Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Bakkallar dükkanın açmış
Ne istersem var içinde
Gir dükkana pazar eyle
Hışmın yenip hazer eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Muhammed nur içinde
Ay AIi'dir gün Muhammed
Okunan seksen binayet
Balıklar deryaya hasret
Çarhı döner göl içinde
Göl içinde çarhı döner
Susuzluktan bağrı yanar
Mü'minler secdeye iner
Seyir var seyir içinde
Kudretten verdi o balı
Bahanesi oldu arı
Dinle imdi ah u zarı
Arı inler bal içinde
Pir Sultan'ım ey gaziler
Alnımızda ak yazılar
Talib de Pirin arzular
Bülbül öter gül içinde
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.