ÖLÜM BELGESİ VE MERNİS ÖLÜM TUTANAĞI[düzenle | kaynağı değiştir]

25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 24. maddesinin 5.fıkrasında ?Ölü muayenesi ve defin ruhsatı cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde toplum sağlığı hekimi, toplum sağlığı hekiminin bulunmadığı yerlerde aile hekimleri de ölü muayenesi yaparak gecikmeksizin defin ruhsatı verirler?

hükmü yer aldığından;

sağlık kurumları dışında gerçekleşen doğal ölümlerde

  • varsa belediye tabibi
  • yoksa Toplum Sağlığı Merkezlerinde
  • yeterli sayıda hekim bulununcaya kadar aile hekimleri

tarafından ölüm belgesi ve mernis tutanağının ekte belirtilen işlemlere uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dosya:Ölüm belgesi ve Mersin Ölüm Tutanağı.pdf

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.