Şablon:ÜYÇ - d


BİLSEM Üstün Üstün yetenek Gate child Ulul elbab
ÜYÇ Üstün Yetenekli Çocuklar
Üstün Yetenekli Öğrenciler
ÜPÇ Üstün Potansiyelli Çocuklar
Üstün zekalılar
ÜYÇ/Zenginleştirilmiş Bireysel Eğitim Proğramları
BEP Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Özel (Üstün) Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Özel Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması Üstün Yetenekli Öğrencilerin Tanılaması
İlgili Şube Md: Şürkü Bildik
RAM
BİLSEM ARGEM Lisesi Çamlıca'da
Şablon:Özel eğitim


This is a list of schools for gifted children


http://www.us.mensa.org/learn/gifted-youth/other-resources/#schools

Konu :Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı

VALİLİK MAKAMINA

İlgi:

a) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

b) Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/09/2013 .tarih ve 711131733/160.02.09/2284750 sayılı yazısı.

c)Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03/08/2012 tarih ve B.08.0.ÖER.0.04.00.00/3194 sayılı yazısı.

İlimizde Temel Eğitim ve Ortaöğretim çağındaki özel yetenekli bireylere destek eğitimi verilmesi Bakanlığımız İlgi (b) ve c) yazılarında belirtilmektedir.

Üstün yetenekli öğrencilere okullarında uygulanacak BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ile ilgili planlanan toplantılarda aktarılacak bilgileri hazırlamak için aşağıda adı-soyadı ve görev yeri/görevi yazılı personelin katılımıyla 04 Kasım 2013 tarihinde saat 13.00'te Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Toplantı Salonu'nda toplantı yapılması, toplantıya katılanların belirtilen tarihte görevli sayılması Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü taktirde, gereğini olurlarınıza arz ederim.


Atilla GÜLSAR

                                                        Milli Eğitim Müdürü

O L U R

… / 10 /2013


Eyüp Sabri KARTAL Vali a. Vali Yardımcısı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.