FANDOM


Şablon:Komisyonlar

Bakınız

Şablon:Özürlübakınız - d {{Özürlübakınız}}


Özür Özürlü Özürler
ÖMMS
Dünya Özürlüler Günü
Özürlüler Koordinasyon Merkezi
ÖMSS Değerlendirme Komisyonu

Özürlü maaşı
Özürlü bakım ücreti

Muhtaç -Muhtaçlık maaşı
Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım ücreti dilenciliği azalttı
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

Mevzuat
Özürlü mevzuatı
2022
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ
5378 Sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Özürlüler idaresi mevzuatı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Şablon:2022bakınız Yenişehir Özürlü Bakım İnceleme Heyeti Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü Yenişehir İlçe Özürlü Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti Yenişehir Özürlü Bakım Heyeti İnceleme Komisyonu Zihin Özürlülerin Eğitiminde Anne-Baba Katılımı BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Görme özürlü sınıfımızın İl Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaretleri Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal özürlü vatandaşı evinde ziyaret etti 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Devlet memurluğuna alınma Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 2. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci…


ÖMSS Değerlendirme KomisyonuVALİLİK MAKAMINA

İlgi :

a) Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik. b) M.E.B İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 07/02/2014 tarihli ve 557009 sayılı yazısı.


Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzün ilgi (b) yazıları uyarınca, (ÖSYM) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince ilimiz Milli Eğitim Müdürlüğü emrine 12 lik kadroda 9 adet Hizmetli, 10 luk kadroda 8 adet Memur, 7 lik kadroda 15 adet memur olmak üzere toplam 34 Personelinin atandığı belirtilmektedir.

İlgi (a) Yönetmelik doğrultusunda, Özürlü Personel istihdamı kapsamında İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanan Hizmetlilerin müracaat belgelerini inceleme ve değerlendirme yapmak üzere aşağıda adı soyadı ve görevi belirtilen personelden oluşturulması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.


Atilla GÜLSAR

Milli Eğitim Müdürü


OLUR

<...>


Eyüp Sabri KARTAL

Vali a.

Vali Yardımcısı


ADI SOYADI : ÜNVANI :

  • Mustafa SEVİNÇ Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
  • Necat DİŞÇİ Milli Eğitim Şube Müdürü
  • Ömer KALDAN Şef
  • Besim BİLGİN Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
  • Mehmett İRİ Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.