FANDOM


Bakınız

Şablon:Yahyakemalbakınız - d


Yahya Kemal Beyatlı 1958
Portal:Edebiyat -
Portal:Yahya Kemal - Yahya Kemal/Resimler - Yahya Kemal/Nakiller - Yahya Kemal/Videoları - Yahya Kemal/PPT - Yahya Kemal/Bibliyografya - Yahya Kemal/Bestelenen şiirleri - Yahya Kemal/Makaleler
Yahya Kemal'nın hayatı Yahya Kemal/Öğrenim Yılları - Yahya Kemal/Memurluk Hayatı -
Yahya Kemal Edebi Hayatı
Yahya Kemal eserleri
Şiirleri (Alfabetik)
* Açık Deniz * Aheste çek kürekleri *Akıncı * Atik-Valde'den İnen Sokakta * Aziz İstanbul * Bir Başka Tepeden * Büyü Şiir * Deniz Türküsü * Duyuş ve Düşünüş * Düşünce * Endülüs'te Raks * Erenköy’ünde Bahar * Ezan-ı Muhammedi * Gece Bestesi * Gelecek Yaz * Güftesiz Beste * Hayâl Beste * Hayal Şehir * Hayatımın Sayfalarını Yazıyorum * Hazan Bahçeleri * Itrî * İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel * İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar * Kasım Sonu * Kar Mûsikîleri * Kaybolan Şehir * Koca Mustâpaşa * Mehlika Sultan * Mohaç Türküsü * Nazar Duası * O Rüzgâr * Ok * Özleyen * Rindlerin Akşamı * Rindlerin Hayatı * Rindlerin Ölümü * Rubai * Sabah Mûsıkîsi * Ses * Sessiz Gemiler * Siste Söyleniş * İlkbahar * Süleymaniye'de Bayram Sabahı * Şarkı * Telâkki * Tolto * Uçuş * Ufuklar * Üsküdar'ın Dost Işıkları * Vuslat * Otoban Düşüncesi Yol düşüncesi
Başlıca Eserleri
Kendi Gök Kubbemiz (1961) * Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962) * Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş 1963) * Aziz İstanbul (1964) * Eğil Dağlar (1966) * Siyasî Hikâyeler (1968) * Siyasî ve Edebî Portreler (1968) * Edebiyata Dair (1971) * Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (1973) * Tarih Musahabeleri (1975) * Bitmemiş Şiirler (1976) * Mektuplar-Makaleler (1977) * Pek Sevgili Beybabacığım (1998)
Makaleleri
Ezansız semtler

Ötmekte fecre karşı horozlar birer birer

Geçtikçe her dakika belirmektedir seher.


Bilmem kaçıncı fecri vatan toprağında, biz,

Görmekle şimdi bir yaşatan vecd içindeyiz.


Etrâfı okşuyor mayısın tâze rüzgârı;

Karşımda köhne Üsküdar`ın dost ışıkları...


Kimlersiniz? Ya bağrı yanık kimselersiniz!

Yâhut da her sabâh uyanık kimselersiniz!


Dünya yüzünde, bir sefer olsun, tanışmadan,

Öz çehrenizle sizleri görmekteyim bu an.


Sizlersiniz bu ân`ı ışıklarla Türk eden!

Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden!


Gönlüm, dilim, kanım ve mizâcımla sizden`im

Dünyâ ve âhirette vatandaşlarım benim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.