FANDOM


Ölümü Anmak


Dünyaya gelen kişiler yola bile gelmek gerek

Ölümünü anıbanı dün gün ağlamak gerek.


Bu dünya kahır evidir hem bâki değil fanidir

Aldanıban kalma buna tez tevbeye gelmek gerek.


Nedürür dünya çokluğu eşkeredürür yokluğu

Varlık sarayın hakıykat âhireti bilmek gerek.


Gel imdi dur bu faniden mahrum kalmadan bâkiden

Tâat kılıp bu dünyadan kul nasibin almak gerek.


Korkar isen sen tamudan, gel alçak olgıl kamudan

Ol günü ince sırattan kamularla geçmek gerek.


Geçip gitmek diler isen, ya düşmeyeyim der İsen

Şol kazandığı malını Tanğrı için vermek.


Kazandığını veriben yoksulları hoşgörüben

Hak hazretine varıben od'dan o kurtulmak gerek.


Kur'an aydır ki Vetteku , gene aydır ki Tezrau

Kâhil olup oturmagıl tez tevbeye gelmek gerek.


Yunus'un sözü şiirden ammâ aslıdır kitaptan

Hadis ile denene ey bilgil sâdık olmak gerek.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.