FANDOM


 1. YÖNLENDİRME Şablon:ÖŞbakınız

Hayatboyu öğrenme nedirEdit

Hayat boyu öğrenme; “bireysel, sosyal, kültürel, ekonomik ve özellikle istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireylerin ilgi alanlarının tespit edilerek; bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile yeterliliklerini geliştirmek amacıyla, hayatları boyunca katıldıkları örgün, yaygın ve informal öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanabilmektedir.

Bireylerin değişen teknoloji karşısında sürekli olarak ‘istihdam edilebilir’ konumda tutulması, dünyadaki toplumsal gelişmelere ve değişime uyum sağlamalarına yardımcı olmak, ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarını kolaylaştırmak, yaşamlarını daha etkin bir biçimde düzene koyma ve denetleme yeteneklerini geliştirmek ve sosyal açıdan dışlanmalarını engellemek için Hayat Boyu Öğrenme önem arz etmektedir.

Hayat boyu öğrenme, hayat boyu olmasının yanı sıra hayatın her alanına yayılmış olan anlamına da gelmektedir. Hayat boyu öğrenme, örgün eğitim sonrasındaki eğitim ve öğretimden çok daha fazlasıdır. Bir hayat boyu öğrenme çerçevesi, hayat döngüsü içinde “beşikten mezara öğrenmeyi” ve örgün, yaygın ve resmi olmayan hayattan öğrenme ortamları gibi farklı öğrenme ortamlarında öğrenmeyi kapsamaktadır.

Bakanlık; farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini artırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden, öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirerek TUİK 2011 verilerine göre %2.9 seviyesinde olan Hayat Boyu Öğrenmeye Katılma Oranını öncelikle 2015 yılına kadar %8’e çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedeften hareketle ülkemizde yetişkin eğitimi konusunda farkındalığı ve etkinlikleri artırmak önem arz etmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak vizyonumuz; farklı öğrenim ve yaş seviyesindeki bireylerin istihdam edilebilirliklerini ve sosyo-kültürel gelişimlerini sağlamak amacıyla; bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek, öğrenmeye erişimlerini arttırmak ve nihayetinde öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektir.

Vizyonumuzdan hareketle 2013 yılı itibariyle gerçekleştirmeye başladığımız etkinliklerden birisi de Öğrenen Şehirler Projesidir. Söz konusu proje 1993 yılında OECD tarafından başlatılmış olup; şu an dünyada yaklaşık 500 şehir Öğrenen Şehir olarak tanımlanmaktadır. Bu şehirler arasında işbirliğini desteklemek amacıyla da çeşitli Ağlar oluşturulmuştur.

Öğrenen Şehir, toplumun temel refahı, istikrarı ve bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamak için tüm insan ve finans kaynaklarını yenilikçi ve duyarlı bir şekilde harekete geçirirken öğrenmeyi toplumsal gelişimin odak noktası yapan şehirler ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetler bütünüdür. Temel özellikleri arasında yerelden merkeze doğru gelişme, şeffaflık, yüz yüze ilişkiler, problemlerin kolektif çözümü, organizasyonel öğrenme yer alır.

Öğrenen Şehirlerin önemli bileşenlerinden biri de Öğrenme Şenlikleridir. Öğrenme Şenliği; hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı hedefleyen öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünüdür.

Öğrenme Şenlikleri dünyanın çeşitli kentlerinde yıllardır başarı ile uygulanmaktadır. Uygulamada genellikle belirli bir sürede (bir hafta) kentlerde sergi, panel, kurs gösterisi gibi faaliyetler düzenlenmektedir. Bazı Öğrenme şenliklerinde (örneğin Cardiff) kurslar 2-3 günlük periyotta günde 3-4 saatlik ve ücretli (3 pound) olarak verilirken, bazı ülkelerde ise ücretsiz birkaç saatlik gösteriler halka sunulmaktadır.

Öğrenme şenliği düzenlendiği şehrin entelektüel seviyesini yükselten ve şehri çeşitli gruplar nezdinde cazibe merkezi haline getiren önemli bir faaliyettir. Öğrenme Şenliğinin de katkısıyla şehrin üniversiteleri şehir dışından daha kaliteli öğrencileri çekecek, bilim ve sanat kuruluşları bu şehirleri tercih edecekler, şehrin sunduğu zengin kültür ortamı kaliteli işgücü açısından şehrin ‘yaşanılabilir’ olmasını sağlayacaktır.

Öğrenme Şenliğini bir “pazarlama kampanyası” gibi algılamak doğru olur. Pazarlama “müşterilerin çıkarlarını yönetme”dir. Burada müşteriler eğlenerek bilgi edinmek ve eğitilmek amacıyla faaliyetlere katılan ziyaretçiler, eğitim veren ve daha fazla kişiyi şenliğe çekmeyi hedefleyen kurumlar (okullar, üniversiteler, dershaneler), nitelikli işgücü arayan işverenler, bölgeyi bir cazibe merkezine dönüştürerek aileleri ve yatırımcıları bölgeyi çekmeyi hedefleyen siyasi ve idari otoritelerdir.

Eğer bu dört paydaş grup şenliğin getirilerine inanırlarsa hedef grupların tamamı olaya dahil olacaktır. Bilgi, deneyim, kişisel deneme, oyunlar ve yaparak öğrenme şeklinde yoğun bir öğrenme ortamı hazırlamamız gerekir. Ancak böyle yapıldığında ziyaretçiler şenliğe katılacaklardır.

Genel Müdürlüğümüzce, ülkemizde bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Öğrenme Şenlikleri Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Konya’da yapılması planlanmaktadır.

Bu şenlikler ile öğrenmenin yararlarının topluma anlatılmasının yanı sıra kişilerin yaparak/yaşayarak öğrenebilecekleri faaliyetlere katılımlarının sağlanması suretiyle; öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunun gösterilmesi, öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda kamuoyunda farkındalık yaratacak faaliyetlerden oluşturulması planlanmaktadır.

Şenlik kapsamında belirlenecek tarihler arasında, şehrin çeşitli yerlerinde halk dansları ve müzik gösterilerinin yanı sıra sergiler, fotoğraf ve resim yarışmaları, bisiklet turu, rasat etkinlikleri, müze ziyaretleri, sağlık bilgileri, spor gösterileri ve tanıtımları, yetişkinlere yönelik beceri artırmaya yönelik kısa kurslar ve halkın ilgisini çekebilecek konularda seminerler ve atölye çalışmaları yapılması planlanmaktadır.

Şenliğin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi ve geniş kitlelere ulaşabilmesi için şehirde eğitim ve sanat faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşlarının yer almaları önem arz etmektedir.

Bu amaçla İlinizde öğrenme şenliğinin önemi, yapısı ve kapsamının anlatılacağı bilgilendirme toplantısı yapılacağı bilgilerinizdir.

YapılacaklarEdit

Bu toplantıdan sonra çalışmalara yön verilebilmesi amacıyla;

Valiliğiniz başkanlığında ilgili paydaş temsilcilerinin katılımıyla Şenlik Düzenleme Komitesinin oluşturulması

Şenlik için tarih belirlenmesi

Şenlik mekânlarının belirlenmesi

Şenliğin yaklaşık maliyetinin hesaplanması

İlinizdeki kurum ve kuruluşların şenliğe yapabilecekleri eğitim-gösteri katkılarının belirlenmesi

Şenlikte yer alabilecek faaliyetlerin belirlenmesi

Şenlik için gerekli malzemelerin (afiş, poster, el ilanı) tasarlanması.

Slogan seçimi, spot film yapılması

Şenliğe şehir dışından davet edilecek kişi ve grupların tespiti

Şenlik Programının basılması ve dağıtılması

Medya ile işbirliği ile şenliğin tanıtılması, geniş kitlelere duyurulması

Düzenleme Komitesinde yer alan kurum ve kuruluşların şenlik maliyetinin hangi kısmına destek olabileceklerinin tespiti.

Kalan maliyetler için sponsor arama faaliyetlerinin yapılması

Genel Müdürlüğümüzce faydalı olacağı düşünülmektedir.

                                               Mustafa Kemal BİÇERLİ
                                                    Genel Müdür

öğrenen şehir kriterleriEdit

Okuma oranı Öğrenme şenlikleri Toplumlarım Uca öğrenci İnternet Eğitime ayrılan pay öğrenen belediye Atık uygulaması eğitimi Suç oranın düşüklüğü

öğrenme şenliği nedir?Edit

Cardiff 2-3 gün Entellektüel atknlik verirler Erasmus la gelenlerötercih ediyor

öŞ aktörleriEdit

Katılan ziyaretçiler Nitalikli iş gücü arayanlar

neden BursaEdit

İlk teleferik İlk devlet hastanesi İlk tiyatro

İlk OSB 

Osmanlıda İlk para Müzeler Kongre ve kültür merkezi Festival çi bir şehir Üniversiteler şehri Okur yazar 555000 öğrenci

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.