FANDOM


(XIX. yy.). Yaşamı konusunda bilgi yoktur. Günümüze ulaşabilmiş 8 şarkısından hicazkâr makamındaki ikisi çok ünlüdür: [Ben sana gönül vereli bak ne hal oldum][1]; Aldı beni iki kaşın arası


</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.