FANDOM


Ömer Lütfi Hancıoğlu, 1961 ile 1964 yılları arasında Mersin, 1964 ile 1966 yılları arasında Konya ve 1970 ile 1971 yılları arasında Trabzon valilikleri yapmış bürokrattır.

Önce gelen:
Rebii Karatekin
Konya valisi</br>1964 - 1966 Sonra gelen:
Ali Cahit Betil
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.