Ömür İpi


Ömrüm beni sen aldadın ah nideyim ömrüm seni

Beni deprenemez kodun ah nideyim ömrüm seni


Benim varım hep sen idin can idin

Hem sen bana sultan idin ah nideyim ömrüm seni


Gönlüm sana eğler idim gül deyiben yıylar idim

Garipseyip ağlar idim ah nideyim ömrüm seni


Gider imiş bunda gelen dünya işi cümle yalan

Ağlar ömrün yavıkılan ah nideyim ömrüm seni


Hayrım şerrim yazılısar ömrüm ipi üzülüser

Gidip suret bozulusar ah nideyim ömrüm seni


Bâri koyuban kaçmasan göçgüncü gibi göçmesen

Ölüm şarabın içmesen ah nideyim ömrüm seni


Bir gün ola sensiz kalam kurda kuşa öğün olam

Çürüyüben toprak olam ah nideyim ömrüm seni


Miskin Yunus bilmez misin yoksa nazar kalmaz mısın

Öleleri anmaz mısın ah nideyim ömrüm seni


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.