2013 yılı mia kararnamesiyle,Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Ömer DOĞANAY ’ın atanması uygun görülmüştür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.