FANDOM


?-1629), Mustafa Ahmed adı ile de bilinir. Kırım prensi ve bestekar. 1596'da 2 ay kadar Kırım hanı olan I. Fetih Giray Han'ın oğlu ve Moskova Fatihi Taht alan I. Devlet Giray Han'ın (1551-1577) torunudur.

Günümüze gelen eserleri şunlardır Edit

  • l) Eviç Peşrevi (Darb-l Fetih 4 hane)ve Saz Semaisi
  • 2) Feth-i Belgrat Peşrevi (Fahte) ve Saz Semaisi,
  • 3) Karcığar Peşrevi (Berefşan),
  • 4) Hüseyni Peşrevi (Evsat, Kevseri'de)
  • 5) Muhalif Peşrevi (Çenber),
  • 6) Rast-ı Sağır Peşrevi (Devr-i Kebir) ve Saz Semaisi,
  • 7) Şehnaz Peşrevi (Çenber) ve Saz Semaisi,
  • 8) Uşşak Peşrevi I (Çenber),
  • 9) Uşşak Peşrevi II (Evsat, 3 hane) ve Saz Semaisi'dir
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.