FANDOM


Bakınız

Şablon:İslam [ d]


İslam İslam'da iman AllahTevhid (din)

20160708 193218

Üç Kulhü bir Elham, İslam dininin kültürel bir kavramı olarak İhlas Suresi'nin üç defa ve Fatiha Suresi'nin bir defa okunması ile oluşturulan dörtlemeye halk arasında verilen isim. Fatiha ve İhlas surelerinin beraber okunması suretiyle İslam'daki Allah kavramı ana hatlarıyla özetlenmiş olduğu bazı İslam alimlerince dile getirilmiştir[kaynak belirtilmeli].

Bu dörtlü dua müslümanlar tarafından çoğunlukla cenazelerde veya mezarlıklarda ölü ziyaretlerinde tekrarlanır.

Arap ülkelerinde her iki sure de birer kez okunur.[kaynak belirtilmeli]

Kökenbilim Edit

Bu dörtleme adını İhlas Suresi ile Fatiha Suresi'nin başlangıç kelimelerinden alır.

İhlas Suresi Edit

Ana madde: İhlas Suresi

İhlas Suresi, Kur'an'ın 112. suresidir.

Mekke'de vahyedildiğine inanılır. 4 ayetten oluşur.

İhlas Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve İslam'ın tevhid akidesinin en kısa ve öz ifadesidir.

İhlas sözcüğü, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, dinin esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir.

Fatiha Suresi Edit

Ana madde: Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure ve en önemli surelerden biridir.

Bu sure, mushaftaki yeri nedeniyle Fatiha ismini almıştır. Fatiha, bir konuyu, bir kitabı veya başka bir şeyi "açan şey" demektir. Başka bir deyişle, Fatiha bir nevi önsözdür. Fatiha Suresi ayrıca ikinci ayetinin başlangıcına binaen Elham olarak anılır.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.