singapur, 2008 MPA, Masters in Public Administration, Portsmouth University, 2008-2009 Bölgesel Kalkınma, DPT, 2010-2011 Japonya Kırsal Kalkınma Politikaları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, JICA, Japonya, 2012-2013-2014


TEZ, MAKELE VE YAZILARI[düzenle | kaynağı değiştir]

Kırsal Kalkınma, Kaymakamlık Tezi Yeni Kamu Yönetiminin Çeşitli Uygulamaları, İngiltere Ve Türküye Özelinde Bir Farklılık Analizi, Variations of New Public Management;An analysis of divergence with particular reference to United Kingdom and Turkey (MPA, Thesis), İngiltere Yüksek Lisans Tezi Lojistik Sektörü Doğu Karadeniz’de Organik Tarım JICA Örneğinde bir Japonya Değerlendirmesi Doğu Karadeniz Bölgei İmalat Sanayi Potansiyel The Strategic Response of Sanliurfa Special Provincial Administration to the Issue of Improving the Living Standards of People Living in Sanliurfa The Changing Face of Traditional Civil Service in United Kingdom Have the recent developments in public sector brought back “Big Government”? The Comparison of New Public Management Applications in United Kingdom and Turkey The search for a paradigm shift in public management: What is the problem with New Public Management? COREPER: The Role and Importance of the Committee of Permanent Representatives In European Union

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

  • Ürgüp Kaymakamlığı [1]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.