FANDOM


Bakınız

Şablon:İİB/BİDB - d


İİB/BİDB [1]

İİB/BİDB/Personel
İİB/BİDB/MİA
İİB/BİDB/Projeler

İçişleri Bakanlığı/Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü
http://www. e-icisleri.gov.tr
BİM
e-devlet *http://www.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?content=10069 * T.C.İçişleri Bakanlığı internet sayfaları * Hizmetler ile ilgili duyurular * Hosting Başvuru Formu * İSAY Başvuru Formu * İSAY İnternet Sayfaları Yönetimi * İLEMOD * İLEMOD 2008
Alan Adı
Kamu Sertifikasyon Merkezi
Akıllı Kart İşletim Sistemi
KAKİSE-TR Ödülleri
Bilişim Suçları
İnternet Bilgi İhbar Merkezi
Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı
e-Devlet Kapısı
Elektronik Kimlik Doğrulama

Adres
T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No:4 Bakanlıklar / ANKARA
Telefon: (0312) 419 50 08 - 422 62 88
Bilgi İşlem Daire Baskanı Sekretaryası
0 312 422 46 00 - 0 312 422 46 01
Bilgi İşlem Daire Başkan Yardımcıları
0 312 422 46 08 - 0 312 422 46 02 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Santrali
0 312 417 62 88 - 0 312 417 20 99 - 0 312 417 36 17
0 530 265 91 16 - 0 533 250 78 24 - 0 530 264 59 25 - 0 505 466 93 24
Çağrı Merkezi ve Yardım Masası
0 312 422 46 33-34-35-36-37-38
0 506 852 12 03 - 0 506 852 12 04
e-Imza Bürosu
0 312 387 60 84 Dahili: 5900-6008
0 312 387 60 85 Dahili: 5900-6008
Fax : 0 312 417 49 66
Avea :0505 466 93 24
E-Posta :bilgiislem@icisleri.gov.tr

kuzey Türk devletı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı GörevleriEdit

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

e) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyonu sağlamak. </li></li>

f) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. </li></li>

g) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Daire Başkanının Yönetiminde dokuz Şube Müdürlüğünden oluşur.</li>

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kuruluş,Görev ve Çalışma Yönergesi<

Yönetim yapısı Edit

1967 Manisa doğumlu olup 1988 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 2003 yılında Kahraman Maraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını yapmıştır. 1989 yılında kaymakam olarak atanarak Samsun Salıpazarı'nda göreve başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Siirt-Şirvan, Ordu-Ulubey, Gaziantep-İslahiye Kaymakamlığı, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Ağrı-Patnos ve Bitlis-Tatvan Kaymakamlığı yapmıştır. 2006 yılında Mülkiye Müfettişliği kadrosuna atanmış, 2009 Aralık ayından itibaren de Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiş, halen bu görevi yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmekte olup, mesleki konularda birçok eğitim/seminere katılmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Şube müdürlükleriEdit


Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarihçesi Edit

30.11.2000 tarihli Bakanlık Makamının Oluru ile Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde bir çalışma birimi olarak oluşturulan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın Yönergesi 05.05.2004 tarihli Bakanlık Makamının onayı ile yürürlüğe girmiştir. Daire Başkanlığının teşkilatlanma biçimi görev ve unvanlar bu yönerge ile belirlenmiştir. 02.04.2010 tarihli bakan oluru ile ihtiyaçlara göre bu yönerge yenilenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ,17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kuruluşunu tamamlamıştır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Madde 23/A – (Ek: 8/8/2011-KHK-649/49 md.)

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak.

d) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

e) Bakanlığın görev alanına giren bilişim konularında bağlı kuruluşlar ve mahalli idareler ile koordinasyonu sağlamak.

f) Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak. g) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

İçeriği aktarılacak linklerEdit

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı GenelgeleriEdit

Valiliklerce Donanım ve Yazılım Alımlarının Durdurulması İle İlgilidir.

Bakanlık Merkez ve Taşara Teşkilatı ile Özel İdareler,Ortak Modüller ile Birlikte Birim Özel Modülleri e-İçişleri Projesi Kapsamında Hazırlanmıştır

Bakanlık İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili Yapmaları Gereken İşler Düzenlenmiştir.


Eski başkanlar Edit

Mehmet ODUNCU (17.01.2006 / 18.09.2009)Edit

1962 yılında Afyon’un Bolvadin İlçesinde doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında İzmir Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Ordu-Kumru, Ankara-Keskin ilçelerinde vekil Kaymakamlık görevlerinden sonra 1989 yılında Kaymakam Adaylığı kursunu tamamlayarak Balıkesir’in Balya İlçesine atandı. Sırasıyla Denizli-Baklan, Kastamonu-Şenpazar, Mardin-Ömerli, Kütahya–Emet, ilçelerinde Kaymakam olarak çalıştı. Beş yıl süre ile çalıştığı Sivas Vali Yardımcılığından sonra Bakanlık Hukuk Müşaviri olarak atandı. 17.01.2006 tarihinden 18.09.2009 tarihine kadar Bakanlık Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yaptı. 18..09.2009 tarihinden itibarende Ankara Valiliği Vali Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bir yıl süre ile İngiltere’de yabancı dil ve mesleki eğitim aldı. Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Sayın Dr. Mehmet ODUNCU, evli ve üç çocuk babasıdır.


Mehmet KILIÇLAR (2001 / 16.01.2006)Edit

1965 Artova doğumlu olup 1984 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1988 yılında kaymakam olarak atanarak Giresun Yağlıdere’de göreve başlamıştır. 1992-1995 yılları arasında Elazığ-Kovancılar kaymakamlığını yapmıştır. 1995 yılında Mülkiye Müfettişi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında göreve başlamıştır. 1997 yılında Mülkiye Başmüfettişi kadrosunu almıştır. 2001 yılından 16/01/2006 tarihine kadar görevlendirme ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını yapmıştır. 30.12.2005-22.12.2008 tarihleri arasında Mardin Valisi, 22.12.2008-11.08.2011 tarihleri arasında Eskişehir Valisi olarak görev yaptı. 11 Ağustos 2011 tarihinden itibaren de Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

1990-1991 yılları arasında ABD’de 1 yıl süreli İngilizce ve mesleki konularda eğitim almış olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. </li>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.