FANDOM


ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ

Bakınız

Şablon:Ödül - d


Ödül Mükafat
Bursa MEM/Ödül Yönergesi
MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ
Ödül Katagorileri Ödül Kazananlar
Ödül yönetmeliği
SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Ödül genelgesi GSGM
Ödül ve motivasyon
Amerikalılarım en çok araştırma yaptıkları konu motivasyon
Avrupa Dil Ödülü
2013 Mali Yılında Ödüllendirilecek Personel.
Ödüllendirme yetkisi
Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Komisyonu
Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
Ödül Olimpiyat ödülü EK-2a DEĞERLENDİRME TABLOSU (Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ödüllendirilecek Müdürleri İçin)

Bakınız

Şablon:MEB mevzuat bakınız - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik/2014 Ekim 23 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz 26 Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği/2004 Haziran 8
Eğitim mevzuatı - sektörel Eğitim mevzuatı/OÖE Eğitim mevzuatı/Temel eğitim Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008 Eğitim mevzuatı/İÖO Eğitim mevzuatı/OÖ Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim Eğitim mevzuatı/HBÖ Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici Eğitim mevzuatı/Öğretmen Eğitim mevzuatı/MEM Eğitim mevzuatı/İÖK Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite Eğitim mevzuatı/HEM Eğitim mevzuatı/ORGM Eğitim mevzuatı/RAM Eğitim mevzuatı/BSM
Eğitim mevzuatı - hiyerarşik Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1] Eğitim mevzuatı/Anayasa Eğitim mevzuatı/Kanunlar Eğitim kanunları Eğitim mevzuatı/KHK Eğitim mevzuatı/Tüzükler Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler Eğitim yönetmelikleri Eğitim mevzuatı/Yönergeler Eğitim mevzuatı/Genelgeler Eğitim mevzuatı/Talimatlar Eğitim mevzuatı/Baş Emirler Eğitim mevzuatı/Emirler Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri
Kanunlar Eğitim mevzuatı/Kanunlar 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014 Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014 Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönergeler Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE < ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi Genelgeler Konusal eğitim mevzuatı MEM/Disiplin MEM/Taşıma Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı
Mevzuat/Eğitim Eğitim mevzuatı/MEB
Şablon:MEB Şablon:MEM Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/ http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Tebliğler Dergisi: ARALIK 2007/2603

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Edit

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, örgün ve yaygın eğitim kurumları ve öğrencileri arasında yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen her tür ve kademedeki ulusal ve uluslararası spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerindeki ödül ve disipline ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları ve öğrencileri arasında yurt içi ve yurt dışında düzenlenen, her tür ve kademedeki ulusal ve uluslararası spor, halk oyunları, Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerine yarışmacı ve yönetici olarak katılan ve yarışmalarda görev alan yönetim kademelerindeki görevlilerin ödül ve disiplin ile ilgili iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Çalıştırıcı - Antrenör: Faaliyetlere katılan öğrencileri çalıştıran kişileri,

c) Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

ç) Daire Başkanı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,

d) Eğitici: Halk oyunu faaliyetlerinde, oyun topluluğuna oyunları öğreten kişiyi,

e) Eğitim Görevlileri: Öğrenci eğitim kamplarında görev yapan eğitim şefi,eğitim şefi yardımcısı ve lideri,

1) Eğitim şefi: Bir kamp devresinde eğitim ve yönetimden sorumlu olan, planlayan ve yöneten kişiyi,

2) Eğitim şefi yardımcısı: Eğitim şefine yardımcı olmak üzere görevlendirilen kişiyi,

3) Lider : Kamplarda görevlendirilen lider belgeli kişiyi,

f) Hakem : Spor faaliyetlerini yöneten ve hakemlik belgesine sahip kişiyi,

g) Halk Oyunu Topluluğu: Oyuncu, çalgıcı, korist, solist, eğitici ve sorumlu yöneticinin oluşturduğu, alnız bir yöre oyunu oynayan topluluğu,

ğ) Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Topluluğu: Korist, solist, çalgıcı, koro şefi ve sorumlu yöneticiden oluşan topluluğu,

h) ISF: Uluslararası Okul Sporları Federasyonunu,

ı) İzci: İzci ünitesine kayıtlı olan kişiyi,

i) İzci Lideri: Bakanlıkça açılan izci lideri yetiştirme kursuna katılarak izci lideri belgesi almış kişiyi,

J) İzci Ünitesi: Küçük izci kümesi, izci oymağı ve ergin izci ocağını,

k) Jüri Üyesi: Halk oyunları, Türk halk müziği ve sanat müziği yarışmalarında, yarışmalara katılan toplulukları değerlendirme komisyonunun bir üyesini,

l) Kamp Disiplin Kurulu: İzcilik eğitim kampları ile öğrenci eğitim kampları mevzuatına göre oluşturulan kurulu,

m) Kamp müdürü: İzcilik kamplarında iki, üç ve dört tahtalı eğitimci lideri, öğrenci eğitim kamplarında ise tesisin müdürünü,

n) Koro Şefi: Türk Halk müziği ve sanat müziği faaliyetlerinde, topluluğa türküleri öğreten ve koroyu yöneten kişiyi,

o) Lider Belgesi: Kamplarda görevlendirilmek amacıyla açılan lider yetiştirme kursuna katılarak liderlik yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi,

ö) Ödül: Örgün ve yaygın eğitim kurumları ve öğrencileri arasında düzenlenen faaliyetlere katılan ve başarılı olanlar ile faaliyetlere destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça takdir ve teşvik amacıyla verilen her türlü belge ve materyalleri,

p) Örgün Eğitim Kurumları : Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okul ve kurumlarını,

r) Sporcu: Spor faaliyetlerine katılan öğrenci sporcuları,

s) Uluslararası Yarışmalar ve Organizasyonlar: Sosyal-kültürel, izcilik ve öğrenci eğitim faaliyetlerinde uluslararası federasyonlar veya teşkilatlarca düzenlenen faaliyetler ile sporda ISF tarafından düzenlenen faaliyetleri,

ş) Yaygın Eğitim Kurumları: Halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, yetişkinler otelcilik ve turizm eğitim merkezleri ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri ile benzeri kurumları,

t) Yönetici-İdareci : Spor kafilelerinin, halk oyunu,Türk halk müziği ve sanat müziği topluluklarının ve izci gruplarının sorumluluğu verilerek görevlendirilmiş elemanları,

u) Yurt içi Yarışma ve Organizasyonlar: Millî Eğitim Bakanlığının yetkili kurumlarınca düzenlenen sportif yarışmaları, örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında düzenlenen sosyal ve kültürel yarışmaları, izcilik ve öğrenci eğitim faaliyetlerine ilişkin yapılan kamp, kurs ile seminer ve toplantıları,ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM :Esas Hükümler Edit

Ödül Türleri ve Ödül Verilecekler, Ödül Verme Esasları

Ödül Türleri ve Ödül Verilecekler

MADDE 5-( 1 ) Bakanlıkça verilecek ödüller yurt içi, uluslararası ve izcilik nişanları olmak üzere üç türlüdür.

Yurtiçi Ödüller

MADDE 6-( 1 ) Bakanlıkça düzenlenecek yurt içi yarışma ve organizasyonlarda kişi ve kurumlara verilecek ödüller iki türlüdür.

a)Kişilere Verilecek Ödüller : Kupa, şilt, plaket, madalya, flama ve nişanlar, başarı belgesi, takdir ve teşekkür belgesi, katılma belgesi, sertifika ve beratlar, eğitim ve spor malzemeleri.

b)Kurumlara, Takım ve Topluluklara Verilecek Ödüller : Kupa, şilt, plaket, başarı belgesi ve katılma belgesi ile eğitim ve spor malzemeleri.

Daire Başkanlığı hizmet alanına giren faaliyetlerin gelişmesine ve tanıtımına katkıda bulunan, derleme araştırma ve inceleme eserleri ile etkin hizmet ve örnek çalışma gösteren kişilere başarı belgesi ve şilt verilerek ayrıca Bakanlıkça ödüllendirilir,

Ödül kazanan eser, Bakanlıkça basımı yapılırsa, ödül kazananların telif hakları saklıdır. Bu eserlerin ödüllendirilmesi Bakanlık onayı ile oluşturulacak bir değerlendirme kurulunca değerlendirilir.

Uluslararası Ödüller

MADDE 7- (1) Uluslararası federasyon veya teşkilatlarca düzenlenecek yarışma ve organizasyonlarda verilecek ödül ve türleri ile ödül verme esas ve usulleri, organizasyonun planlama aşamasından önce Bakanlık Olur'u ile belirlenir.

 İzcilik Nişanları

MADDE 8 -(1) İzcilik faaliyetlerinde; izciliğe hizmeti geçen liderler ve örnek davranışta bulunan izcilere aşağıda belirtilen nişanlar verilir.

a)Örnek izci nişanı : Davranışları ile ünite liderleri ve grup başı üzerinde olumlu etki bırakan izcilere grup başının teklifi üzerine il izci kurulunca verilir.Ek-1

b)Teşekkür nişanı : İzciliğe hizmet etmiş, çalışmaları ile izciliğe katkıda bulunmuş kişi ve kuruluşlara Bakanlıkça verilir. Bu nişanı almak için izci olma şartı aranmaz. Ek-2

c)Hayat kurtarma nişanı : Kendi hayatını tehlikeye atarak bir başkasının hayatını kurtarmış olduğu saptanan izci veya liderlere verilir. Hayat kurtarma yöresel izcilik faaliyetlerinde veya il içersinde gerçekleşmiş ise il izci kurulunca, merkez teşkilatınca düzenlenen izcilik faaliyetlerinde gerçekleşmiş ise ödül Bakanlıkça verilir. Ek-3

ç)Onur üyeliği nişanı: Dört tahta sertifikası bulunan uzun hizmet nişanı alan, izcilikte 25 hizmet yılını başarıyla tamamlayan veya izci olmadığı hâlde izciliğin gelişmesine katkıda bulunan kişilere Daire Başkanlığınca verilen ödüldür. Ek-4

d)Uzun hizmet nişanı : 15 yıldan fazla kümebaşılık, oymakbaşılık, ocakbaşılık yapmış liderler ile il izci kurulunda ve merkez teşkilatında çalışmış olanlara Bakanlıkça verilir. Ek-5

Ödül Verme Esasları

MADDE 9- (1) Yurtiçi faaliyetlerde hangi derecelere kişi ve kurumlara ne tür ödül verileceği, faaliyetin özelliğine göre düzenleyen kurumlar tarafından önceden tespit edilir ve ödüller faaliyetin bitiminde verilir.

(2) Bakanlıkça izin verilen uluslararası yarışmalarda, ödül faaliyetin gerçekleştirildiği yıl içerisinde verilir.

(3) Takımlara verilen ödüller, ilgili kurumlarda kayıt altına alınarak muhafaza ve teşhir edilir.

(4) Ödüller, kazananlara ve kurum temsilcilerine verilir. Ancak özürleri sebebi ile ödül töreninde bulunamayanların ödülleri yakınlarına veya sonraki bir tarihte kendilerine verilir.

(5) Ödüllerin kaybedilmesi halinde yenisi verilmez, ancak başarı belgesi, katılma belgesi ve sertifikalar ikinci ve son defa verilir.

(6) Bu yönerge, diğer kişi ve kuruluşlarca düzenlenen yarışma ve organizasyonlarda verilecek ödüllere engel teşkil etmez.

(7) Ödül verildikten sonra ödülü hak etmediği tespit edilenlerden verilen ödüller geri alınır.

(8) Ödüller, Bakanlık genel bütçesi ile bütçe içinde yer alan diğer kaynaklardan karşılanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Disiplin Kurulları, Kuruluşu, Görevleri Edit

Disiplin kurulları

MADDE 10 -(1) Disiplin kurulları; merkez disiplin kurulu, il disiplin kurulu, kamp disiplin kurulu olmak üzere üç ayrı kuruldur.

Merkez disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 11 -(1) Merkez Disiplin Kurulu; Daire Başkanının başkanlığında, ilgili şube müdürlerinin dışında Dairede görevli iki şube müdürü, İlköğretim Genel Müdürlüğünden bir şube müdürü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden bir şube müdürü olmak üzere, beş (5) kişiden oluşur. Bu Kurul, Daire Başkanının teklifi ve Makam Onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi bir yıl olup yenisi oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Kurula ayrıca Daire Başkanlığından (2) iki de yedek üye alınır. Kurulun sekreterya hizmetlerini ilgili şube müdürlüğü yapar.

Merkez disiplin kurulunun görevleri

MADDE 12 -(1) Merkez Disiplin Kurulu; Daire Başkanlığınca planlanan ve organize edilen grup-yarıfinal ve Türkiye Birinciliği (final) yarışmaları ile faaliyetlerde görevlendirilen yönetici-idareci, eğitim görevlileri, izci lideri, çalıştırıcı, eğitici, oyuncu, çalgıcı, koro şefi, korist, solist, sporcu öğrencilere ve izcilere, Türk halk müziği ve sanat müziği jüri üyelerine ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine birinci derecede bakar. Disiplin Kurulu bağımsız olarak çalışarak karar alır.

Merkez disiplin kurulu, disiplin yönergesi kapsamında doğan fiillerle ilgili çeşitli tertip komitelerince, izci ve öğrenci eğitim kampı disiplin kurulunca kendilerine görüşülmek üzere sevk edilen konuları karara bağlar.

İl disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 13 -(1) İl Disiplin Kurulu; Millî Eğitim Müdürlüklerinde Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Bölümünden sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya ilgili şube müdürünün başkanlığında; İl lig heyetinden 2 üye, il izci kurulu başkanı, il izci kurulu başkanı seçimi yapılmayan illerde, branş kursu görmüş bir lider veya mülki idari amirin onayıyla görevlendirilmiş bir lider, ildeki Türk halk müziği jüri üyelerinden öğretmen olmak koşulu ile 1 üye, olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan kuruldur.

İl Disiplin Kurulu, Millî Eğitim Müdürünün teklifi ve Valinin Onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi 1 yıl olup yenisi oluşturuluncaya kadar göreve devam eder. Kurula ayrıca iki de yedek üye seçilir.

İl disiplin kurulunun görevleri

MADDE 14 -(1) İl Disiplin Kurulu; Bakanlık faaliyetlerine dayalı olarak illerde düzenlenen mahalli yarışmalarda, izcilik faaliyetlerinde; o ilde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumları ve bu kurumları temsilen görev alan yönetici-idareci, eğitim şefi, eğitim şefi yardımcısı, lider, izci lideri, çalıştırıcı, eğitici, oyuncu, çalgıcı, koro şefi, korist, solist, sporcu öğrencilere ve izcilere, Türk halk müziği jüri üyelerine ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin işlerine birinci derecede bakar.

İl disiplin kurulu; disiplin yönergesi kapsamında doğan fiillerle ilgili lig heyeti/tertip komitesi, il düzenleme kurulu, kamp disiplin kurulu ile il izci kurulu başkanlığınca kendilerine görüşülmek üzere sevk edilen konuları karara bağlar.

İl Disiplin Kurulu, bağımsız olarak çalışarak karar alır.

Kamp disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 15 -(1) Kamp disiplin kurulu, İzcilik Yönetmeliği ile öğrenci eğitim kampları y önergesi esaslarına göre kurulur ve bu yönerge kapsamında görevlerini yerine getirir.

Kamp disiplin kurulunun görevleri

MADDE 16 -(1) Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği ile Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesinde belirtilen görevlerdir.

Disiplin kurullarının toplanması

MADDE 17- (1) Disiplin Kurulları; kurul başkanı tarafından belirtilen gün ve saatte, bütün üyelere sözlü/yazılı duyurularak, başkan tarafından yapılacak çağrı üzerine kuruldaki üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı geçerli olur.

Aralıksız üç toplantıya izinsiz veya mazeretsiz katılmayan üyelerin yerine yedek üye alınır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Cezaları Ve Bu Cezaları Gerektiren Davranışlar Edit

Disiplin Cezaları

MADDE 18- (1) Bu Yönergeye göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, müsabaka-faaliyet ve yarışmadan men, hak mahrumiyeti, müsabakayı seyircisiz oynatma, puan indirme, küme düşme, tescil iptali, sertifika iptali, ünite liderliği ve lider yardımcılığı, eğitim görevlisi görevlerinden alınması, il ve ilçe izci kurulu başkan ve kurul üyelerinin görevden alınması cezalarıdır.

İhtar cezası

MADDE 19- (1) İhtar Cezası; eğitim kurumu ve ilgililerin dikkatinin çekilmesidir. Aşağıda belirtilen kasıtsız fiiller durumunda;

a) Bakanlığa ve ilgili kuruluşlarına karşı yapmakla yükümlü olduğu bir işlemi kasıtsız yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenlere,

b) Bakanlığın yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen, eksik veya yanlış cevap verenlere,


c) Bakanlığın yetkili mercileri tarafından düzenlenen faaliyetlerde, itiraz etmeyi alışkanlık haline getirerek, sürekli yazılı ve sözlü itirazda bulunanlara,

ç) Bakanlığın, yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı alaycı veya nazik olmayan şekilde hareket edenlere, ihtar cezası verilir. Ceza yazılı olarak bildirilir.

Müsabaka-faaliyet ve yarışmadan men cezası

MADDE 20- (1) Eğitim Kurumunun veya yönetici-idarecisi, çalıştırıcısı, eğiticisi, koro şefi, oyuncusu, çalgıcısı, koristi, solisti, eğitim görevlisi, izci lideri ve sporcusunun yarışmalara ve faaliyetlere katılmaktan men edilmesidir.

Yarışmalardan-faaliyetlerden men cezası; tek yarışmadan ve faaliyetten men, bir yıl süre ile yarışmadan ve faaliyetten men, süreli yarışmadan ve faaliyetten men ve temsilî, millî ve milletlerarası yarışmalardan ve faaliyetten men olmak üzere dörde ayrılır.

a) Tek Yarışmadan-Faaliyetten Men Cezası; resmî spor,halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği ve izcilik faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezaî nitelikteki davranışı nedeniyle oyundan veya faaliyetten alıkonulan sporcu, halk oyuncu, izci, idareci, çalıştırıcı,eğitici,koro şefi, korist, solist, izci lideri, o faaliyeti takip eden aynı kategorideki ilk yarışmaya-faaliyete katılamaz.

b) Bir Yıl Süre İle Yarışmalardan-Faaliyetten Men Cezası; resmî spor, halkoyunları, Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim faaliyetlerinde, disiplinsizliği veya cezaî nitelikteki davranışı nedeniyle; oyundan veya faaliyetten alıkonulan sporcu, oyuncu, izci, korist, solist, çalgıcı, idareci, çalıştırıcı, eğitici, koro şefi, izci lideri ve eğitim görevlilerinin, eğitim kurumunun bir yıl süre ile yapılacak yarışmalardan ve faaliyetlerden men edilmesidir.

c) Süreli Yarışmalardan Men Cezası; spor yarışmalarında; eğitim kurumlarının ve temsilcilerinin 30 günden az, iki yıldan çok olmamak üzere yarışmalardan men edilmesidir.

Resmî yarışma adedi ile men cezası, bir ay(30 gün) ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.

Onbeş güne kadar (1-14) Yarışmalardan men yerine (bir)

Yirmibir güne kadar (1-20) Yarışmalardan men yerine (iki)

Yirmisekiz güne kadar (1-27) Yarışmalardan men yerine (üç) resmî yarışmalardan men cezası verilebilir.

Üç maçlık cezasını çeken sporcu otuz günü beklemeden yarışmalarda yer alabileceklerdir.

d) Temsili, Millî ve Milletlerarası Yarışmalardan Men Cezası; temsili, millî ve milletlerarası yarışmalarda, yarışmadan çıkarılma halinde milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Düzenleme Kurulları, suçun mahiyetine göre evrakı ilgili ceza kuruluna sevk ederler.

Hak mahrumiyeti cezası

MADDE 21- (1) Kişinin her türlü yarışmalara-faaliyetlere iştirak etmekten, idarecilik-yöneticilik, çalıştırıcılık, eğiticilik, gözlemcilik, temsilcilik, jüri üyeliği, izci liderliği, il izci kurulu üyeliği ve başkanlığı, hakemlik, saha komiserliği, eğitim görevliliği yapmaktan, idari ve teknik görevli olarak yarışmalarda-faaliyetlerde hazır bulunmaktan, eğitim ve öğretim kurumu mensubu olarak resmî ilişkide bulunulmaktan men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.

a) Süreli hak mahrumiyeti: 2 aydan az 2 yıldan fazla olamaz.

b) Sürekli hak mahrumiyeti: Kişilerin eğitim kurumları arası spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.

(2) Müsabakadan-faaliyetten ve yarışmadan men ve hak mahrumiyetini gerektiren davranışlar şunlardır:

a)Centilmenliğe aykırı hareket

1) Spor yarışmalarında;onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan kişilere, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde on beş günden üç aya kadar yarışmalardan men veya o kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Halk oyunları, halk müziği ve sanat müziği yarışmalarında ise yukarıda belirtilen davranışlarda bulunan halk oyunu ve halk müziği,sanat müziği topluluklarına , altı ay süre ile yarışmadan men cezası verilir.

b)Mevzuata aykırı hareket

Bakanlığın spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetleriyle ilgili mevzuata kasten aykırı harekette bulunanlara, bu hususta aykırı ceza hükmü bulunmadığı takdirde; spor yarışmalarında iki aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süreyle hak mahrumiyeti cezası, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde bir yıl süre ile yarışmalardan ve kamp etkinliklerinden men, izcilik faaliyetlerinde ise 6 ay süre ile faaliyetlerden men cezası verilir.

c)Hakaret

1) Spor yarışmalarında; Bakanlık teşkilatına veya bu teşkilatın bir mensubuna ve sporculara huzurda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu ile yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret eden kişiye müsabakalardan men veya o kadar süreyle hak mahrumiyeti cezası verilir.

Hakaret Bakanlık teşkilatı ve mensubuna karşı yapıldığında üç aydan bir yıla; spor kuruluşu yöneticilerine, hakem, gözlemci, temsilci ve saha komiserlerine karşı vuku bulunduğunda 3 aydan 1 yıla, sporculara karşı vuku bulduğunda 1 aydan altı aya kadar resmî yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Küfürde de aynı hüküm uygulanır.

2) Halk oyunları, Türk halk müziği ve sanat müziği yarışmaları ile izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde Bakanlık teşkilatına veya bu teşkilatın bir mensubuna, Bakanlıkça görevlendirilen jüri üyelerine, hakemlere, izci liderine, kamp müdürüne,eğitim görevlilerine, temsilciye ve diğer görevlilere huzurda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya basın-yayın yolu ile hakarette bulunanlara, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan-faaliyetten men cezası verilir. Küfürde de aynı hüküm uygulanır.

ç)Saldırı

1) Spor yarışmalarında; Bakanlığın spor yarışmaları mevzuatının uygulanmasıyla görevli merkez ve taşra teşkilatının mensuplarına karşı, seyircilere ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı cismen ceza vererek müessir fiil işlendiği takdirde yarışmalardan men, süreli veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Saldırı, Bakanlık mensuplarına karşı işlendiğinde 1 yıldan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti, spor kuruluşu yöneticilerine karşı işlendiğinde 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti; hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserine karşı işlendiğinde 6 aydan bir yıla kadar süreli hak mahrumiyeti; sporculara ve seyircilere karşı işlendiğinde 3 aydan 6 aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Halk oyunları ve Türk halk müziği, sanat müziği yarışmaları ile izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde ise; Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili mevzuatın uygulanmasıyla görevli merkez ve taşra teşkilatının mensuplarına, jüri üyesi, izci lideri,temsilci eğitim görevlileri ve diğer görevlilere veya diğer yarışmacılara, görevini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı cismen ceza vererek müessir davranışta bulunanlara bir yıldan iki yıla kadar yarışmadan-faaliyetten men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır.

3) Müsabakadan önce, sonra ve müsabaka sırasında diğer bir sporcuya, kasten vücut, kafa, kol ile vurmak, tekme atmak vb. hareketlerden biri ile saldırıda bulunanlara bir aydan 6 aya kadar müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezası verilir.

d)Sahte lisans kullanımı

Spor, halk oyunları ve Türk halk müziği, sanat müziği yarışmalarında; sahte belgeler kullanarak düzenlenen lisans, öğrenci kimliği veya yaygın eğitim kurumlarının kursiyer- üyelik kimliği ile yarışmalara katılan veya katılmayı temin edenlere, 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

e)Sahtecilik ile teşkilatı kandırma

Spor, halk oyunları,Türk halk müziği, ve sanat müziği yarışmalarında, izcilik faaliyetleri ile öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde lisans, öğrenci kimliği, yaygın eğitim kurumlarının kursiyer-üyelik kimliği, geçerli izci liderliği sertifikası veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan, teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyenler bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar; spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde 1 yıldan 2yıla kadar müsabakalardan ve faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası, izcilik faaliyetlerinde ise tescil iptali cezası verilir. İzciliğin amacına, söz ve türesine ters düşecek, politik ve ideolojik faaliyetlerde bulunanların da Bakanlıkça verilen izcilik sertifikası iptal edilir. Sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

f)Kurumların sahtecilik ve teşkilatı kandırma suçlarına katılması

(e) Şıkkında yazılı suçların gerçekleşmesi halinde ilgili kuruma; o kategori ve branşda olayın durumuna göre ihtar veya bir yıla kadar müsabakalardan veya faaliyetlerden men cezası verilir.

g)Ceza süresini beklememek

Tek müsabakadan-faaliyetten men cezasına rağmen beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakalara-faaliyetlere katılanlar veya bunu temin edenler, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile müsabakalara katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlara üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

ğ)İzinsiz dış görev

1) Spor faaliyetlerinde; yabancı bir memleketin millî veya temsili takımında, Bakanlıktan izin almaksızın görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişilere 3 aydan 6 aya kadar süreli men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği, öğrenci eğitim kampı ve izcilik faaliyetlerinde ise; yurtdışında yapılan Kamp, kurs, seminer, yarışma, şenlik ve festivallere Bakanlıktan izin almaksızın katılan veya yabancı bir ülkenin millî veya temsili grubunda görev kabul eden topluluk veya kişilere, 6 aydan 1 yıla kadar süreli men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

h)İzinsiz veya mazeretsiz müsabaka-faaliyet

1) Spor faaliyetlerinde; yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar, yaptıranlar, böyle bir müsabakayı yönetenlere, 1 aydan 3 aya kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Teşkilatın tertiplediği müsabakalara katılması gerektiği halde, mazeretsiz katılmayanlara, katılımı engelleyenlere 3 aydan 6 aya kadar müsabakalardan men, kurumlara ise bir yıla kadar müsabakalardan men cezası verilir.

3) Halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği , izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde ise yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken kamp, kurs, seminer, yarışma vb. izinsiz yapanlar, yaptıranlar böyle bir yarışmayı-faaliyeti yönetenler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatınca düzenlenen yarışmalara-faaliyetlere davet edildikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan kişi ve topluluklara 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan-faaliyetten men cezası verilir.

4) Kurumun, diğer kurumun oyuncusunun menfaat temini vb. müsabakalara engel olduğu ilgililerce tespit edilen, bu sebeple müsabaka hazırlığı ve müsabakalara katılmayan kişilere ve yarışmadan çekilen kurumlara 3 aydan 6 aya kadar müsabakalardan men cezası verilir.

ı)Temsilî ve millî yarışmaya-faaliyete katılmamak

Yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsilî, millî veya ülkeyi temsilen uluslar arası müsabakalara-faaliyetlere, hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan, çalışma, faaliyet ve müsabaka yerini terk eden sporcu, izci, oyuncu, korist, solist, çalgıcı, idareci, izci lideri, çalıştırıcı, eğitim görevlisi, vb. kişilere; 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde ise 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan-faaliyetten men cezası verilir.

i)Millî şerefi ihlal

Yurtiçinde ve dışında, her ne suretle olursa olsun, Türklüğün, yabancı bir milletin onurunu kırıcı bir harekette bulunmaları 1 yıldan 2 yıla kadar müsabakalardan-faaliyetlerden men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

 j)Saha olayları

1) Spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği , izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinin yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişi ve topluluklara; 3 aydan 2 yıla kadar müsabakalardan-faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu cezalar öğrenci eğitim kamplarında sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak uygulanır.

2) Seyircisi, mensupları, yarışmacıları ve izcileri nedeni ile olaylardan sorumlu kurumlara bir veya birden fazla olmak üzere resmî müsabakalardan-faaliyetten men cezası verilir. Zarar ve hasar sorumlulara tazmin ettirilir.

k)Suça teşvik ve görev suçu

1) Müsabakadan önce, müsabaka sırasında veya dışında sporcuları, topluluk elamanlarını, öğrencileri, seyircileri, veya rakip sporcuları, topluluk elamanlarını, öğrencileri ve yöneticileri; müsabakayı yönetenler aleyhine suça teşvik eden kişi yada kişilere, spor faaliyetlerinde 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde ise 1 yıl süre ile yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Kurumca teklif edilen ve kişilerce kabul edilen herhangi bir görevin ifasında, spor terbiye ve disiplinine, mevzuata, yazılı tebligata aykırı hareket edenlere üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

l)Müsabakanın-faaliyetin ve yarışmanın devamına engel olmak

1) Müsabaka ve faaliyetin her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde başlamasına, devamına, tamamlanmasına engel olanlara; spor faaliyetlerinde 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği , izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde ise 1 yıl süre ile yarışmalardan-faaliyetten men cezası verilir.

2) Müsabakadan evvel, müsabaka sırasında müsabakanın kazanılması amacıyla rakibi her ne suretle olursa olsun müsabaka dışı kalmaya zorlayan ve müsabaka dışı bırakanlara altı aydan aşağı olmamak üzere müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

m)Tanıklıktan kaçınmak

Soruşturma sırasında; tanıklıktan çekinme hakları bulunanlar hariç, tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanıklık sıfatı ile yazılı/sözlü beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden, ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde yetkili merciine duyurmayanlar; spor faaliyetlerinde 3 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası; halk oyunları, Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde ise 1 yıl süre ile yarışmalardan-faaliyetten men cezası verilir.

n) Hileli ve danışıklı yarışma

1) Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişilere ve aracılara en az iki yıl müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti, kurumlara ise bir yıla kadar müsabakalardan men cezası verilir.

2) Halk oyunları ve Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde ise; bu tür davranışlarda bulunan kişi ve kurumlara, 1 yıl süre ile yarışmalardan men cezası verilir.

o)Doping

Doping kontrolüne aranmasına engel olan, yetkili hekime gerçek bilgi vermeyen, muayene yaptırmayan, müsabakadan önce, müsabaka sırasında doping maddelerini kullanan veya fizyolojik maddeleri anormal miktarda alan sporculara bir yıl müsabakalardan men cezası verilir.

Doping listesindeki maddeler tedavi amacıyla kullanılsa dahi, bu hali ile müsabakaya katılan sporculara bir aydan altı aya kadar müsabakalardan men cezası, dopingli sporcuların müsabakaya katılmasını sağlayan, doping olduğunu bildiği halde önlemeyen yöneticilere bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Bu madde ile cezalandırılanların kurumlarına olaydan haberleri olup olmadığının araştırılıp incelenmesi sonucu suçlu oldukları kanaatine varılsa o yıl yapılacak yarışmalardan men edilerek bu kişiler hakkında gerekli işlemler yapılır.

ö) Diğer hallerde menfaat

Bir müsabakanın neticesinden faydalanması mümkün olan kurum ve kişilerden maddi menfaat temini suretiyle yarışanlara, bu suretle yarışmalara maddi menfaat teklif ve temin edenlere; spor faaliyetlerinde, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir, halk oyunları ve Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde ise, 1 yıldan 2 yıla kadar yarışmalardan men cezası verilir.

p) Müsabakaya katılmamak

Kurumun, diğer kurumun oyuncusunun menfaat temini ve benzeri suretlerle müsabakalara engel olduğu ilgililerce tespit edilen, bu sebeple müsabaka hazırlığına ve müsabakaya katılmayan sporcular ile programa alındıkları halde mazeretsiz olarak yarışmalara katılmayan, yarışmalardan çekilen kurumlara, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

r)Emirlere uymamak, huzursuzluk çıkarmak,

1) Müsabaka hazırlıklarında, müsabakalarda, spor gezilerinde, halk oyunları festival yürüyüşlerinde ve gösterilerinde, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde, yöneticilerin emirlerine uymayanlara, alaylı, kaba ve müstehzi hareketlerde bulunanlara; spor faaliyetlerinde 1 aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası, halk oyunları, Türk halk müziği, sanat müziği ve izcilik faaliyetlerinde ise, 1 yıl süre ile yarışmalardan-faaliyetlerden men cezası verilir.

2) Spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği ve izcilik, müsabaka, faaliyet, gezi ve gösterilerinde disipline aykırı hareketlerde bulunanlara, kafilenin huzurunu bozanlara; Spor faaliyetlerinde bir aydan altı aya kadar müsabakalardan men veya bir aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası, halk oyunları,Türk halk müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde ise 1 yıl süre ile yarışmalardan ve faaliyetlerden men cezası verilir.

s)Kaba, müstehzi ve küçük düşürücü hareketler

Müsabakalardan-faaliyetlerden önce müsabaka-faaliyet sırasında ve müsabakalardan-faaliyetten sonra; hakemlere, jüri üyelerine, izci liderlerine, kamp müdürüne, eğitim görevlilerine, diğer görevlilere, Bakanlık mensuplarına ve yarışmacı ve izcilere, kurum yöneticilerine, seyircilere kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlara; spor faaliyetlerinde üç aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği, izcilik ve öğrenci eğitim kampı etkinliklerinde ise 1 yıl süre ile yarışmalardan ve faaliyetlerden men cezası verilir.

ş)Genel ahlaka aykırı davranışlar

Öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde kamp içinde veya dışında; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtilen “ Öğrencilerin uyacakları ve Beklenen Davranışlar”a aykırı hareketlerde bulundukları sabit görülenler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 t)Ödül törenine katılmamak veya hak etmiş olduğu ödülü almaktan imtina etmek

1) Yarışmalar ve faaliyetler sonunda hak etmiş olduğu ödülü almak için düzenlenen ödül törenine kasten veya mazeretsiz olarak katılmayan kurum ve kişiler ile bu ödülü almaktan imtina eden kişi ve kurum yöneticilerine, 6 aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Halk oyunları ve Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde, bu tür davranışlarda bulunan kişi, kurum ve topluluklara, 1 yıl süre ile yarışmalardan men cezası, izcilik faaliyetlerinde ise 1 yıl süre ile faaliyetten men cezası verilir.

Müsabakayı seyircisiz oynatma cezası

MADDE 22- (1) Yalnızca seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve fiili saldırı ve benzeri nedenlerle veya genel güvenliğin zorunlu kaldığı hallerde, eğitim kurumlarının seyircisiz oynatmaya elverişli müsait sahalardaki resmî yarışmalarının, seyircisiz oynatılmasıdır.

Puan indirime cezası

MADDE 23- (1) Lig usulü düzenlenen spor yarışmalarında, bir eğitim kurumu takımının puanlarından her müsabaka için galibiyet halinde verilen puan miktarı kadar puanın düşürülmesidir.

Küme düşme cezası

MADDE 24- (1) Spor yarışmalarında, bir eğitim kurumu takımının bir alt kümenin müsabakalarına katılma zorunluluğunda bırakılmasıdır.

Tescil iptali

MADDE 25- (1) Bakanlık onayı ile tüzel kişilik kazanan izci ünitesinin tescilinin iptal edilmesidir.

ertifika iptali

MADDE 26- (1) Bakanlıkça açılan izci lideri ve öğrenci eğitim kampı lideri yetiştirme kursundan alınan belgenin; eğitim şefi ve eğitim şefi yardımcısı sertifikasının iptal edilmesidir.

nitenin liderliği veya lider yardımcılığı görevinden alınma

MADDE 27- (1) Bakanlıkça tescil edilen izci ünitesini çalıştıran lider veya lider yardımcısının görevinden alınmasıdır.

İl ve ilçe izci kurulu başkan ve kurul üyelerinin görevden alınması

MADDE 28- (1) İl ve ilçelerde seçimle işbaşına gelen il ve ilçe izci kurulu başkan ve kurul üyelerinin bu görevlerinden alınmasıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM Hakem, Jüri Üyesi ve Diğer Görevliler ile ilgili Hususlar

Tek taraflı yönetim

MADDE 29- (1) Müsabakaları kurum veya kişi lehine veya aleyhine hileli, danışıklı yöneten hakemler, jüri üyeleri, bu davranışları nedeniyle cezalandırılmak üzere;

a) Spor faaliyetlerinde; mahalli yarışmalarda lig heyetince. il hakem komitesine, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliklerinde Daire Başkanlığınca merkez hakem komitesine gereği için sevk edilir.

b) Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde; il yarışmalarında il düzenleme kurulunca, grup ve final yarışmalarında ise grup ve final yarışmaları düzenleme kurullarınca gereği için Daire Başkanlığına sevk edilir.

Menfaat ile yönetim

MADDE 30- (1) 29 uncu maddedeki yönetim maddi ve manevi menfaat karşılığında yapıldığına kanaat getirildiği takdirde hakemlere ilgili hakem kurullarınca, jüri üyeleri ise,Türk Halk Müziği Jüri üyeleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre Daire Başkanlığınca, diğer görevlilere ise ilgili disiplin kurullarınca, izcilik faaliyetlerinde ise Merkez Disiplin Kurulunca gerekli cezai müeyyideler uygulanır.

Rapor vermemek veya gerçeğe aykırı rapor vermek

MADDE 31- (1) Müsabakaya-faaliyete ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli hakemlere ilgili hakem kurulunca, jüri üyelerine, Türk Halk Müziği Jüri üyeleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre Daire Başkanlığınca, diğer görevlilere ise ilgili disiplin kurullarınca, izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde ise Merkez Disiplin Kurulunca gerekli cezai müeyyideler uygulanır.

 Görevi ihmal ve suistimal

MADDE 32- (1) Müsabaka ve faaliyet yerine mazeretsiz olarak gelmeyen, müsabakayı ve faaliyeti süresinde başlatmayan, müsabakayı ve faaliyeti yönetmeyen veya talimatlara aykırı yöneten, kasıtlı olarak tatil eden, her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suiistimal eden hakemlere ilgili hakem kurullarınca; izcilik ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde merkez disiplin kurulunca, jüri üyeleri ise Türk Halk Müziği Jüri üyeleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre Daire Başkanlığınca gerekli cezai müeyyideler uygulanır

Bu bölümde sayılan fiiller dışında kalan ve işlendiğinde bir disiplin suçunu oluşturan fiillere de Disiplin Kurulunca dördüncü bölümde sayılan cezalardan birisi verilir.

 Halk Oyunları Jüri Üyeleri

MADDE 33- (1) Halk oyunları yarışmalarında görev alan jüri üyelerinin (Hakem ) disiplin cezaları Türkiye Halk Oyunları Federasyonu disiplin talimatı doğrultusunda, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu disiplin kurulu tarafından uygulanacaktır.


ALTINCI BÖLÜM: İdari Tedbirler-Soruşturma-Karar ve Uygulama Edit

İdari tedbirler

MADDE 34- (1) İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, kurumu resmî faaliyetlerden, kişileri de her türlü müsabakalardan ve müsabakaları yönetmekten geçici olarak alıkoymaktır.

İdari tedbir yetkilileri

MADDE 35- (1) Bu Yönerge hükümleri ile ilgili olarak;

a) Daire Başkanı veya Makam Oluru ile yarışmalar için görevlendirilen Bakanlık temsilcileri, lig heyeti başkanı, il düzenleme kurulu başkanı; sporcular, topluluk elamanları, öğrenciler, müsabakadaki görevliler, kurum ve kurum yöneticileri hakkında,

b) Merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurulları ve kamp disiplin kurulları görevlerine giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar her zaman kurum ve kişiler hakkında, idari tedbir koymaya yetkilidir.

İdari tedbirin başlaması

MADDE 36- (1) İdari tedbir, aşağıda belirtilen durumlara göre başlatılır.

a) Spor faaliyetlerinde idari tedbir;

1) Bu yönergede yazılı disiplin suçu teşkil eden davranış nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılanlar için idari tedbir koymaya yetkili kişilerce alınan karar tarihinde,

2) Olayın önemine göre yetkili mercilerce konulara ilişkin soruşturma evrakının hazırlanmasını takiben karar alınması ile yürürlüğe girer.

b) Halk oyunları ve Türk halk müziği, sanat müziği faaliyetlerinde idari tedbir ise; olayın önemine göre yetkili mercilerce konulara ilişkin soruşturma evrakının hazırlanmasını takiben karar alınması ile yürürlüğe girer.

Spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği ve öğrenci eğitim kampı faaliyetlerinde; merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurulları, görev alanlarına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden tespit edebilir ve idari tedbiri kaldırabilir.

İdari tedbirin tebliği

MADDE 37- (1) Tebliğ gereken idari tedbirler ilgililere, yetkililerce yazılı olarak tebliğ edilir.

Cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler

Teşebbüs

MADDE 38- (1) Disiplin sucu teşkil eden davranışın teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan cezanın yarısına kadar indirilir.

Tahrik

MADDE 39- (1) Suçun tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde, belirlenen cezalar yarıdan üçte ikisine kadar indirilir.

Tahrik sonucu işlenen suçlara ait sürekli hak mahrumiyeti cezası iki yıla çevrilir.

Takdiri hafifletici ve ağırlaştırıcı sebepler

MADDE 40- (1) Merkez disiplin kurulu ile il disiplin kurullarınca; tahrik sebepleriyle azaltmadan ayrı olarak, kurum ile kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler kabul edilirse, cezanın yarısına kadar indirilir.

(2) Suçun toplu işlenmesi, tesislere ve kurumlara karşı işlenmesi, spor araçları ile işlenmesi, geceleyin işlenmesi vb. haller ağırlaştırıcı sebepler olup, takdir olunan cezanın yarısı kadar artırılır.

Tekerrür

MADDE 41- (1) Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde, cezayı veren kurulun sorumluluğu içinde suç işleyen kişi veya topluluklar hakkında verilecek ceza yarısına kadar artırılır.

İhtar cezası ile tek müsabakadan men cezası tekrara esas olmaz.

Cezada birleştirme

MADDE 42- (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren olaylar ayrı ayrı cezalandırılıp tevhid edilerek hükme bağlanır.

Yabancı memleketlerde faaliyetlerle ilgili suç işlemek

MADDE 43- (1) Bu Yönergeye göre, müsabakalardan-faaliyetten men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar, yabancı memleketlerde işlendiği takdirde verilecek cezalar bir misline kadar artırılabilir.

Soruşturmanın açılması

MADDE 44- (1) Soruşturma açılması, aşağıda belirtildiği gibi yapılır.

a) Bakanlığa bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden davranışları ihbar ve şikayetleri derhal Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

b) Daire Başkanlığının faaliyet programına dayalı olarak düzenlenen grup,yarıfinal,final yarışma ve faaliyetlere ait sevk işlemleri Daire Başkanlığına, mahalli müsabaka ve faaliyetlere ait sevk işlemleri ise spor faaliyetlerinde lig heyetine; halk oyunları,Türk halk müziği ve sanat müziği faaliyetlerinde İl Düzenleme kurullarına, izcilik faaliyetlerinde ise İl İzci Kurullarına yapılır.

c) Spor faaliyetlerinde, hakemlerin suçları; hakem ve diğer görevliler hakkında düzenlenen rapor, ilgili yarışma kurulunda görüşülür. Türkiye Birinciliğine varan müsabakalar dışında kalan mahalli müsabakalarda görevli hakemler hakkında sevk işlemleri, ilgili İl Hakem Kurulunda görüşülür.

Halk oyunları,Türk halk müziği ve sanat müziği faaliyetlerinde ise; jüri üyeleri, ve diğer görevliler hakkında düzenlenen rapor ile il yarışmalarında görevli jüri üyeleri ve ilgililer hakkında sevk işlemleri, ilgili İl Düzenleme Kurulunda görüşülür.

İzcilik faaliyetlerinde ise, ilgililer hakkında düzenlenen rapor İl İzci Kurunda görüşülür.

d) Daire Başkanlığı faaliyet programına dayalı olarak düzenlenen yarışma ve faaliyetlerde görevli hakem, jüri üyesi, gözlemci ve saha komiseri ile temsilcileri, raporlarını Daire Başkanlığı temsilcisine, diğer müsabakalardaki raporlarını ise spor faaliyetlerinde ilgili tertip komitesine, halk oyunları, Türk halk müziği ve sanat müziği faaliyetlerinde ilgili İl Düzenleme Kuruluna, İzcilik faaliyetlerinde de İl İzci Kuruluna bir gün içinde vermek zorundadırlar.

e) Disiplin Kurullarına sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, faaliyet-müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi, topluluk ve kurumun isimleri belirtilir.

Soruşturma

MADDE 45- (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli disiplin kuruluna ulaşması üzerine soruşturma başlar.

Kurul, önce idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan takip ve noksan kalan konuları tamamlar. Savunma gerektiriyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır.

Tanıklar, tebligatı müteakip beş iş günü içinde yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar.

İncelenen olaydaki sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulları doğrudan soruşturma yapabilir.

Savunma

MADDE 46- (1) Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı; Merkez Disiplin Kurulunun yetkisine giren olaylarda Daire Başkanlığı, görevli Disiplin Kurulu veya Tertip Komitesi Başkanı; diğer olaylarda ise görevli lig heyeti İl Disiplin kurulu, yarışmanın Tertip Komitesi Başkanı, İl Düzenleme Kurulu Başkanı, İl İzci Kurulu Başkanı ve Öğrenci Eğitim Kampı Disiplin Kurulu Başkanı ister.

Yazılı savunma görevli disiplin kuruluna verilir. Kurul gerek görürse sözlü savunma alınması için bir üyesine görevlendirilebilir.

Kurumlar, kurumun yetkilisi veya görevlendireceği kişi tarafından savunulur.

Merkez Disiplin Kurulunun yetki ve sorumluluk alanına giren işler ile il disiplin kurulunun yetki ve sorumluluk alanına giren işlerde savunma istemi yazı ile yapılır. Yazının kişiye veya kurum başkanlığına ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Acil durumlarda, savunma istem tebligatı faks ile Bakanlık personeli veya Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile görevli eliyle yapılabilir. Tebligat almaktan kaçınan kurumlara karşı bu yönde tutulan bir tutanak tebliğ evrakı yerine geçer.

Tebligatı müteakip yedi iş günü içinde savunma vermeyen kişi, topluluk ve kurum savunmasından vazgeçmiş sayılır.

Tebliğ tarihinden itibaren, yedinci günün mesai bitimine kadar savunmaların ilgili Disiplin Kuruluna ulaştırılması şarttır.

Karar

MADDE 47- (1) Disiplin Kurulları; soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç iş günü içinde karar verir.

Disiplin Kurulları; delilleri, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre cezayı takdir eder.

Kararlar; cezalandırmaya, ceza vermeye gerek olmadığına, soruşturmanın ertelenmesine ve düşürülmesine ait olur.

Ceza kararlarında cezanın gerekçesi, mahiyeti ve uygulanma usulleri gösterilir.

Ceza kararlarına 54. maddedeki usule göre itiraz edilebilir. Ancak itiraz uygulamayı durdurmaz.

Soruşturmanın zaman aşımı

MADDE 48- (1) İhtar cezasını gerektiren hallerde üç ayın, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren olaylarda bir yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren olaylarda ise iki yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.

Ceza zaman aşımı

MADDE 49- (1) İhtar cezası altı ay, yarışmadan-faaliyetten men ve sürekli hak mahrumiyeti cezaları iki yıl uygulanmazsa, ortadan kalkar.

Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın kesinleştiği veya ceza uygulamanın herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.

Soruşturma ve ceza zaman aşımının kesilmesi

MADDE 50- (1) Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı verilmesi SORUŞTURMA ZAMAN AŞIMININ, kararın uygulanmasına ait her işlem CEZA ZAMAN AŞIMINI keser. Zaman aşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar.

Gerek soruşturma zaman aşımı, gerekse ceza zaman aşımı doğrudan uygulanır.

Kararların Tebliğ ve uygulanması

MADDE 51- (1) Tebliğ ve uygulama esas olmak üzere, merkez Disiplin Kurulunca verilen kararların sonucu ilgili kişi ve kurumlara yazı ile, İl Disiplin Kurulunca verilen kararların sonucu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde duyuru panosuna asılmak suretiyle, internet ortamı ile duyurulur. Gerekçeli kararlar, ayrıca ilgili kişi ve kurumlara yazılı olarak tebliğ edilir.

Tebligat, sonucun kuruma yazı ile bildirildiği tarihte, yapılmış sayılır.

Uygulamanın özel hükümleri

MADDE 52- (1) Cezaların uygulanmasında, aşağıda belirtilen özel hükümler dikkate alınır.

a) Resmi müsabaka nedeni ile cezalı sporcu, öğrenci veya topluluk elamanı özel müsabakalara faaliyetlere katılabilir.

b) Tek müsabakadan men cezasının uygulanmasından önce sporcu özel müsabakada oynayabilir.

c) Okullar arası spor müsabakası nedeniyle idari tedbirli veya cezası uygulanmakta olan öğrenci, sporcunun lisanslı olduğu spor kulübünün müsabakasında yer almış olmasından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ilgili kurumları yetkilidir. Okul müsabakası nedeniyle ceza alanların bu cezalarını okul müsabakasında tamamlamaları zorunludur.

ç) Bakanlık ve Valilikler tarafından izin verilen özel müsabaka ve faaliyetlerde, müsabakadan ve faaliyetten men cezası ile cezalandırılan sporcu, öğrenciler ve topluluklar, izci üniteleri hakkında, bu ceza resmi müsabakalarda verilen aynı nitelikteki ceza gibi uygulanır.

d) Oyun kurallarını ihlal etmekten ötürü özel bir müsabakada oyundan çıkarılan sporcu, öğrenciler ve topluluklar ayrıca cezalandırılmamışsa, bir sonraki özel veya resmi müsabakada oynayabilirler.

e) Spor, halk oyunları,Türk halk müziği, sanat müziği ve izcilik faaliyetlerinde görev almaktan süreli veya sürekli hak mahrumiyeti cezası ile men edilen öğretmenler, cezalı oldukları süre içerisinde cezalı oldukları alanla ilgili yapacakları ders dışı eğitim çalışması ek ders ücretlerinden yararlanamazlar.

f) Disiplin suçunu teşkil eden davranışları yapan öğretmen ve memurlara; ceza kanunların uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet Memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

Ceza Kararlarının genel niteliği ve millî müsabaka izni

MADDE 53- (1) Merkez Disiplin Kurulu ile İl Disiplin Kurullarınca verilen kesinleşmiş cezalar hiç bir makam ve kişi tarafından af edilemez. Bu yönergedeki hükümler dışında değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler.

Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen müsabaka ve faaliyetler ile milli ve temsili müsabaka ve faaliyetlerde cezalı veya idari tedbirli sporcuların, öğrencilerin, izcilerin veya toplulukların müsabaka ve faaliyete katılmalarına Bakanlık izin verebilir. İzinli süreyi müteakip ceza ve idari tedbir uygulaması derhal başlar.

YEDİNCİ BÖLÜM Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz İtirazın Mercileri-İtirazın Usulü ile İtirazın İncelenmesi

İtiraz ve itiraz mercileri

MADDE 54- (1) İl Disiplin, Kamp disiplin ve Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, aşağıda belirtilen şekillerde yapılır.

a) İl Disiplin Kurulu ve Kamp Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; İl Disiplin Kurulları ile Kamp Disiplin Kurulları görev yetki ve sorumluluk alanlarına giren çeşitli olaylardan dolayı verdikleri ihtar, resmi müsabaka ve faaliyetten men ve iki aya kadar (iki ay dahil) hak mahrumiyeti cezası ile kurumlar hakkında verdikleri ihtar ve resmi müsabakadan men cezaları kesin olup, bu cezalara itiraz olunamaz.

Yukarıdaki ceza miktarlarını aşan İl Disiplin ve Kamp Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren (3) üç gün içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı Merkez disiplin Kurulunca incelenmek üzere itiraz edilebilir.

Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, doğrudan Merkez Disiplin Kurulunca incelenir.

b) Merkez Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; Merkez Disiplin Kurulunca kişilere verilen ihtar, resmi müsabakalardan men ve bir yıla kadar (bir yıl dahil) hak mahrumiyeti cezası ile kurumlar hakkında verdikleri ihtar ve resmi müsabakalardan men cezaları kesin olup bu cezalara itiraz olunamaz. Bu ceza miktarını aşan Merkez Disiplin Kurulu kararlarına tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde yeniden değerlendirilmek üzere Daire Başkanlığına itiraz edilebilir.

İtiraz usulü ile itirazın incelenmesi ve karar

MADDE 55- (1) İtirazın usulü, incelenmesi ve karar ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) İtiraz Usulü ; İl Disiplin Kurullarının itiraza tabi kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kurum itiraz edebilir. Karar Kurum hakkında verilmiş ise, itiraz kurumun amiri veya görevlendireceği kurum yetkilisi tarafından yapılır.

İl Disiplin Kurulu Kararına itiraz; İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bakanlığa, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına gönderilmek üzere dilekçe ile yapılır.

İl Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden uygulamanın durdurulmasını isteyebilirler.

b) Merkez Disiplin Kurulunca İtirazın İncelenmesi; Merkez Disiplin Kurulu itirazın usulüne uygun ve süresi içinde olup olmadığını inceler. Usulüne uygun olmayan dilekçeler (7) yedi iş günü içinde yeniden düzenlenip verilmek üzere geri gönderilir. Dilekçenin; süresinde usulüne uygun bir şekilde yenilenmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtiraz süresinin geçirildiği tespit edildiğinde itirazın esası incelenmez ve dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.

Usulüne uygun ve süresi içinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, varsa öncelikle uygulamanın durdurulması isteği yönünden incelenip karara bağlanır. İvedi olarak verilecek bu konudaki kararlara 51. Maddedeki usule göre ilgililere tebliğ edilir.

İtirazın incelenmesinde; itiraz dilekçesi ve ekleri ile itiraz konusu, kararı veren disiplin kurulundan gelen ve getirilen dosya esas alınır. Dosyanın tekamülünden itibaren en geç (7) yedi iş günü içinde gerekli karar verilir.

c) Karar ; Merkez Disiplin Kurulu, itiraz konusu İl Disiplin Kurulu Kararının aynen veya ceza indirilerek onanmasına veya bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve 51 inci maddedeki usullere göre taraflara tebliğ edilir.

Soruşturmanın iadesi ve usulü

MADDE 56- (1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları, kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü, kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde, Lig Heyeti Başkanı, İl Düzenleme kurulu Başkanı, İl izci kurulu Başkanı kesinleşen kararı veren İl Disiplin Kurulundan bu işin yeniden incelenmesini, karar ceza verilmesine ilişkin ise; cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine İl Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra ve inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığını karar verilebileceği gibi yeni bir karar da verilebilir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler Edit

Farklı hüküm halinde uygulama

MADDE 57- (1) Olayın meydana geldiği zamanın Yönergesi ile sonradan yayınlanan Yönergenin hükümleri birbirinden farklı ise kurum ve kişinin lehine olan hüküm uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 58- (1 ) 31.7.2006 gün ve 307 sayılı Makam Olur'u ile uygulamaya konulan Yönerge uygulamadan kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 59- (1) Bu Yönerge, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu Yönerge hükümlerini Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı yürütür.

________________________________________

Ek-1 İZCİLİK NİŞANLARI

Ek-2 TEŞEKKÜR NİŞANI

Ek-3 HAYAT KURTARMA NİŞANI

Ek-4 İYİ HİZMET NİŞANI

Ek-5 UZUN HİZMET NİŞANI


Ek-1 İZCİLİK NİŞANLARI

Ek-2 TEŞEKKÜR NİŞANI

Ek-3 HAYAT KURTARMA NİŞANI

Ek-4 İYİ HİZMET NİŞANI

Ek-5 UZUN HİZMET NİŞANI

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.