Şablon:Özürlübakınız - d {{Özürlübakınız}}


Özür Özürlü Özürler
ÖMMS
Dünya Özürlüler Günü
Özürlüler Koordinasyon Merkezi
ÖMSS Değerlendirme Komisyonu

Özürlü maaşı
Özürlü bakım ücreti

Muhtaç -Muhtaçlık maaşı
Evde Bakım Hizmetleri
Evde bakım ücreti dilenciliği azalttı
Evde Bakım Hizmetleri
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik

Mevzuat
Özürlü mevzuatı
2022
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tesbiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ
5378 Sayılı Özürlüler Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Özürlüler idaresi mevzuatı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Şablon:2022bakınız Yenişehir Özürlü Bakım İnceleme Heyeti Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü Yenişehir İlçe Özürlü Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti Yenişehir Özürlü Bakım Heyeti İnceleme Komisyonu Zihin Özürlülerin Eğitiminde Anne-Baba Katılımı BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERİN TESBİTİ VE BAKIM HİZMETİ ESASLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Görme özürlü sınıfımızın İl Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaretleri Yenişehir Kaymakamı Eyüp Sabri Kartal özürlü vatandaşı evinde ziyaret etti 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Devlet memurluğuna alınma Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 2. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci…

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.