Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Kreşbakınız -d {{Kreşbakınız}}


Kreş - Gündüz bakımevi
Kreş ve Gündüz Bakımevi

Kreş idaresi
Kreşlerin sorunları

Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ .....
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA)
Kreş Ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği
Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevlerinin Denetim Yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na Geçti

Yenişehir'de Kreşler/Öğrenci Sayıları
Yenişehir'de Kreşler
Yenişehir'de kreşler ve etüt merkezleri
Yenişehir'de etüd merkezleri
Yenişehir'de okul öncesi eğitim
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191.Maddesi
Çocuk Bakımevi/Kreş
Sanatevlerinde kreş
Halk Eğitimi Merkezi kreş faaliyetleri
Kur'an Kurslarında kreş

Kreş mevzuat
1475 Sayılı İş Kanununa Tabi İş Yerlerinde İşverenlerin Kuracakları Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Eğitim ve İşleyiş Esasları Hakkında Tüzük
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Kamu Kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin Yönetmelik esaslarına uygunluğu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim Faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir.

30.01.2008 17:37

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin gözetim ve denetiminin Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülmesine ilişkin kanun tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin gözetim ve denetiminin Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülmesine ilişkin kanun tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 'nda kabul edildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam başkanlığında toplanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 'nı görüşmek üzere toplandı. Komisyon, yapılan görüşmelerin sonunda tasarıyı kabul etti. Tasarı, eğitim ve öğretim kurumlarının ilk basamağı olan özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin gözetim ve denetiminin de Milli Eğitim Bakanlığı'nca yürütülmesini öngörüyor. Tasarıya göre Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri gereği izin almış olan özel kreş ve gündüz bakımevleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkarılanözel öğretim kurumlarına ilişkin yönetmelik le ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak açılış izinlerini 31 Aralık 2008 tarihine kadar yenileyecek. Özel çocuk kulüpleri ise açılış izinlerini özel öğrenci etüt eğitim merkezi olarak bu tarihe kadar yenileyecek.

Açılış izinlerinin yenilenmesine kadar söz konusu kuruluşların her türlü iş ve işlemleri 31 Aralık 2008'e kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu mevzuatı çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğütarafındanyerine getirilecek. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'ne kuruluş açmak üzere yapılan, ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte henüz sonuçlandırılmamış olan başvurular, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu mevzuatı çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Komisyonda kabul edilen tasarının önümüzdeki haftalarda TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

İç linkler[]

  • Kreş
  • Kreş ve Gündüz Bakımevi

Dış linkler[]

Advertisement