Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Özel eğitim kurumları - d
Şablon:Özel eğitim


{{Özel eğitim kurumları}}
Özel eğitim Özel eğitim/Bursa
Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa RAM
Kamuya ait özel eğitim kurumları ORGM ÖRHGM ÖERHGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü İl Özel Eğitim Şube Müdürlüğü İl Özel Eğitim Şube Müdürleri Bursa MEM/Özel Eğitim Şube Müdürlüğü Bursa MEM/Özel eğitim
Bursa'da özel eğitim kurumları Şablon:Özel eğitim kurumları OÇEM/Bursa OÇEM/Yıldırım OÇEM/Osmangazi
İlçelere göre kronolojik sıra *1968. Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi RAM/Yıldırım Yıldırım/RAM
*2002. Yıldırım Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2006. Yıldırım Samanlı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
*2010. Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) *2010. Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
*2010. Yıldırım Belediyesi Hacı Saide Zorlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
*1980. Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*1987. Nilüfer İpek Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
*1992. Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu
*2001. Nilüfer Özel Eğitim Meslek Lisesi
*2002. Nilüfer Rehberlik ve Araştırma Merkezi
*2001. Osmangazi BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi
*2002. Osmangazi BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi(Okulu
*2005. Osmangazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi
*2009. Orhangazi Belediyesi Emine Saadet Öcalgiray Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2010. Osmangazi Saibe Durmaz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2012. Osmangazi Mehmet Torun Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2012. Osmangazi Aziz Torun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
*1976.Mustafakemalpaşa İbn-i Sina İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu
*1999. Mustafakemalpaşa Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi
*1993. Mitat Enç Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2012. Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2004. İnegöl Hanife–Selçuk Teşik Rehberlik ve Araştırma Merkezi
*2004. İnegöl Belediyesi Bursa Özel İdare Müdürlüğü Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
*2012. İnegöl Nene Hatun Özel Eğitim Uygulama Merkezi
*2012. İnegöl Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
*2008. Gemlik Rehberlik ve Araştırma Merkezi


MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[]

Madde 1[]

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan, azınlık, yabancı ve milletlerarası okullar hariç Türkçe ad verilir. Azınlık, yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemez.”

Madde 2[]

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında geçen “okullar” ibaresi “temel liseler” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3[]

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4[]

Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2012

28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/10/2012

28450

2-

2/8/2013

28726

3-

7/9/2013

28758

4-

29/5/2014

29014

5-

5/7/2014

29051

___________________________________________________________________________________________

Dış Linkler[]

Advertisement