FANDOM


PROJENİN ADI Edit

“Çok Fonksiyonlu Isınma Yardımı” Projesi


PROJENİN KONUSU: Edit

İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan 151 vatandaşımıza soba dağıtılacaktır.


PROJENİN UYGULAMA YERİ :Edit

Mersin Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden ve halen vakfımızdan yardım alan 151 vatandaşımıza uygulanacaktır.


PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ: Edit

Vakfımızda müracaatı bulunan 1800 kişiden, yapılan inceleme sonucunda 3294 sayılı kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç olan yaklaşık 500 vatandaşımız tespit edilmiştir. Bu vatandaşlarımızdan 151 tanesi içlerinde en fakir olanlardır. Bu 151 kişinin aylık gıda giyim ve bir miktar nakdi ihtiyacı vakfımızca karşılanmaktadır. Bu yıl ilk defa olarak Vakfımız aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kömür dağıtılarak bu vatandaşlarımızın yakacak ihtiyaçları giderilecektir.

Ancak yapılan incelemede bu vatandaşlarımızın çoğunun bu kömürleri yakacak sobalarının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Proje ile en yoksul 151 vatandaşımıza Kuzineli soba dağıtılması düşünülmektedir.


PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI Edit

Proje iki aşamada uygulanacaktır. Birinci aşamada ihtiyaç duyulan sobalar alınacaktır. İkinci aşamada daha önce belirlenmiş ve Ek-1 listede isimleri bulunan vatandaşlarımıza sobaların dağıtımı yapılacaktır. Bu vatandaşlarımızın daha önceden vakfımıza müracaatları bulunduğundan gerekli sorgulamaları yapılmış olup, her hangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve yardıma muhtaç oldukları tepsi edilmiş kişilerdir.

PROJENİN MALİYETİ:

Sobaların boruları dahil birim fiyatı =400 TL *151 = Toplam Maliyet= 60.400,00 TL

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:

Proje bir kez uygulanacaktır. Belirlenmiş kişilere sobaların dağıtımını içermektedir. Bu proje ile hem yoksul vatandaşlarımızın ısınması sağlanacak, hem yapılan kömür yardımının kullanılması sağlanacaktır.

Basın-Yayın organlarında sıklıkla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca dağıtılan kömürlerin piyasada satıldığı haberleri duyulmaktadır. Soba dağıtımı ile bu olumsuzlukların asgariye indirileceği düşünülmektedir.


Done2

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.