FANDOM


Yemişci İhtiyar Safahat Bayrak
Bu proje Yenişehir Kaymakamlığına aittir.
Mehmet Akif Ersoy
Safahat,safha kelimesinin çoğulu olup safhalar demektir. Daha çok safahat-ı hayat (hayatın safahatı) terkibiyle kullanılır. Hadisenin safahatı nedir? diye sual edilir. Olayın safahatını anlat! "konu dışına çıkma" denir. Safahat şiirinde şair sanatkarlık yapmak için şiir yazmadığını, şiirinde acizliğinden kaynaklanan göz yaşlarının ve samimiyetin sergilediğini anlatmaktadır ve şiirine Kur'anın ilk nazil olan kelimesi "ikra' emrini"nin kökünden gelen ve okuyucu anlamına gelen kaari sözüyle yani Sevgili kaari ile başlıyor ve Oku şayet sana bir hisli yürek lazım ise diyerek de şiirini bağlıyor.

İ'tiraf - Mehmet Akif Ersoy - Safahat

Şiir Metni Güncel Türkçesi

Safahât 'ımda, evet, şi'r arayan hiç bulamaz;

Yalınız, bir yeri hakkında "hazin işte bu!" der.

Safahat'ımda; evet, şiir arayan hiç bulamaz;

Yalınız, bir yeri hakkında "Hazin işte bu!" der.

Küfe ? Yok. Kahve ? Hayır. Hasta ? Değil. Hangisi var ya?

Üç buçuk nazm a gömülmüş koca bir ömr-i heder !

Küfe? Yok. Kahve? Hayır. Hasta? Değil. Hangisi ya?

Üç buçuk manzumeye gömülmüs koca bir ömür oldu heder!


Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Anlamlar Edit

[1] sakladığı şeyi söyleme.
[2] hakkın verme.
[3] Kabahatini saklamamak.
[4]Suçunu söylemeği kabul etmek.
[5]Gizleyip söylemek istemediği şeyi açıklamak.


Write Yazılışlar

اعتراف

Nuvola apps bookcase Köken

[1] Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.