FANDOM


Bakanlar kurulu kararnamesi

Üçlü kararname nedir? Edit

Bakanlar Kurulu ’nun belli bazı kararnamelerini cumhurbaşkanının imzalamasına (Cumhurbaşkanı – Başbakan – Bakanlar) üçlü kararname denir.Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur.

2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama İlişkin Kanuna Göre; Anılan Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen unvanları taşıyan görevlere müşterek kararla atama yapılır. Bunların nakilleri ve görevden alınmaları da aynı usule göre olur.

İç linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.