FANDOM


*Tarım < İlçe Tarım Müdürlüğü <Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü < ÇKS < Çiftçi Kayıt Sistemi < Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi < Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi nedir? < Yenişehir'de Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi < Yenişehir'de ÇKS haberleri < Yenişehir'de ÇKS videoları < Yenişehir'de ÇKS linkleri < Yenişehir'de ÇKS gazete haberleri*Kadın Çiftçiler Yarışıyor <

Çiftçi kayıt sistemi projesi1
Çiftçi kayıt sistemi projesi2
Bugün Mersin Gazetesi 6
Zaman gazetesi 10 Haziran 2009
Çiftçi kayıt sistemi3
Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi1
Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi2

Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi kapsamında , çiftçilerimize Mazot desteği , Gübre desteği ve Toprak Analizi desteği verilmektedir. Eskiden DGD kapsamında para veriliyordu. Bunun sakıncıları görülünce para yerine başka destekler verilmeye başlandı.

Kanuni mesnediEdit

2009 yılında yapılacak olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ; 5488 sayılı Tarım Kanunu nun 19.[] maddesi gereği 08.05.2008 tarih ve 27222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/41 sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda ilgili desteğe başvuru kabullerine başlanmıştır. Başvurular , 4 Aralık 2009 Cuma günü saat 17.00 de sona erecektir.

Tarımsal destek politikası ve ÇKSEdit

Çiftçi Kayıt Sistemi, uygulanacak tarımsal desteklemelerin tek anahtarı konumundadır. Aynı zamanda bu veriler, planlı tarıma yönelik gerçekçi politikaların hayata geçirilmesi için de büyük önem taşımaktadır.

Tarımsal üretimle iştigal eden tüm üreticilerin tarımsal desteklerden yararlanmak için başvuru sırasında öncelikli olarak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

Türk tarımsal envanteri, Tarımsal veri tabanı ve ÇKSEdit

ÇKS başvurusu sırasında üreticilerden üretimle ve tarımsal varlıkları ile ilgili alınan belgeli bilgiler neticesinde, Türk tarımının tarımsal envanteri çıkarılarak güncel ve modern bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Verimli destekleme ve ÇKSEdit

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olan üreticiler her tür tarımsal desteklemeden faydalanacak, böylece gerçek üreticiye ulaşan, şeffaf ve verimli bir destekleme sistemi kurulmuş olacaktır.

Yolsuzlukların önlenmesiEdit

ÇKS sayesinde daha önceki girdi desteklemelerinde yaşanan olumsuzluklar büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Yani daha önce yaşanan gübre desteği, ilaç desteği gibi desteklemeler kayıt altında olmadığından zaman zaman ortaya çıkan naylon fatura vb yolsuzluklar yaşanmayacaktır.

Eskiden bir parsel için bazen bir kaç defa yerden destek alınabilmekteydi.

Şikayet konusu olmadan bu yolsuzluklar ortaya çıkmazdı.

Tarımcının aracılardan kurtarılmasıEdit

Destekleme sisteminde herhangi bir aracı olmayacağından destekleme olarak aktarılan kaynağın tamamı üreticiye ulaşmış olacaktır.


Tarımda uygulanacak tüm desteklemeler ÇKS bilgileri doğrultusunda gerçekleşecek ve tarım dışına giden desteklemeler, yolsuzluklar ve adaletsizlikler önlenecektir.

ÇKS ve Türk Tarımının ürün deseni ve PlanlamaEdit

Çiftçi Kayıt Sistemi ile Türk Tarımının ürün deseni ortaya çıkarılacağından üretim planlaması ile uygulanacak politikaların verimliliği artırılmış olacaktır.

Planlı üretim ile arz fazlası tüketilemeyen ürün stoklarının önüne geçilmiş olacaktır.

İhtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretimlerinin özendirilmesi ile de bu ürünlerin ithalatı için ödenen dövizden tasarruf edilmiş olacaktır.

ÇKS ve bürokratik işlemler Edit

Çiftçilerin ÇKS'den yararlanabilmeleri için;

1. Tapu kaydını çıkarmak için Tapu Müdürlüğüne gidilmelidir.. 2. Çiftçi Belgesi çıkarmak için Ziraat Odası Başkanlığına gidilmelidir. 3. Mazot Gübre Desteği için İlçe Tarım Müdürlüğüne gidilmelidir.

ÇKS için gerekli belgeler:Edit

Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Ödemesinden daha önceki yıllarda faydalanan kişilerden istenen bilgi ve belgelerEdit

  • Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Ödemesinden Daha önceki yıllarda faydalanan kişilerden Tarımsal Arazi Sahibi ve Tarımsal Üretim Yapan Kişilerden İstenecek bilgi ve belgeler:

1-Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Kayıt Formu

3-Toprak Analizi Desteğinden Faydalanmak isteyenlerden Toprak Analizi Raporu ve Talep Formu

Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinden İlk Defa Faydalanmak İsteyenlerden istenecek belgeler Edit

1-ÇKS Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Kayıt Formu

3-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği

4-Tapu Sicil Müdürlüğünden Onaylı Güncel Tapu veya Tapu Kaydı

5-Ziraat Odasından Çiftçi Belgesi

Yenişehir Kaymakamlığı ve Tek adımda ÇKS 'nin faydalarıEdit

"Yenişehir Kaymakamlığımızca uygulanan Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" ile çiftçimiz resmi kurumlar arasındaki bürokratik işlemleri tek bir elden yürütülecektir.

Yani Kaymakamlığımızın getirdiği bu sistemle vatandaşımızı her kamu kurum ve kuruluşunda bürokratik iş ve işlemleri için her kurumda kapı kapı dolaşmaktan kurtarılacaktır.

Bu bürokratik iş ve işlemleri Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü personeli tarafından tek elden icra edilecektir.

Böylelikle çiftçimiz fazla iş yükünden kurtulmuş olacak, iş yoğunluğunun bulunduğu günlerde işini aksatmadan işgücü kaybı yaşamadan işlemlerini yapmış olacaktır.

İlçe gelinde arazi parselleri küçük olması ve çiftçi başına düşen arazi miktarları düşük olduğundan alacağı destekleme parasını da çeşitli bürokratik işlemleri gerçekleştirmek için harcamamış ve tarımsal üretim için kullanmış olacaktır.

Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelere ilgi artacak ve başvuru yapacak çiftçilerimizin sayısı artmış olacaktır.

Böylelikle Devletin tüm çiftçilerimizi kayıt altına almak için hedeflediği büyük ve önemli hedefe ulaşılmış olacaktır.


Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" nasıl çalışacaktır? Edit

Tek Adım da Çiftçi Kayıt sistemimizde İlçe Tarım Müdürlüğünce hazırlanan iş takvimine göre İlçe tarım personeli köylere bizzat gidecek , daha önceden Köy Muhtarlığı aracılığıyla yapılan duyuru ile belirtilen gün ve saatte hazır bulunan çiftçilerimizin başvurusu kabul edilecektir.

O gün için gelemeyen çiftçilerimiz için ileri tarihlerde köyde tekrar başvurular kabul edilecektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki “Köylü Milletin Efendisidir.” Bu sözün gereği olarak Kaymakamlığımızca tarımsal hizmet efendi olması gereken köylünün köyüne yani ayağına gidecektir.

Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" sonucu çiftçimiz hangi bürokratik işlemlerden kurtulacaktır? Edit

1. Tapu kaydını çıkarmak için Tapu Müdürlüğüne gitmekten, 2. Çiftçi Belgesi çıkarmak için Ziraat Odası Başkanlığına gitmekten, 3. Mazot Gübre Desteği için İlçe Tarım Müdürlüğüne gitmekden , 4. Zaman kaybından, 5. Git gel yani yol masrafından, 6. 100 haneli bir köyde 100 kişinin yukarda anılan dairelere gitmesi yerine İlçe Tarımdan bir kişi köye gidecektir.

Böylece 100 lerce kişi yol ve bürokrasi zahmetinden kurtulacaktır.

Her çiftçimizin yapması gereken sadece köylerine belirli tarihte gelen teknik ekibimize müracaatlarını yapmaları yeterli olacaktır.Sonraki tüm bürokratik iş ve işlemleri İlçe Tarım Müdürlüğünce yürütülecektir.

Böylelikle çiftçimizin zaman kaybı olmayacak ve işlemleri tek elden daha hızlı bir şekilde yürütülecektir.

Köye giden teknik ekibimizde Ziraat Odası temsilcisi de yer alacaktır.

Yenişehir Kaymakamlığınca uygulanan " Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi" için

Gerekli Belgeler:

Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Ödemesinden Daha önceki yıllarda faydalanan kişilerden Tarımsal Arazi Sahibi veTarımsal Üretim Yapan Kişilerden İstenecek bilgi ve belgeler: Edit

1-Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteği Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Kayıt Formu

3-Toprak Analizi Desteğinden Faydalanmak isteyenlerden Toprak Analizi Raporu ve Talep Formu

Mazot , Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Desteğinden İlk Defa Faydalanmak İsteyenlerden istenecek belgeler Edit

1-Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Kayıt Formu

3-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği

4-Tapu Sicil Müdürlüğünden Onaylı Güncel Tapu veya Tapu Kaydı

5-Ziraat Odasından Çiftçi Belgesi

Halkımıza saygıyla duyurulur.

Yenişehir'de Tek Adımda Çiftçi Kayıt SistemiEdit

ÇKS gazete haberleriEdit

"TEK ADIMDA ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ PROJESİ TANITILDI"


Projenin tanıtımını yapan Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdülkerim ÇİÇEK, İlçemizdeki Çiftçilerimizin işlerini aksatmaması, bu sıcak yaz günlerinde yorulmamaları ve işlerin tek elden yürütülmesi için böyle faydalı bir proje hazırlanmıştır dedi.

Çiftçimiz Alacağı Mazot, Gübre Desteği ve Toprak Analizi desteğini Tarımsal üretimde kullanabilmesi için eskiden ilçe müdürlüğü, ziraat odası ve tapu müdürlükleri arasında bürokratik işlemleri takibi için masraf yapıyor ve zaman harcıyordu. Uygulamaya koyulan sistemde ise “ÖNCE HİZMET” ilkesi ile Türkiye de ilk defa ilçemizde uygulamaya konan. ‘’Tek adımda çiftçi kayıt sistemi projesi’’ile çiftçilerimiz rahatlatılacaktır. İlçemiz ÇAVAK köyünde İlçe Kaymakamımız Eyüp Sabri KARTAL, Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdülkerim ÇİÇEK, İlçemize bağlı tüm köy muhtarlarımızın katılımı ile yapılan programla tanıtılarak, çiftçilerin başvuruları kabul edildi.

Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdülkerim ÇİÇEK Çiftçimiz tapu kaydını çıkarmak için Tapu Müdürlüğüne, Çiftçi Belgesi çıkarmak için Ziraat Odası Başkanlığına ve Mazot Gübre Desteği için İlçe Tarım Müdürlüğüne gitmeden Köyleri için belirtilen tarihte köye gelen teknik ekibimize müracaatlarını yaparlarsa, sonraki tüm işlemleri İlçe Tarım Müdürlüğünce yürütülecektir. Böylelikle çiftçimizin zaman kaybı olmayacak ve işlemleri tek elden daha hızlı bir şekilde yürütülecektir. Köye giden teknik ekibimizde Ziraat Odası temsilcisi de yer alacaktır dedi. Çiçek Bakanlığımızca yapılan bu desteklemelere ilginin artması ve çiftçilerimizin başvurması durumunda tüm çiftçilerimizi kayıt altına alınacaktır dedi. ABDULLAH POLAT -MERSİN Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi ile üreticiler bürokratik yükten kurtulacak.

Mersin Yenişehir İlçe Tarım Müdürü Abdulkerim Çiçek, Tek Adımda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile çiftçilerin bürokratik yüklerinin hafifleyeceğini söyledi.


Dış linklerEdit

ÇKS haber linkleriEdit

TEK ADIM ÇKS BASINDA GENİŞ YANKI BULDU.

İşte likler:

Türkiyede ilk defa Yenişehir'de uygulamaya konan tek adım da ÇKS projesi yerel ve ulusal basınımızda geniş yankı buldu. http://www.yurtgundemi.com/yerel-haber-3261893.htm

http://samanyolu.com/haber/18494/tek-adimda-ciftci-kayit-sistemi-ile-ciftciler-burokratik-yuklerden-kurtulacak/

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=857305&bolgeno=205&title=tek-adimda-ciftci-kayit-sistemi-ile-ureticiler-burokratik-yukten-kurtulacak

http://yenisafak.com.tr/YurtHaberler/?t=08.06.2009&i=191226


http://www.bighaber.com/tek-adimda-ciftci-kayit-sistemi-ile-ciftciler-burokratik-yuklerden-kurtulacak/

http://www.guncel-haber.com/4253306/haber_tek_ad%C4%B1mda_%C3%A7ift%C3%A7i_kay%C4%B1t_sistemi/

http://www.gidatarim.com/IcerikDetay.asp?IcerikId=2500&tur=1%20%20%20%20%20%20%20%20%20&UstKatId=&KatId=&ALtKatId=

http://www.mersintercuman.com/detay.asp?p=h2117

http://www.tekilhaber.com/Haber/Guncel/08062009/TEK-ADIMDA-CIFTSI-KAYIT-SISTEMI-PROJESI-TANITILDI.php

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Türkiyede ilk defa Yenişehir'de uygulamaya konan tek adım da ÇKS projesi yerel ve ulusal basınımızda geniş yankı buldu.

Bir haber yazısıEdit

HASAT OPERASYONU; HER YER KURUKÖPRÜ HERKES DELİ DUMRUL!

TRT radyosunda bir türkü:

“Tarlaya Ektim Soğan / Bitmedi Yedi Doğan/ Hep Mi Güzel Oluyor/ Senin Annenden Doğan”

Cennet vatan Anadolu’mun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyündeyiz. Kuşluk vakti açmış kollarını temmuz sıcağını bekliyorken Hürü Ebe Duha namazına durdu. Ceviz ağaçlarının serin gölgesine gömülü bu üzeri çinkolu iki odalı ev huzurla donanmış, çirkef alemden tecrit bir adacıktır adeta. Ebe-dede, karı- koca, bacı- kardaş kıt kanaat yaşar gider hane halkı mesrur mutlu. Yılın tek sıkıcı olayı evlerinin önünden geçen dereyi üst komşu Topal Rızanın bir hafta kesmesiydi. Neyse ki Allahtan yağmurlar yetişti de imdada hıyarlarla kabakları az zararla kurtardılar. Bugün oturmuşlar bir taraftan çaylarını yudumlarken bir yandan da devlete verecekleri bir varakayı doldurmakla meşguller.

- Herif ben babamdan kalan tarlaya arpa ektimdi sen niye pamuk diye imzalatırsın ki?

- Senin aklın ermez be avrat. Devlet arpanın kilosuna 4 kuruş pambığa 44 kuruş veriy.

- Aman herif tüyü bitmedik yetim hakkı geçmesinde bize

- Yetimler yetimhanede krallar gibi yaşıyor, bizim hakkımız onlara geçiyor. Devletin malı deniz yemeyen domuz diyen yukarıdakiler deveyi hörgücüyle götürüyor. Hortumcu milleti elini kıpırdatmadan cukkayı cebe indiriyor. Bizse bu çamurun zibilin içinde üç kuruşa talim ediyoruz, zaten hakkımız yeniliyor. Sen kendine ağla hatun.

- Ama baba iyide insanın içine sinmiyor be, ayıp mı ne?

- Herkes nasıl lcd plazma tivi alıyorsa bizde aynısını yapacağız kızım.

- Yaşa baba yaşa.

- Bir soran olursa hepinizde pamuk ektiğimizi söyleyeceksiniz o kadar!...

İlçe kuruluş aşamasında Sarıçam Tarım Müdürlüğü de müdürleri Adem Curabaz ve birkaç heyecanlı arkadaşıyla oluşturuldu. ÇKS ve DPÖ (Destekleme Prim Ödemesi) ilk işleriydi. Aynı günlerde başta ayrılmakta olduğumuz Yüreğir ve komşu ilçe Ceyhan olmak üzere memleketin bir çok yerinde “Hasat operasyonu”, “Nadas operasyonu” gibi içlerinde kravatlı eşkiyalarında bulunduğu avantacılarla ilgili işlemler tesis ediliyordu. Yapacakları iş veballi ve sorumluluk gerektiriyordu. Yememeye karar verdiler. Evet kendileri yemeyecekti ama etraflarında yemek için azimli binlerce memleket evladı gözlerini belertmiş, ellerini ovuşturup bekliyordu. Kısaca yedirmemeleri de gerekiyordu. İşte bu çok zor bir karardı; çok çalışmayı, bilmeyi, anlamayı, iknayı, dayanmayı, fatura ödemeyi göze aldılar. Adana* gibi senede iki üç ekim yapılan topraklarda hırsızlıkları arkadan takip edip edilgen olmaktansa, ta baştan kara delikleri tıkamalı idiler. Öylede yaptılar.Ekipte yazılım yeteneğine sahip elemanlar çoğunluktaydı. Tarım Bakanlığı veTÜİK’in yıllardır dillendirdiği ancak henüz uygulayamadığı ( ağır aksak Ş.Urfa ve Ceyhan pilot uygulamaları hariç) “Parsel bazında uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojisi destekli tespit işlemi”ni hayata geçirmek için kolları sıvadılar. Basit bir programla tapu - TAKBİS bilgilerini aldılar. Sistem her kişi ve parsel için uyarı veriyordu. Bunun anlamı ne derseniz; çiftçi her yıl parsel bilgilerini beyan etmesi gerekiyordu onun için Tarım Md.lüğü, Tapu Md.lüğü, Ziraat Odası arasında mekik dokuyordu bu arada 11.235 m2 yeri sehven 112.350 m2 olabiliyordu.Yada kiralama yapıyordu; gerçek tapu üzerinden ( sanalı ayrı bir curcuna) herkes bir birine tarlalarını icara veriyordu. Böylece ( bir gazete haberine göre) bir ilimizin yüzölçümünün (5) katı arazi desteklemeden yararlanabiliyordu. İşte bu basit program bu yanlışlıkları izale etti. Sonra daha hummalı bir çalışmaya girdi ekip.

TAKBİS, KPS (kimlik paylaşım sistemi) ve uydu destekli bilgi sisteminin ( uydu fotoğrafı) bir harita programına okutarak ada parselle örtüştürülmesi – sayısallaştırma- işlemi 4 kişinin 6 ay gece gündüz alın teriyle üretildi. Kısacası uydu fotoğrafı ile parselde ne ekili olduğunu ve tapu hangi kişiye ait belirleniyor. Tamamen el değmeden otomatik. Vatandaşa tek adımda hizmet olarak da müracaatında beyannamesi hazır imzasına sunulur hale geldi. Böylece kontrollerde anında yapılıyor hatalar gideriliyor, idari ve adli merciler önündeki yığılma önlene biliyor. Bir nevi yalan makinesi olan bu proje Türkiye de ilk defa bu ekip tarafından gerçekleştirildi.

Bu neyi sağladı? Bakanlık yerinde bir kararla özellikle yağlı tohum ekimini teşvik bakımından ürünlere farklı destekler uyguluyor. Örneğin buğdaya kg. da 4 krş. Pamuğa 44 krş/ kg. gibi. Niyet iyi ama kontrol etkin olamayınca şeytan işin başına geçiyor; insanların iştihasını kabartıyor, gözlerini karartıyor ve yoldan çıkartıyor. Yurttaş eline kağıt kalemi alıyor bir beyanname hazırlıyor. Çoluk çocuğuyla konuşarak ( ve muhtemel olumsuzluklara karşı ifade birliği sağlayarak) ektiği buğdayı pamuğa veya ayçiçeğine dönüştürüyor. Muhtar ve azalara imzalatıyor ( onlar saflar ya ne gelse çiziktiriyorlar asla menfaat temin etmiyorlar). Sonra adamımız toplamadığı pamuğunu tüccar Ziya’ya gidip müstahsil makbuzu karşılığı satıyor. Yani tüccar Ziya: ben bu abiden 10 ton kütlü pamuk aldım diyor. Ziya, tüccar ya karşılığını peşin alıyor. Adam haklı KDV- KV ödüyor: %25 rica ediyor. Daha sonra Ticaret Borsasına gidip bu alım satımı vallaha da billaha da doğru diye tasdik ettiriyor. Bir takım bürokratik işlemlerden sonra hak edişi banka hesabına yatıyor. Nihayet alın terinin karşılığını almış bir yurttaş olarak yeni ürünler yetiştirmek üzere çiftine çubuğuna dönüyor.Bu işler süreçten de anlaşılacağı üzere bireysel ve rastlantısal bir eylemle değil taammüden ve organize bir çabayla kotarılıyor. Bay Kasketli, Bay Kravatlı ve Bay Göbekli bu işi çoluk çocukları da dahil olmak üzere bir sürü insanla birlikte yüzleri kızarmadan tezgahlıyorlar. Bu tezgah hala bir çok yerde böyle dönüyor. Ancak bizim elemanlara gelince kontrol beyan anında olduğundan düzeltim isteniyor, Rençperde lahavle çekerek sehiv( yanıltı) istidası veriyor. 1.800 müracaattan 1.200 ü eski sisteme göre kendini hazırlamıştı, konu bilgisine sunulunca düzeltti. Bu yıl için beyan dönemi girdiğinde sayısallaştırma 2/3 seviyesinde idi. Yaklaşık bin kişinin parsellerinin işlemi beyan döneminden sonra bitti. Bilahare yapılan kontrolle bunlardan 683 şahıs çağrıldı sehiv dilekçesi verdi. 80 kişi ödendikten sonra radara yakalandı ve iade etti. Bütün bu yapılanlara karşın hiçbir çiftçi hakkını aramak için kanun yollarına baş vurmadı. Hocallı muhtarı: insanların suç işlememelerine ve günaha girmemelerine yardımcı oldular diye betimledi ekibi. Bir de iyi ki kahir çoğunluğu Hıristiyan değildi; nedametlerinde o kadar günah çıkarma odasını papazı nasıl tedarik edecektik. Eğer İlçe Tahkim Komisyonu bu sehiv dilekçesini icat etmeseydi ilçe nüfusunun önemli bir kısmı yanlış beyan, sahte evrak ve haksız kazanç gibi organize suçlamalara muhatap olacaktı da Maazallah ilçeyi yarı açık ceza evine dönüştürüvereceklerdi.Ey Kari ( okur ) şimdiye dek okudukların sıkıcı, teknik bir süreçti. Badehu ise etik bir süreci seriyor önüne:


Benim masum anadolumun saf çocuklarını kim böyle ifsat ediyor? 100 yiğidimin 66 sını şaşırtıyorlar. Bu ne şeytanlıktır, densizliktir. Bunlar gariban sıradan insanlardır, bu memleketin temel yapı malzemeleridirler. Bir sabık Cumhurbaşkanımız(Demirel): bu ülkenin zemini sağlam değil derken buna mı işaret ediyordu? Biz nasıl Türk’üz doğruyuz? Eksenimiz mi değişiyor, zeminimiz mi kayıyor? Biz hep mi böyleydik yoksa şimdilerde mi bu hal geldi başımıza? Bu derde aşı bulması için bir Pastör’ü kime, nerede, nasıl yetiştirteceğiz? Kul hakkı yememek cennet diyetidir diyenler neden obez oldular? Bir bilen varsa beri gelsin.


Adana - Şubat 2011 alibalaban@gmail.com
Bir ağıt:

Ah vah nolaydı da nolaydım

Bunları ne göre ne duyaydım

Harami sadece kendimi sanırdım

Keşke başka ortak bulamasaydım….
  • . Bu anlatılanlar cefakar ve çalışkan Adana çiftçisinin özeli olmayıp ülke gerçekliğinin ifadesidir. Sadece bu çalışma ve sonuçları Çukurova’da uygulandı diye onları özel suçlayamayız. Bu noktada sistem tartışmaları da yapılabilir. Hatta daha öteye geçip’ bu işlemlere ne gerek vardı kardeşim’ de diyebiliriz. Ayrıyeten rakamlardan %34 gibi memleket evladı üreticinin bu işlerden uzak kaldığı da inşirah ve iftiharla gözlemlenmektedir. Her şeye rağmen çarkı çevirecek iyi çocuklar var yoksa….Başvuruyla ilgili istatistikler:

Yaş Yüzdesi

18 – 30 %6

30 – 40 % 15

40 – 50 % 21

50 – 60 %23

60 – 70 %20

70 – 80 %12

80 – 90 %3


Erkek % 86

Kadın % 14

Dul %3

Evli % 93

Bekar % 4

Toplam başvuru : 2.714 kişi

Bir örnek haber isteyenler için, lütfen tıklayınız: http://www.haberler.com/tesvik-yolsuzlugu-operasyonu-2563506-haberi/

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.