Üstadım Hak


Tehî görmen siz beni , dost yüzün görüp geldim.

Baki devr-i rüzgâr , dost ile sürüp geldim.


Odur söyleyen dilde , varlık dostundur kulda.

Varlığım hep o ilde , ben bunda garip geldim


Bezirganım mutaım çok , dest-girim üstadım Hak.

Ziyanım assıya yok , cümle değişip geldim.


Yerle gök yaratıldı , aşk ile bünyad oldu

Toprağa nazar kıldı,aksırdı durup geldim.


Gördüm yedi tamusun anda sekiz uçmağın

Korkudan günahımı , anda sızdırıp geldim


İsa oldum kudretten,bahanem bir avrattan.

İnayet oldu Hak'tan , ölü diriltip geldim.


Âdem olup durmadan , nefsin boynun burmadan.

Yanıldım buğday yedim , uçmaktan çıkıp geldim.


Musa’yla Tur'a çıktım , bin bir kelime dedim.

Bu Hak bizi ne bilsin , anda bilinip geldim.


Nuh oldum tufan için , çok duruştum din için.

Doymayanı ben anda, suya boğdurup geldim.


Yalan değildir sözüm , bak yüzüme aç gözün.

Dahi örtülmez izim , uş yoldan erip geldim.


Cercis oldum basıldım , mansur oldum asıldım.

Hallac pamuğu gibi,bunda atılıp geldim.


Eyyüb oldum tenime , cefa kıldım canıma.

Çağırdım Sübhanıma , kurtlar doyurup geldim.


Zekeriya oldum kaçtım , erdim ağaca geçtim.

Kanım dört yana saçtım , tepem deldirip geldim.


Yalınız Sübhan idi , peygamberler can idi.

Yunus hod pinhan idi , suret değişip geldim.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.