Başkan[düzenle | kaynağı değiştir]

Ücret tespit komisyonu, Valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanır.

Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

o ildeki Merkezlerin kendi aralarında belirleyecekleri en fazla üç temsilciden oluşur.

Karar Alımı[düzenle | kaynağı değiştir]

Ücret tespit komisyonu, başkan dışında en az beş üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Ücret Tespiti[düzenle | kaynağı değiştir]

Ücretler: Ücretler ailelere yönelik psiko-sosyal hizmetler ve aile danışmanlığı için ve ilk görüşme ve seanslar için ayrı ayrı olmak üzere ve taban-tavan olarak belirlenir.

Komisyonda belirlenen ücretler, Valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Yeni ücretler, en geç, içinde bulunulan mali yıl başını takip eden üçüncü ay başından itibaren uygulanır.

Ücret tespiti, o ildeki sosyo-ekonomik şartlar dikkate alınarak, Merkezlerin personel sayıları ve nitelikleri kira, ısıtma ve diğer cari giderler hesaplanarak yapılır.

Ücret artış oranları, personel ücret artışları yüzdesi, elektrik-doğalgaz, su ve kira artışları yüzdesine göre tespit edilir.


Mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde:14[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 14 –(1) Merkezde uygulanacak ilk görüşme ve seans ücretleri aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak belirlenir;

a) Merkezde uygulanacak ailelere yönelik psiko-sosyal hizmetler, aile danışmanlığı, ilk görüşme ve seans ücretleri her mali yılın başlangıcından en geç iki ay sonra il düzeyinde kurulacak ücret tespit komisyonunca taban ve tavan olarak belirlenir.

b) Ücret tespit komisyonu: Valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında; İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, varsa İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Defterdarlık, İl Ticaret Odası, İl Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ile o ildeki Merkezlerin kendi aralarında belirleyecekleri en fazla üç temsilciden oluşur.

c) Ücret tespit komisyonu, başkan dışında en az beş üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

ç) Ücretler: Ücretler ailelere yönelik psiko-sosyal hizmetler ve aile danışmanlığı için ve ilk görüşme ve seanslar için ayrı ayrı olmak üzere ve taban-tavan olarak belirlenir.

d) Komisyonda belirlenen ücretler, Valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Yeni ücretler, en geç, içinde bulunulan mali yıl başını takip eden üçüncü ay başından itibaren uygulanır.

e) Ücret tespiti, o ildeki sosyo-ekonomik şartlar dikkate alınarak, Merkezlerin personel sayıları ve nitelikleri kira, ısıtma ve diğer cari giderler hesaplanarak yapılır.

f) Ücret artış oranları, personel ücret artışları yüzdesi, elektrik-doğalgaz, su ve kira artışları yüzdesine göre tespit edilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.