FANDOMÜsküp'te Türk Mimarisi (XIV. - XIX. Yüzyıl)
Mustafa Özer

Türk Tarih Kurumu Yayınları; Ankara, 2006, 23 x 24 cm., XII+404+523 fotoğraf+76 plan+1 harita sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9751618525

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

I. GİRİŞ

A. Konunun Amacı ve Niteliği

B. İlgili Kaynak ve Yayınlar

C. Araştırmanın Metodu

II. OSMANLI İDARESİNDE ÜSKÜP ŞEHRİNİN TARİHİ VE FİZİKİ YAPISI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER

A. Şehrin Tarihi

B. Fiziki Yapı

III. KATALOG

A. Camiler

Sultan Murad (Hünkâr) Camii

İshak Bey (Alaca) Camii

Kebir Mehmed Bey (Çelebi) Camii

İsa Bey Camii

Mustafa Paşa Camii

Murad Paşa Camii

Yahya Paşa Camii

Hüseyin Şah Camii

Tütünsüz Camii

B. Mescitler

Kapıcı Hamza Mescidi

Hacı Balaban Mescidi

Hacı Muhyiddin Mescidi

Hacı Yunus Mescidi

Kara Kapıcı (Hacı Kâzım) Mescidi

Cedid İsa Bey Mescidi

C. Türbeler

Paşa Bey Türbesi

Mustafa Paşa Türbesi

Beyhan Sultan Türbesi

Hüseyin Şah Türbesi

Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi

D. Hanlar

Kapan (İsa Bey) Han

Sulu (Yeni) Han

Kurşunlu Han

E. Bedesten

İshak Bey Bedesteni

F. Hamamlar

İsa Bey Hamamı

Davud Paşa Hamamı

G. Su Kemeri

Mustafa Paşa Su Kemeri

H. Köprü

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü

I. Tekke

Şeyh Mehmed bin İsmail Efendi Rufai Tekkesi

İ. Kuleler

Saat Kulesi

Feodal Kule

J. Kale

Üsküp Kalesi

IV. KISMEN BUGÜNE ULAŞABİLENLER İLE HAKLARINDA ŞEKİL VEYA FOTOĞRAF BULUNANLAR

A. Camiler

Karlı İli Beyi Mehmed Bey (Burmalı) Camii

Meddah Baba Camii

Muslihuddin bin Abdülgani (Müezzin Hoca - Dükkancık) Camii

Kaçanikli Mehmed Paşa (Ağa) Camii

Köse Kadı Camii

Yılan Kapan (Ceylan Çavuş) Camii

Faik Paşa Camii

B. Mescitler

Hüdaverdi Mescidi

Kazancılar (Hızır Kazancı- Bakırcılar - Tanrıverdi) Mescidi

Paşa Yiğit Bey (Arasta) Mescidi

Hatuncuk(lar) Mescidi

Hacı Kasım Mescidi

Hacı Taceddin Mescidi

C. Türbeler

Paşa Yiğit Bey Türbesi

İshak Bey (?) Türbesi

Kral Kızı Türbesi

İbn-i Payko (Payko oğlu - Harraccı Şüca) Türbesi

Aşık Pir Mehmed Çelebi (Aşık Paşa) Türbesi

Hatuncuklar Türbesi

Kaçanikli Mehmed Paşa Türbesi

Lütfullah Efendi Türbesi

Altı Ayak Türbesi

Hüma Şah Sultan Türbesi

İsa Bey Camii’nin Güneydoğusundaki Türbe Kalıntısı

D. Hamamlar

Şengül Hamamı

Eski-Yeni Hamam

Kızlar Hamamı

Gelin Hamamı

E. Çeşmeler

Altı Ayak Çeşmesi

Hacı Eyne Bey Çeşmesi

Hacı Hasan Ağa Çeşmesi

Hatuncuklar Çeşmesi

Kara Hasan Çeşmesi

Kuru Çeşme

Lonca Çeşmesi

Soğuk Çeşme

Yahya Paşa Çeşmesi

F. Mektep

Sultan Murad Mektebi

V. GÜNÜMÜZDE MEVCUT OLMAYIP, KAYNAK VE YAYINLARDAN TESPİT EDİLENLER

A. Camiler

B. Mescitler

C. Türbeler

D. Hanlar ve Kervansaraylar

E. Hamamlar

F. Çeşmeler

G. Köprüler

H. Tekke ve Zaviyeler

I. Mektepler

İ. Medreseler

J. Kütüphaneler

K. İmaretler

L. Darphane

M. Saray ve Köşkler

N. Muhtelif Yapılar

VI. DEĞERLENDİRME

A. Camiler

B. Mescitler

C. Türbeler

D. Hanlar

E. Bedesten

F. Hamamlar

G. Su Kemeri

H. Köprü

I. Tekke ve Zaviyeler

İ. Kuleler

J. Kale

VII. SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

RESİMLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.