FANDOM


Şablon:Özel yetenek

Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi ile ilgili bir şeyler var
Bakınız

Şablon:Özel eğitim - d
Şablon:Özel Eğitim - Şablon:ÜYÇ - Özel eğitim/Bursa - Şablon:Otizm - Şablon:Asperger


Özel eğitim Özel eğitim/Bursa Özel eğitim kurumları Özel eğitim kurumları/Bursa ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TANITIM EL KİTABI
Özel öğretim privite education Special education Special needs education
Son konular < Hüma Hatun Özel Eğitim Anaokulu özel eğitim sınıfı/Bursa Özel eğitim/Ana sınıfı/Bursa TBMM Üstün Yetenekli Çocuklar Raporu PCDI princeton modeli Çocuk Gelişimi Enstitüsü bizde yok. Fakülte içerisinde bölüm olarak bakılıyor. Bursa da kurulmalı.
Organizasyon ORGM Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü eskiden Özel Eğitim Daire Başkanlığı idi. http://orgm.meb.gov.tr/ Özel Eğitim Genel Müdürleri - Mustafa Baloğlu İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Türkiye'de özel eğitim kurumları Bursa'da özel eğitim kurumları Mersin'de özel eğitim kurumları ARGEM Lisesi RAM/Bursa RAM/Nilüfer RAM/Yıldırım Bursa Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Uludağ Meslek Okulu Nilüfer İş okulu Nilüfer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi(okulu) Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Nilüfer Duyum İşitme Engelliler İlköğretim Okulu Nilüfer İşitme Engelliler Meslek Lisesi Bursa OÇEM BSM Bursa Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Eğitsel Değerlendirme Tanılaması
Üstün zekalıların eğitimi
Rehberliğin temel taşları
Kaynaştırma uygulaması
Eğitim Etkinlik çizelgesi zaman kullanımı bunlarda şart Özel eğitim sınıfı
Kaynaştırma eğitimi Kaynaştırma sınıfı Kaynaştırma öğrencisi mainstram
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
MEB'da BEP - Bireysel Eğitim Proğramı var öğretmenler ama uygulanmıyor.

Eğitim destek odası
Bursa'da özel eğitim Bursa'da PDR
Özel yetenek Özel yetenekli öğrenciler Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Grup Testi Üstün Potansiyelli Çocuklar Üstün Yetenekli Çocuklar AÖL MAÖL SAT
Özel eğitim filimleri Her çocuk özeldir The Black Tre İdeot My name is khan
Özel eğitim/Mevzuatı Mevzuat/Özel eğitim Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 31.05.2006 - 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.03.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.07.2009 / R.G. : 27305) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (Taslak) Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme
Şablon:ÖZEL EĞİTİM

lgi: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/01/2014 tarih ve 71131733/160.02.09/333725 sayılı yazıları.

İlimiz Mustafakemalpaşa Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi ile Osmangazi Kamil Tolan Bilim ve Sanat Merkezine 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında alınacak öğrencilerin grup testinin (sınavının) 26/04/2014 tarihinde saat 10.00'da ekli programda (Ek-1) belirtilen yerlerde İlgili Rehberlik ve Araştırma Merkezleri sorumluluğunda yapılması, Grup testi (sınavı) değerlendirilmesinin aşağıda adı soyadı ve görev yeri yazılı porsonel tarafından yapılması,

Grup testinde (sınavında) ekli listedeki öğretmenlerin görevlendirilmesi (Ek-2/1-2-3-4-5) , adaylara uygulanacak grup testinde (sınavında ) görev alacak yönetici ve öğretmenlere (Ek-1), (Ek-2/1-2-3-4-5) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlererin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin kararların 12.maddesi 5. fıkrası gerenğince ek ders ücretlerinden yararlanması, ilgililerin yolluk ve yevmiyelerinin kurumlarının ilgili haracama kalemiinden ödenmesi Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde, gereğini olurlarınıza arz ederim.


                                                                        Mustafa BİLİCİ
                                                                      Milli Eğitim Müdür V.


O L U R … / 04 /2014

Eyüp Sabri KARTAL

Vali a. Vali Yardımcısı


GRUP TESTİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Edit

 • Şükrü BİLDİK İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
 • Erol ERTÜRK Osmangazi Kamil Tolon Bili.veSan.Merkezi Kurum Müdürü
 • Kıymet AYDĞDU
 • Osmangazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
 • Zerrin KURUEŞ Yıldırım Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR Bölüm Başkanı
 • Ferit AYDAR Nilüfer Rehberlik ve Araştırma Merkezi PDR Bölüm Başkanı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.