Katkıları ara
 
 
      
 
   

 • 00.34, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +421 Y TenzihSayfa oluşturdu, içeriği: 'Tenzih Suç ve noksanlıktan uzak saymak. Cenab-ı Hakk'ı (C.C.) her çeşit kusur, noksan, şerik gibi hallerden uzak bilip söylemek. Kabahati yok olduğu anlaşı…'
 • 00.32, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +330 Y NâilSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Osmanlıca}}== ==={{Söztürü|İsim|Osmanlıca}}=== {{Anlamlar}} :[1] Muradına eren, nâil olan, ele geçiren. Erişmiş. {{Köken}} <!-- köken …'
 • 00.29, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +2.475 Y SapıkSayfa oluşturdu, içeriği: 'İlmin azalması, âlimlerin azalmasıyla olur. Câhil din adamları, kendi görüşleri ile fetvâ vererek fitne çıkarırlar. Hem kendileri doğru yoldan saparlar, …'
 • 00.24, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +317 Y TezekkürSayfa oluşturdu, içeriği: 'Tezekkür Unuttuktan sonra hatıra getirmek. Zikretmek. Bir şeyi ders gibi tekrar ile ezbere almak. Birkaç kişi toplanıp iş üzerine görüşmek. =={{Dil|Tür…'
 • 00.23, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +426 Y TayfSayfa oluşturdu, içeriği: 'Tayf Hayâl. Uykuda veya karanlıkta gözde tecessüm eden şekiller. Gül. Kavs-ı kuzah. Gökkuşağı. =={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== …'
 • 00.21, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +54 Y İstiazeSayfa oluşturdu, içeriği: 'İstiaze "Euzü besmele" okuyarak Allah'a sığınmak.'
 • 00.20, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +204 Y GıcıkSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] Boğazda duyulan, öksürme veya yutkunma isteği :[2] Söz ve davranı…'
 • 00.20, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +299 Y GıdıkSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] Çene altı, gerdan :[2] {{terim|halk ağzı}} {{ağız|Giresun}} [[fınd…'
 • 00.19, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +69 Y Sarfı nazarSayfa oluşturdu, içeriği: 'Sarf-ı Nazar Bir şeyden vazgeçme, cayma. Nazar-ı itibare almama.'
 • 00.17, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +101 Y UrfSayfa oluşturdu, içeriği: 'Urf (C.: A'râf) At yelesi. Horuz ibiği. Âdet. Cennet ile Cehennem arasında bir makam. İhsan.'
 • 00.15, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +845 Veli
 • 00.15, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +920 Y VelimSayfa oluşturdu, içeriği: 'Veli Sahib, mâlik. Evliya. Muin. Muhafaza eden. Küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse. Sıddık. Baba. Babanın babası, cedde de denir. Fık: Hayatını…'
 • 00.11, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +470 Y MütealSayfa oluşturdu, içeriği: 'Müteal Âlî, büyük. =={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|Sıfat|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} {{Köken|Arapça}} <!-- köken bilgisi yoksa lütfen bu böl…'
 • 00.10, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +2.066 Y ŞükrSayfa oluşturdu, içeriği: 'Şükr (Şükür) Allah'ın (C. C.) nimetlerine karşı memnunluk göstermek. Allah'a teşekkür. (Bak: Ni'met) (Kalb ile, dil ile ve sâir beden azâlarıyla olur. Ni…'
 • 00.09, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +439 Y HâmilSayfa oluşturdu, içeriği: 'Hâmil (Hâmile) Yüklü yüklenmiş. Gebe. Taşıyan, götüren. Hâiz. Mâlik, sahib. Uhdesinde bir poliçe bulunan. Hamil Kötü tanınmış olan kimse. Ha…'
 • 00.08, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +441 Y SükûnetSayfa oluşturdu, içeriği: 'Sükûnet Vakarlılık, ciddiyet. Durgunluk. Rahatlık. Hareketsizlik. =={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] {{terim|eskimiş}}…'
 • 00.07, 16 Kasım 2010 fark geçmiş +85 Y DerâğûşSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|Eylem|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] kucaklamak'
 • 23.55, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +471 Y MemûrSayfa oluşturdu, içeriği: 'Me'mur Emir ile hareket eden. Emir altında olan. Vazifeli. Kendi istediği gibi olmayıp başka emre göre çalışan. Bir emir alan. Bir işe tâyin olunmuş adam. …'
 • 23.53, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +255 Y TefahhusSayfa oluşturdu, içeriği: 'Tefahhus Bir şeyin, bir mes'elenin iç yüzünü dikkatle araştırma. =={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] {{terim|eskimiş}}…'
 • 23.53, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +204 Y BağtetenSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Osmanlıca}}== ==={{Söztürü|Zarf|Osmanlıca}}=== {{Anlamlar}} :[1] ansızın, birdenbire. {{Yazılışlar}} : {{Eski Yazı|بغتة}} {{Köken}} :…'
 • 23.53, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +593 Y Mes'eleSayfa oluşturdu, içeriği: 'Mes'ele Düşünülecek iş ve husus. Halledilmesi lâzım iş. Ehemmiyetli iş. Savaş, muharebe, ceng, harp. Mesele Gölgelik. =={{Dil|Kırım Tatarca}}== ==={{…'
 • 23.53, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +187 Y MazarratSayfa oluşturdu, içeriği: 'Mazarrat Zararlar. Ziyanlar. Mazârr. =={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] {{terim|eskimiş}} Zarar {{Köken}} :[1…'
 • 23.36, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +138 Zapt
 • 23.35, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +311 Y ZaptSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|Ad|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] Zor kullanarak ele geçirme :[2] Tutma, hâkim olma :[3] bk. zabıt {{Köken}} :[1] {{k…'
 • 23.31, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +405 Y ŞüunatSayfa oluşturdu, içeriği: 'Şuunat Şuunlar. Keyfiyetler, haller. Emirler. Kasıtlar. Talepler. =={{Dil|Osmanlıca}}== ==={{Söztürü|İsim|Osmanlıca}}=== {{Anlamlar}} :[1] {{terim|çokluk|d…'
 • 23.30, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +511 Y TedbirSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Osmanlıca}}== ==={{Söztürü|İsim|Osmanlıca}}=== {{Anlamlar}} :[1] Bir şeyi te'min edecek veya def' edecek yol. Cenab-ı Hakk'ın Hakîm ismine uygun hare…'
 • 23.29, 15 Kasım 2010 fark geçmiş +324 Y TehlükeSayfa oluşturdu, içeriği: '=={{Dil|Türkçe}}== ==={{Söztürü|İsim|Türkçe}}=== {{Anlamlar}} :[1] çekince {{Deyimler}} :tehlike çanları çalmak {{Türk Dilleri}} {{Üst}} *{{tk}}…'

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.