FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Özürlüler idaresi mevzuatı ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:ASPBbakınız d {{ASPBbakınız}}


Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ASPB/İl Müdürlükleri ASPB/Mersin İl Müdürlüğü ASPB/Bursa İl Müdürlüğü
http://www.aile.gov.tr http://www.sydvgm.gov.tr http://www.shcek.gov.tr
ASPB/Mevzuat 3413 Sayılı Shçek Kanunu 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinden (3413 Sayılı Kanun) Yararlanarak İşe Yerleştirilmiş Ancak Asaleti Tasdik Olduktan Sonra Çeşitli Nedenlerle İşten Ayrılmış Kişilere İlişkin Duyuru 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri
Merkez - teşkilatı Bakan Fatma Şahin Facebook - tweter
Bakan yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Müsteşarlığı Ahmet Zahteroğulları Müsteşar yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ahmet TÜZEMEN Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teşkilat - Taşra Aile ve SPB/Valilikler Aile ve SPB/Sorumlu Vali Yardımcıları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile ve SPB/Taşra Eğitimi
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı
Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Mersin Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Mersin ÇOGEM ÇOGEM Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü
Şablon:AileveSPB
AtamalarASPB Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları/04 Ocak 2012
Projeler Ulaşılabilir Türkiye
İletişim Akay Caddesi No: 6 Bakanlıklar/Ankara Tel: (312) 422 55 00 pbx
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Kanunlar 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 5378 sayılı Özürlüler Kanunu Kanun Hükmünde Kararnameler 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi Genelgeler Bakan Şahin, Ramazan Dolayısıyla Sosyal Yardımların Yapılması Sırasında Uyulacak Kurallarla İlgili Bir Genelge Tebliğler Taslak Mevzuatlar Özürlüler idaresi nevzuatı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığında Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar ile Görevlere İlişkin Yönerge Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Web Erişilebilirlik Klavuzu
Kavramlar Aile Sosyal Sosyal Politika Famly Ehl
SED Sosyal ekonomik destek SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Uluslararasi MevzuatEdit

ÖZÜRLÜLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATEdit

 1. 1. Anayasa
  1. 1.1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. 2. Kanunlar
  1. 2.1. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ve Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
  2. 2.2. Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  3. 2.3. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
  4. 2.4. Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun
  5. 2.5. Belediye Kanunu
  6. 2.6. Büyükşehir Belediyesi Kanun
  7. 2.7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  8. 2.8. Deniz İş Kanunu
  9. 2.9. Devlet Memurları Kanunu
  10. 2.10. Elektronik Haberleşme Kanunu
  11. 2.11. Emlak Vergisi Kanunu
  12. 2.12. Evrensel Hizmet Kanunu
  13. 2.13. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  14. 2.14. Gelir Vergisi Kanunu
  15. 2.15. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
  16. 2.16. Gümrük Kanunu
  17. 2.17. İl Özel İdaresi Kanunu
  18. 2.18. İlköğretim ve Eğitim Kanunu
  19. 2.19. İmar Kanunu
  20. 2.20. İş Kanunu
  21. 2.21. Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu
  22. 2.22. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  23. 2.23. Karayolları Trafik Kanunu
  24. 2.24. Kat Mülkiyeti Kanunu
  25. 2.25. Katma Değer Vergisi Kanunu
  26. 2.26. Mesleki Eğitim Kanunu
  27. 2.27. Milli Eğitim Temel Kanunu
  28. 2.28. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
  29. 2.29. Noterlik Kanunu
  30. 2.30. Nüfus Hizmetleri Kanunu
  31. 2.31. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
  32. 2.32. Özel Öğretim Kurumları Kanunu
  33. 2.33. Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  34. 2.34. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
  35. 2.35. Pasaport Kanunu
  36. 2.36. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
  37. 2.37. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
  38. 2.38. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
  39. 2.39. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
  40. 2.40. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  41. 2.41. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
  42. 2.42. Terörle Mücadele Kanunu
  43. 2.43. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
  44. 2.44. Türk Ceza Kanunu
  45. 2.45. Türk Medenî Kanunu
  46. 2.46. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
  47. 2.47. Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 3. 3. Kanun Hükmünde Kararnameler
  1. 3.1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  2. 3.2. Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  3. 3.3. Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
  4. 3.4. Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 4. 4. Bakanlar Kurulu Kararları
  1. 4.1 28/01/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  2. 4.2 07/10/2009 Tarihli ve 2009/15481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  3. 4.3 20/05/2010 Tarihli ve 2010/404 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
  4. 4.4 29/06/2010 Tarihli ve 2010/569 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 5. 5. Yönetmelikler
  1. 5.1. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
  2. 5.2. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
  3. 5.3. Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
  4. 5.4. Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
  5. 5.5. Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği
  6. 5.6. İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi İle Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
  7. 5.7. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
  8. 5.8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  9. 5.9. Karayolları Trafik Yönetmeliği
  10. 5.10. Karayolu Taşıma Yönetmeliği
  11. 5.11. Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
  12. 5.12. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
  13. 5.13. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
  14. 5.14. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
  15. 5.15. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
  16. 5.16. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
  17. 5.17. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği
  18. 5.18. Ismarlama Protez Ve Ortez Merkezleri İle İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
  19. 5.19. Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik
  20. 5.20. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
  21. 5.21. Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
  22. 5.22. Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik
  23. 5.23. Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  24. 5.24. Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına Ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik
  25. 5.25. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik
  26. 5.26. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
  27. 5.27. Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
  28. 5.28. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair Yönetmelik
  29. 5.29. Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik
  30. 5.30. Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
  31. 5.31Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
  32. 5.32. Vakıflar Yönetmeliği
  33. 5.33. Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  34. 5.34. Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
  35. 5.35. Yüksek Öğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği
  36. 5.36. 2011/2512 Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 6. 6. Genelgeler
  1. 6.1. Özürlülerle İlgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  2. 6.2. 2005 Özürlülerin İstihdam Yılı Konulu 2004/28 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  3. 6.3. Özürlülerin İstihdamı Hakkındaki 2006/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  4. 6.4. Kamu Binaları, Kamuya Açık Alanlar ve Toplu Taşıma Araçlarının Özürlülerin Kullanımına Uygun Duruma Getirilmesi ile İlgili 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  5. 6.5. Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hakkındaki 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  6. 6.6. Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler Hakkındaki 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  7. 6.7. İçişleri Bakanlığının Malul, Gazi ve Engellilere Ait Araçların Park Etmeleri Konulu Genelgesi
  8. 6.8. M.E.B. Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları konulu 2008/60 sayılı Genelge
  9. 6.9. Sağlık Bakanlığının Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin 2010/79 sayılı Genelgesi
  10. 6.10. Sağlık Bakanlığının Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırasına İlişkin 2010/73 sayılı Genelgesi
  11. 6.11. Sağlık Bakanlığının Sağlık Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi konulu 2010/31 sayılı Genelgesi
  12. 6.12. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Hizmet Binası Bünyesinde Bakıma Muhtaç Özürlüler İçin Özel Bakım Merkezleri Açılması konulu 2008/6 sayılı Genelgesi
  13. 6.13. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakıma Muhtaç Özürlülerin Acil Yerleştirme İşlemleri konulu 2008/7 sayılı Genelgesi
  14. 6.14. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Geçici ve Misafir Olarak Bakım Hizmeti konulu 2010/12 sayılı Genelgesi
  15. 6.15. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Bakmakla Yükümlü Olunan Bireyler konulu 2010/13 sayılı Genelgesi
  16. 6.16. İçişleri Bakanlığının Engellilere Yönelik Güvenlik Hizmetleri Genelgesi
  17. 6.17. İçişleri Bakanlığı’nın Toplu Taşıma Hizmetleri Genelgesi
 7. 7. Tebliğler
  1. 7.1 Gümrük Muafiyeti Tebliğ (Sıra No:1)
  2. 7.2. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)
  3. 7.3. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
  4. 7.4. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:47)
  5. 7.5. Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 222)
  6. 7.6. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 110)
  7. 7.7. Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
 8. 8. Sirküler
  1. 8.1 Sakatlık İstisnasından Yararlananlar Hakkında Özel Tüketim Vergisi Sirküleri 5
  2. 8.2 Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartlari İle İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması konulu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri 12
 9. 9. Kitapta Yer Almayan ve Özürlüleri İlgilendiren Mevzuata İlişkin Liste
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.