FANDOM


Çevrilip çevrilip üst ü yanımda
Ötme turnam ötme gönül hoş değil
Benim derdim yeter bir de sen katma
Ötme turnam ötme gönül hoş değil
Bir sağlık yeğ imiş dünya malından
Nice vaz geleyim zülfün telinden
Ayrı düştüm ol Şah'ımın ilinden
Ötme turnam ötme gönül hoş değil
Bakmaz mısın şu ırmağın cûşuna
İn havadan otur gönlüm köşküne
Seni beni yaradanın aşkına
Ötme turnam ötme gönül hoş değil
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.