FANDOM


Bakınız

Şablon:Dini meslekler bakınız - d {{Dini meslekler bakınız}} Dini meslekler Hoca - Hocalık Üstad İmam - İmamlık Vaiz - Vaizlik Müftü - Müfti - Müftülük Kayyum - Kayyumluk Müzezzin - Müezzinlik Kur'an Kursu öğreticiliği Seyyid - Hoca efendi Şeyhülislam Diyanet İşleri Reisi -Diyanet İşleri Başkanı Ruhban - Metropolit Papaz - Rahibe - Rahip Keşiş - Kıssis Kayı Kaji - Kohen Haham. Şablon:Dini meslekler Şablon:Diyanet

  • Üstad (Üstaz) İlim veya san'atta üstün olan kimse.
  • Usta, san'atkâr. Muallim, profesör.
  • Bilgide veya san'atta veya amelde meharetli zât.

ÜSTÂD

  • İnsan, yaratılışta iki taraflıdır. Ona hidâyet, üstünlük tarafını tanıtabilmek ve bunu kuvvetlendirmeye çalışmasını sağlamak için muallim, bir üstâd lâzımdır. Bâzı çocuklar, nasîhatla, yumuşak sözle ve mükâfât vererek yola gelir. Bâzısı, sert ve acı sözle ve cezâ vererek terbiye kabûl eder. Üstâd mâhir olup, çocuğun yaratılışının nasıl olduğunu anlamalı, ona şefkat ile tatlı veya acı te'sir ederek terbiye etmeli, yâni yetiştirmelidir. Böyle mâhir ve müşfik bir rehber olmadıkça, çocuk ilim ve ahlâk edinemez, yükselemez. Rehber yâni ilim ve ahlâk sunan zât, çocuğu felâketten kurtarıp, seâdete kavuşturur. (İslâm Ahlâkı)

Usta öğrenci hikayeleriEdit

Öğrenci, ustasına sorar:

Ego nedir?

Usta yüzünü buruşturarak öğrenciye dönüp,

" Bu ne aptalca bir soru, bunu ancak bir aptal sorabilir" der.

Öğrenci allak bullak olur, öfkeden kıpkırmızı kesilmiştir..

Usta gülümser ve şöyle der:

"İşte ego budur."

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.