FANDOM


Ölem Bir Gün

Ey yarenlerey kardeşler ecel ere ölem bir gün

işlerime pişman olup kendümüze gelen bir gün


Yanlarıma kona alim söz söylemez ola dilim

Arşıma gele amelim nittim ise görem bir gün


Oğlan gider danımana saladır dosta düşmana

Şol dört takdir namaz ile (ömrüm)tamam kılam bir gün


Başıma dikeler hece ne erte bilem ne gece

Alemler ümidi hoca sana ferman olam bir gün


Yunus Emre sen bu sözü dahi tamam etmemmişsin

Tek yürüyeyim neyleyim üstadıma gelem bir gün

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.