FANDOM


Ölümü Tefekkür


Teferrüc eyleyiverdim sabahın sinleri gördüm

Karışmış kara toprağa şu nâzik tenleri gördüm


Çürümüş toprak içre ten sin içinde yatar pinhan

Boşanmış damar akmış kan batmış kefenleri gördüm


Yıkılmış sinleri dolmuş hep evleri harâb olmuş

Kamu endişeden kalmış ne düşvar halleri gördüm


Yaylalar yaylamaz olmuş kışlalar kışlamaz olmuş

Bar tutmuş söylemez olmuş ağızda dilleri gördüm


Kimisi Zevk-u işrette kimi sâz-u beşârette

Kimi belâ vü mihnette dün olmuş günleri gördüm


Soğulmuş şol kara gözler belirsiz olmuş ay yüzler

Kara toprağın altında gül derer elleri gördüm


Kimisi boynunu eğmiş tenini toprağa salmış

Anasına küsüp gitmiş boynun buranları gördüm


Kimi zârı kılıp ağlar zebâniler anın dağla

Tutuşmuş sinleri oda çıkan tütünleri gördüm


Yunus bunu kanda gördü gelip bize haber verdi

Aklım vardı bilim şaştı netekim bunları gördüm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.