Özel eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen öğrenciye yönelik okulda uygun ortamlar yaratabilmek ve gelişimine yönelik eğitim programları hazırlayabilmek için bireysel inceleme yapılması gerekiyor. Öğrenci incelemesi rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılıyor. Öğrenciyi rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmeden önce okulda bazı süreçlerin yerine getirilmesi gerekiyor. İnceleme öncesi yapılacak hazırlıklar hem RAM’a veri sağlayarak süreci hızlandırıyor hem de öğrenci hakkındaki bilgi alanımızı genişletiyor.

İlköğretim Okulları İçin RAM’a yönlendirme süreci nasıl oluyor?...


1.Öğrencinin sınıf/şube rehber öğretmeni ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunulur,

2.Derslere giren diğer branş öğretmenleri ile görüşülerek paylaşımlarda bulunulur,

3.Öğrencinin ailesi ile görüşerek gelişimi ve yaşananlar ile ilgili paylaşımlar yapılarak veri toplanır,

4.Öğrencinin hastane incelemesi yapılmışsa ayrıntılar öğrenilir, varsa tıbbı tanılama raporunu veliden talep edilir,

5.Öğrencinin performansı/davranışları bir süre gözlemlenir, bireysel görüşmeler gerçekleştirilir,

6.Okulda yapılan çalışmalar sonrasında öğrencinin bireysel incelenmesi gerektiği yönünde bir kanaat oluşmuşsa RAM’ın hazırlamış olduğu “Gönderme Formu” doldurulur,

“Gönderme Formu” şube/sınıf rehbere öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından doldurulduktan sonra ekleri ile beraber (sağlık kurulu raporu, öğrenci ile yapılan çalışmaların örnekleri, performansına yönelik izlenimler, ..vb) kapalı bir zarfa konur ve bir üst yazı ile rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırılır.

Rehberlik ve araştırma merkezine ulaşan formlar özel eğitim bölümü tarafından değerlendirilir ve okulla iletişime geçilir.

Ortaöğretim Okulları İçin RAM’a yönlendirme süreci nasıl oluyor?...

1. Öğrencinin sınıf rehber öğretmeni ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunulur,

2. Derslere giren diğer branş öğretmenleri ile görüşülerek paylaşımlarda bulunulur,

3. Öğrencinin ailesi ile görüşerek gelişimi ve yaşananlar ile ilgili paylaşımlar yapılarak veri toplanır,

4. Öğrencinin hastane incelemesi yapılmışsa ayrıntılar öğrenilir, varsa tıbbı tanılama raporunu veliden talep edilir,

5. Öğrencinin performansı/davranışları bir süre gözlemlenir, bireysel görüşmeler gerçekleştirilir,

6. Okulda yapılan çalışmalar sonrasında öğrencinin bireysel incelenmesi gerektiği yönünde bir kanaat oluşmuşsa RAM’ın hazırlamış olduğu “Gönderme Formu” doldurulur,

“Gönderme Formu” sınıf rehber öğretmeni gerekirse branş öğretmenleri ve rehber öğretmen tarafından doldurulduktan sonra ekleri ile beraber (sağlık kurulu raporu, öğrenci ile yapılan çalışmaların örnekleri, performansına yönelik izlenimler, ..vb) kapalı bir zarfa konur ve bir üst yazı ile rehberlik ve araştırma merkezine ulaştırılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.