FANDOM


Ömür Sermayesi


Yok yere geçirdim günü ah nideyim ömrüm seni

Sininle olmadım gani ah nideyim ömrüm seni


Geldim ü geçtim bilmedim ağlayıp gusse yemedim

Senden ayrılam demedim ah nideyim ömrüm seni


Hayrım şerrim yazılışar ömrüm ipi üzülüşer

Suret benden bozuluşar ah nideyim ömrüm seni


Gidip geri gelmeyesin gelip beni bulmayasın

Bu benliğe sermâyesin ah nideyim ömrüm seni


Hani sana güvendiğim güveniben yuvandığım

Kaldı külli kazandığım ah nideyim ömrüm seni


Miskin Yunus gidisersin aceb sefer edisersin

Hasret ile kalısarsın ah nideyim ömrüm seni


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.