FANDOM


Kadın çiftçi eğitimi protokol ve salon

Kadın_çiftçi_eğitimi_protokol_ve_salon

Ozgur dusun girisimci ol kopya

Proje Başvuru Sahibinin Adı:Mersin Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü

Projenin Adı:Özgür Düşün, Girişimci Ol! Kadın Eğitimi Projesi

Proje Sahibi:

Kurumun Bilgileri:Barbaros Mah.GMK Bulvarı No:463P.Kodu:33150 Yenişehir/MERSİN

Telefon : 0-535-966 16 28 - 0-324-325 72 76 Projenin Uygulanacağı Yerler TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi

İli: Mersin

İlçesi: Yenişehir

Köyü: Değirmençay, Karahacılı, Emirler,Köyleri

Mahallesi: Kocavilayet, Menteş Ve Çiftlikköy

Proje Konusu:

Girişimci Çiftçi Kadınların işgücü piyasasındaki durumlarının iyileştirilmesi aynı zamanda verimliliği arttırmak amacıyla kadınların ve gençlerin teknik becerilerini Yetiştirdikleri ürünlerle ilgili işlenmiş ürün üretmek konularında eğitimleri yoluyla geliştirilmesi ve güncelleştirilmesidir.

Bu kapsamda; Kadınları kendi işlerini kurmaya teşvik eden ağlar oluşturmak Kadınları ve gençleri ara işgücü piyasasına dahil etmeye yönelik bir aktif istihdam tedbirleri projesi oluşturmak. Kadınları ve gençleri ara işgücü piyasasına dahil olmaya teşvik etmek. Kadınların ve gençlerin aktif istihdam tedbirlerinden yararlanarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşgücüne dâhil olup işsiz durumdaki kadınlara yönelik destek faaliyetleri çerçevesinde kadınlara yerelde ihtiyaç duyulan beceriler kazandırılmak ve işe geçiş süreçlerini desteklemek.

Eğitimin sonunda Üretici Birliği, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İÇEV - EKAV vakıflarından mikro kredi kullanımı için eğitimi tamamlayanlar arasından İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla sosyal birliktelikler kurulacaktır. Kurulan bu sosyal birlikteliklerle rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücü yetiştirildiğinden yöremiz ekonomisine katkı sağlanacaktır.

1.Mersin Yenişehir de Girişimci Çiftçi Kadın ruhunu geliştirmek, teşvik etmek ve aktif istihdam imkânlarını arttırmak.

2.İnsan Kaynakları Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik; Yetiştirdikleri Ürünlerden işlenmiş ürün elde edecek 18-40 Yaş arası Çiftçi Kadınların Niteliksiz İşsizlerin Nüfusun İstihdam Edilebilirliğini Arttıracak Çalışmalar Düzenleme

3.18-40 Yaş Arası Vasıfsız; Mesleki Eğitimini Tamamlayamamış Ve Meslek Edinememiş Çiftçi Kadınlara Meslek Edindirmeye Yönelik Çalışmalar Sağlamak

4.Köylerde yaşayan Çiftçi Kadınların Topluma Sosyal Uyumunun Sağlanması

5.Grupların Topluma Kazandırılması Ve Statülerinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalara Destek Sağlama

6.Özel Sektör Ve Kamuya Nitelikli Eleman Yetiştirme

7.Kobilerin Ve İşletmelerin Yapacağı Her Türlü Eğitim Faaliyetine Örnek Teşkil Etme

8.Yetiştirdikleri ürünleri pazarlayamayan Çiftçi Kadınların işlenmiş ürün olarak ürettiklerini değerlendirme imkanı sağlamak

9.Aile reisi ile birlikte ailenin ekonomisine katkı yaparak Kadın – erkek eşitliğini sağlamada rol almak.Aile içinde kadına şiddet azalmış olacaktır.

10.İşgücü piyasasında yer almayan, aile ve toplum için huzursuzluk kaynağı olabilecek kadınların/gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttırarak aktif işgücüne katılım oranlarını arttırmak ve toplumsal huzura da katkı sağlamak.

11.Mersin Yenişehir de girişimcilik ruhunu geliştirmek, teşvik etmek ve aktif istihdam imkânlarını arttırmak.

FAALİYETLER;

1. Proje ekibinin oluşturulması ve Projenin tanıtım faaliyetleri,

2. Hedef grubun ve eğitmenlerin seçimi, Hedef Grubun iş-kur kayıtlarının yapılması & Satın alma faaliyetleri;

3. Konferans “Tarımda Kadın Gücü“

4.Broşür,Afiş,Liflet ve Kitapçıkların Hazırlanması:

5. Eğitim Faaliyetleri;Reçel,Sirke,Nar Ekşisi,Marmelat,meyvesuyu vb. gibi konularda eğitim 6 grup da, 120 kişiye, her bir gruba 5 hafta da 45 saat eğitim verilecektir.

6. Ürünlerin pazarlanması için üretici birliği,şirket ve tarımsal kalkınma kooperatifi kurma faaliyetleri,

7. Çiftçi Kadınların Üretimi yapacak ürünler için gerekli üretim izinlerinin alınması ve ürünler için marka-patent alma çalışmaları,

8. Eğitim verilen çiftçi kadınların konuyla ilgili tesislere teknik gezi düzenlenmesi(Kobi,Üretici Birliği ve Tarımsal Kalkınma kooperatifine geziler düzenlenmesi)

9. Çiftçi Kadınların Eğitiminde ürettikleri ürünlerin sergisi - sertifika töreni

Hedef Gruplar: Mersin Yenişehir de ikamet eden, sosyal hayat içerisinde yer almayan 18-40 yaş arası vasıfsız, Çiftçi Kadınlar

Nihai Yararlanıcılar: Mersin Yenişehir de ikamet eden çiftçilik ile iştigal eden kişiler, Mersin de yaşayan vatandaşlarımız, Mersinde İşlenmiş Ürün Üreten İşletmeler

Proje Ortakları,İştirakçileri Ve Rolleri:

İlçe Tarım Müdürlüğü: Projenin yürütülmesi, tanıtılması, takibi ve Projenin tüm faaliyetlerinin eksiksiz bir biçimde yürütülmesinden sorumludur. Hedef gruba verilecek eğitimlerden sorumludur. Eğitimcileri temin etmek, Eğitim görecek hedef grubu temin etmek,eğitim salonunu ayarlamak,eğitimin yürütülmesi için gerekli tüm iş ve işleri yapmak ile görevlidir.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği : Projenin yürütülebilmesi için 5.000 TL finansman sağlamasını beklemekteyiz.


Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanlığından Beklentilerimiz: Projenin tanıtımı, projeye ilginin artırılması amacıyla düzenlenen “Tarımda Kadının Gücü” konulu konferansa ev sahipliği yapmak,toplantı salonunu bu iş için ayırmak,toplantıya gelen kişilere pasta,çay,kahve ve içecek ikramı yapmak, Üyelerinin konferansa katılımını sağlamak, Projenin sonunda düzenlenecek işlenmiş tarım ürünleri sergisine ve sertifika törenine ev sahipliği yapmak, toplantı salonunu bu iş için ayırmak,toplantıya gelen kişilere pasta, çay, kahve ve içecek ikramı yapmak,Üyelerinin konferansa katılımını sağlamak, Projenin yürütülebilmesi İçin belirlenen oranda Finansman sağlayacaktır.Bu Proje kapsamında MTSO dan 4.595TL Eş Finansmanlık beklenmektedir.

Projenin Görünürlükleri:

•Projenin Eğitiminin Verileceği Binada ( Kırlangıç Bayrağı 5 Adet 75cmv X 150 cm Vinil Afiş )

•Proje Koordine edilecek İlçe Tarım Müdürlüğü girişinde asılacak tabele da (Vinil Afiş 2mx3m)

•Kursiyerlerin Eğitim Ve Uygulama Aldıkları Sınıflarda

•“Tarımda Kadının Gücü” konulu konferansta,

•Mersin Şehir Merkezinde Ana Caddeler de Toplam 10 Adet Vinil Afiş(Vinil Afiş 2mx3m)

•2000 Adet Tanıtım Broşürü Üzerinde

•500 Adet Tanıtım Cd Kapağında Ve İçeriğinde

•1000 Adet Eğitici El Kitabında

•250 Adet Seminer Sonuç Bildirgelerinde

•2 Adet İlerleme ve Nihai Raporda

•120 Adet Kursiyerlere Verilecek Mesleki Eğitim Sertifikasında

•Proje sonunda düzenlenecek Sergi ve Sertifika töreninde

•300 Adet Eğitimlere Başvuru sağlamak için Afiş (50X70cm Kağıt)

Valilik sitesinde panelin haberiEdit

‘TARIMDA KADININ GÜCÜ’ KONULU PANEL İLE ‘ÖZGÜR DÜŞÜN GİRİŞİMCİ OL’ KADIN EĞİTİM PROJESİ KAMUOYUNA TANITILDI


Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülmekte olan 2009 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Özgür Düşün Girişimci Ol’ Kadın eğitimi Projesi, ‘Tarımda Kadının Gücü’ konulu panelle kamuoyuna tanıtıldı. Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen panel ile tanıtılan projenin; Mersin-Yenişehir ilçesinde ikamet eden, iş gücü piyasasına dahil olamamış dezavantajlı grup olan 18-40 yaş kadınların istihdamının arttırılmasını sağlayacak faaliyetleri içerdiği belirtildi. Proje ile, mesleki eğitimi olmayan 120 genç kadının işgücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılarak, bu kişilerin sosyal hayata daha etkin katılımlarının sağlanması ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının da hedeflendiği kaydedildi. Söz konusu panelde, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Eski Devlet Bakanı Güldal Akşit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Faik Burakgazi, Ak Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt ile kadın çiftçilerin yanı sıra köy ve mahalle muhtarları da hazır bulundu. Vali Hasan Basri Güzeloğu panelde yaptığı konuşmada, projenin kadınların girişimcilik ruhunu, il ve ülke ekonomisine dönük katkı ve kazanımlarını daha ileri götürmeyi ve girişimci kültürünü kadınlarımızla buluşturmayı amaçlayan bir çalışma olduğunu savundu. Kalkınmanın bir bütün olarak toplumun her kesiminin ve her kişisinin ortak çabası, katkısı ve emeğiyle olacak bir konu olduğuna değinen Vali Güzeloğlu, “Bu bağlamda, ülke nüfusumuzun yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımızın fırsat verildiği zaman hemen her alanda çok başarılı ve çok anlamlı kazanımlar sunduğunu göz önüne alırsak, bu konu üzerinde çok düşünmek, çok çalışmak ve gerçekten çok yoğunlaşmak gereği ortaya çıkar. Aileden başlayarak toplumun geneline kadının varlığı, sadece duygusal anlamda değil, ekonomik ve sosyal bir değer olarak taşınmalı ve kurumsal yapılarımız bu doğrultuda bu anlayışla yorumlanmalı. Kadınların emeğinden başlayarak, girişimciliğin düşünceden projeden hayatın kendisine kadar katacağı bütün katkı ve zenginliklerin toplumda önünde hiçbir engel olmadan gerçekleşmesi sürecinin çok aza inmesi gerekir” diye konuştu. Türkiye’de kadının siyasal yaşama katılmasından toplumsal yaşama katılmasına kadar önemli fırsatları ve yasal hakları olmasına rağmen henüz istenilen düzeyde olmadığını anlatan Güzeloğlu, kadın istihdamından ve kadının ekonomik değer yaratma noktasında beklentilerinin bunun çok ötesinde olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bölgesinin ve dünyanın yükselen, gelişen ve dikkatle izlenen bir yıldız ülkesi olduğunu ifade eden Güzeloğlu; ekonomik, sosyal ve diğer bütün dönüşümlerin çok hızla ve başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Kadınların siyasal ve sosyal alanlardaki haklarına dönük son yıllarda gerçekleştirilen bütün yapısal değişikliklerin ve reformların kadınları daha ileriye götürmeyi amaçladığını savunan Güzeloğlu konuşmasını ise şu şekilde sürdürdü: “Kadın kavramını bir bütün olarak köyden kente, yaşadığı her yere kadar düşünmek zorundayız. Yenişehir ilçe kaymakamlığının ve ilçe tarım müdürlüğünün kırsal alandaki kadınlarımızın kooperatifleşme çerçevesinde bir bütün olarak güçlerini birleştirme, bu emeklerini üretime dönüştürme ve sonrasında kendi yaşadıkları çevre, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine değer kazandırma noktasındaki bu çaba ve projesini çok anlamlı buluyorum. ÇKA, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası dahil tüm bileşenlerince desteklenen bu projenin örnek olmasını hem diliyor hem de bekliyorum.” Güldal Akşit ise, ülkelerin kalkınmasında kadınların toplumsal statülerinin yükseltilmesinin ve kalkınmaya entegre edilmesinin büyük bir önem taşıdığını urgulayarak, kalkınma literatüründe kadının ve çocukların toplumun en dezavantajlı grupları arasında sayıldığını söyledi. Yoksulluk ve beraberinde getirdiği sosyal dışlanma kadınların erkeklere göre daha çok etkilendiği alanlar olduğunu ifade eden Akşit, kadın yoksulluğu çok boyutlu bir sorun olduğunu, kadınların bu sorunu farklı biçimlerde, farklı zamanlarda ve farklı mekanlarda yaşadıklarını anlattı. Akşit konuşmasını şu şekilde sürüdürdü: “Kadınlar erkeklere oranla özellikle kırsal alanda kaynaklara daha az erişmekte, bu kaynakları kontrol edebilmekte, kamusal hizmetlerden istihdam ve sosyal güvenlikten daha az yararlanabilmekte, kamusal yaşama daha az katılabilmektedir. Aile düzeyinde, topluluk düzeyinde ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerine kadınların katılımı çok sınırlı kalmaktadır.” Kadınları gözeten ve kayıran projelerin insan hakları açısından gereklilik olduğu kadar toplumsal refah artışı açısından da çok önemli olduğuna dikkat çeken Akşit, “Kadınların tarımsal üretimde oynadığı kilit rol uzun yıllar görmezden gelinmiş, kalkınma plan ve programlarında erkeklerin piyasa ekonomisi içinde pazara dönük üretimlerine yönelik projelere ağırlık verilmiştir” dedi. Yenişehir Kaymakamı Sabri Kartal da, kadın girişimcilerden oluşan bir kooperatif kurulacağı bilgisini verdi ve bunun Türkiye’de emsal olmasını dilediklerini belirtti. Konuşmaların ardından tanıtımı gerçekleştirilen projenin ortakları arasında ise, İl Özel İdaresi, MTSO, Yenişehir Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Derneği, İçev Vakfı ve Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi olduğu ifade edildi. 12.11.2010


İç linklerEdit

Dış haber linkleriEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.