FANDOM


AMAÇEdit

Bakınız

Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Bakanlığımız, Eğitim Dairesi Başkanlığınca uygulanan Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi’nin değerlendirilmesi ve uygulanan eğitim faaliyetlerin geliştirilmesi, yenilenmesi ve daha verimli hale getirilmesi için yeni eğitim konularının belirlenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca eğitime etki eden diğer faktörlerin de değerlendirilmesi sağlanmıştır. TARİH: 04-06/11-13 Mart 2015 YER: Rixos Beldibi/Antalyakızey Türk devletı

KATILIMCILAREdit

81 ilden il valiliklerince tespit edilen vali yardımcıları ve kaymakamlar ile merkez birimlerden kendi birimlerince seçilen, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, şube müdürü, hukuk müşaviri, mülkiye başmüfettişi, mülkiye müfettişi ve GİH personelinden oluşmuştur. Çalıştayımıza 160 kişi katılmıştır. Katılımcıların 4 Daire Başkanı, 3 Başkan Yardımcısı, 2 Şube Müdürü (MİA), 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Mülkiye Müfettişi, 4 Hukuk Müşaviri, 63 Vali Yardımcısı, 74 Kaymakam ve 6 Şube Müdürü (GİH) ve 2 Uzman (GİH) personelidir.

UYGULAMAEdit

Çalıştayımızın birinci gününde Eğitim Dairesi Başkanı Ahmet AVŞAR, Eğitim Şube Müdürleri ve Psikolog tarafından Eğitim Dairesi Başkanlığı “İçişleri Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri” ve “Mülki İdare Amirleri Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi Değerlendirmesi” konularında sunum yapılmış, Bakanlığımız Kaymakam Adayları Şubesince “Kaymakam Adaylığı Süreci” katılımcılara anlatılmıştır.

ÇALIŞTAYIMIZDA BELİRLENEN KONU BAŞLIKLARIEdit

A- Mülki İdare Amirleri Yetiştirme EğitimleriEdit

1- Kaymakam Adayları Eğitimi Çalışma Grubu

2- Yabancı Dil Eğitimi Çalışma Grubu B- Mülki İdare Amirleri Yenileme Eğitimleri

B- Mülki İdare Amirleri Yenileme EğitimleriEdit

1- Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

3- Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

5- Kültür-Turizm ve Çevre Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

6- Sanayileşme, KOBİ, ARGE Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

7- Çağdaş Yönetim Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu

8- Mali Hizmetler Hizmet İçi Eğitimi Semineri Çalışma Grubu

C- Eğitim Yöntem ve Teknikleri Çalışma GrubuEdit

D- GİH Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Çalışma GrubuEdit

olarak belirlenmiştir. 12 çalışma grubu oluşturulmuş, konular tartışılmış, her bir grup için başkan, raportörler belirlenmiş, yarım gün hazırlık sonucunda her bir grup raporlarını oluşturmuş, ertesi gün raporların sunumları yapılmıştır. Son gün ise sunumlar raporlanarak birleştirilmiş, ortak bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

ÇALIŞTAYDAKİ GRUPLAR TARAFINDAN ALINAN KARARLAREdit

A- Mülki İdare Amirleri Yetiştirme EğitimleriEdit

1. Kaymakam Adayları Eğitimi Çalışma GrubuEdit

Kaymakam Adayları Eğitimi Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

■ Kaymakam Adaylığı sınavına başvurular da seçici olunmalı, bu hususta üniversite giriş sınavındaki başarı (% l’lik dilim gibi) dikkate alınmalı, ayrıca bölüm sınırlaması getirilmeli, kamu yönetimi dersleri ağırlığı olan bölümler tercih edilmeli.

■ Mevcut durumda mesleğe başlama yaşı üst sınırı 35’dir, bu sınır yeniden 30’a çekilmelidir.

■ Adaylık süreci fiili olarak 4-5 yıl arası sürdüğü düşünüldüğünde mesleğe 30’undan sonra giren bir kaymakam adayı 36 ile 40 yaş arasında 5. sınıf bir ilçeye asil Kaymakam olarak atanacak. Bu durumun ortaya çıkaracağı psikolojik durumlar meslek üzerinde negatif bir etkiye sebep olabilir.

■ Mesleğe yeni başlayan kaymakam adayı yaklaşık 3200 TL almaktadır. Bu ücret mesleğe yeni başlayan hâkim adayında ise yaklaşık 5200 TL’dir. Kaymakam adayının da bir mülki idare amiri olduğunu göz önünde tutarsak bu ücretin, ilçenin en yüksek devlet memuruna yakışır bir duruma getirilmesi gerekmektedir.


■ Adaylık sürecinde mevcut durum; İl Merkez Stajı 2 ay Kaymakam Refıkliği Stajı 3 ay Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj 2 ay Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu) 4 ay Yurtdışı Stajı 12 ay Kaymakam Vekilliği Stajı 9 ay

■ Kaymakamlık Kursu 4 ay olmak üzere resmi olarak 3 yıl olan adaylık süreci son yapılan alımlarla fiili olarak 4-5 yıla çıkmıştır. Bu süre mümkün olduğunca 3 yılı geçmemelidir.

■ Yurt dışı stajı kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde ülkenin büyükelçilik ve konsolosluk gibi yurtdışı teşkilatlarını tanıtıcı bir staj programı uygulanmalı.

■ İl Stajında Valinin ve Vali yardımcısının bizzat ilgilenmesi sağlanmalı.

■ İl stajlarında bütünlük sağlamak amacıyla detaylı düzenlemelere gidilmeli ilçeler de staja dâhil edilmelidir.

■ Refiki olunan kaymakamlar özenle seçilmeli (büyükşehir olan/olmayan yerler, birlik olması, 1. sınıf mülki idare amiri olması gibi).

■ Adaylara sadece genel teftişte değil inceleme/soruşturma konularında da müfettişe refıklik yaptırılmalı ve en az iki müfettiş refiki olmalılar. Büyükşehir olan/olmayan ayrımına dikkat edilmelidir.

■ Bakanlık merkez stajında adaylara Bakanlığımız merkez birimlerinde de staj yaptırılmalıdır.

■ Diğer bakanlıkların merkez teşkilatlarında da staj imkânı sağlanmalıdır.

■ Kaymakam vekilliği en az iki ilçede yapılmalı kaymakam vekili rehberi belirlenmelidir.

■ Kaymakam vekilliği sırasında edinilen bilgi ve tecrübeler raporlanmalıdır.

■ Kaymakam vekilliği stajı diğer stajlardan sonra yaptırılmalıdır.

Kaymakamlık kursu

■ Kaymakamlık kursunda mülki idare mesleğini ilgilendiren konularda örnek olay incelemesi üzerinden sunum yapılmalı, karar süreci gösterilmeli

■ Grup çalışmalarına ağırlık verilmeli,

■ Kaymakamlık kursunda proje döngüsü eğitimi, kaynak kullanım yönetimi konularına (Analitik bütçe sınıflandırılması) ve kişisel gelişim kurslarına yer verilmeli,

■ Mesleki geziler yapılmalıdır.

■ Diğer Bakanlıklardan gelen sunumlar süzgeçten geçirilmeli ve mümkün olduğunca yapılan sunumların Mülki İdare ile ilgili yönleri üzerinde durulmalıdır.

■ Mülki İdare Akademisi kurulmalı, Eğitim Dairesi ve AREM bu amaçla birleştirilmeli

■ Kaymakam Adaylığı süreci sonunda akademik bir unvanla karşılanmalı Kaymakamlık Tezi

■ Kaymakamlık Tezi yerine, İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında yapılacak bir protokol ile Adaylık sürecinin başlangıcından itibaren, kaymakamlık stajını da aksatmamak kaydıyla mülki idare mesleğiyle ilgili olarak, kaymakam adaylarına akademik unvan kazandıracak yüksek lisans ya da duruma göre doktora programı koşulları oluşturulmalı.

■ Fiili olarak 4-5 yılı bulan kaymakam adaylığı sürecinde kaymakam adayının bir akademik unvan ile mesleğe başlaması ve akademik hedeflerinin bir kısmını bu süreçte gerçekleştirmesi. Bu şekilde akademik çalışma yapan mülki idare amirlerinin asil kaymakam olarak mesleğe başladıktan sonra ilçesine daha fazla zaman ayırması hedeflenmektedir.

■ Tez yazma işini, uzmanlaşmış ve kurumsallaşmış bir yapı olarak üniversiteler takip etmeli.

2. Yabancı Dil Eğitimi Çalışma GrubuEdit

Yabancı Dil Eğitimi Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

■ Dil seçiminin kişinin isteğine bağlı olarak planlanması gerekir.

■ Dil eğitimi sürecinde staj imkânları, farklı kurumlan ziyaret, conversation partner ve aile yanında kalınması gibi uygulamaların yanında üniversitelerde toplum yararına çalışma programlarına dahil olmak gibi imkânlar sağlanmalıdır.

■ Bakanlığımızın yüksek lisans ve doktora amaçlı olarak yurtdışına gönderilecek kişileri belirlemede objektif kriterlere dayanarak adil ve eşit davranması önem arz etmektedir.

■ Bakanlığın yabancı dil eğitimi ve takibi konusunda Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim Dairesi Başkanlığı arasındaki görev ve yetki çatışması giderilerek tek birimimin tüm süreçten sorumlu olduğu bir görev dağılımı sağlanmalıdır.

■ Yüksek lisans ve doktora amaçlı yurtdışına gönderilecekler için alınacak kadro sayısı arttırılmalıdır.

■ Dil bilmek daha cazip hale getirmelidir.(maddi ve kariyer imkânları olarak vb.) Akademik yan sorumluluklar yüklenmesi (eser çevirisi, makale yazımı, sunum yapılması gibi)

■ Kaymakam adayları ve asil kaymakamlar için farklı eğitim programları uygulanarak sürekli eğitim sağlanmalıdır.

■ Yabancı öğretici sayısının arttırılması faydalı olacaktır.

■ Görsel ve eğitsel materyaller daha çok kullanılmalıdır.

■ Konuşma ve dinlemeye yönelik egzersizlerin yaptırılması önemlidir.

■ Eğitimlerde güncel konuların ve günlük konuşmaya yönelik konuların işlenmesi.

■ Konuşma ve dinleme ağırlıklı konuların seçilmesi.

■ Yurt içi eğitimlerde kaliteli üniversitelerin hazırlık bölümlerinden yararlanılması verimli olacaktır.

■ Mesleğe alınmada belli bir dil düzeyi aranabilir. Bu durumda ikinci ve üçüncü yabancı dil öğrenilmesi teşvik edilmiş olur.

■ Uzaktan eğitim yöntemi güçlendirilmelidir.

■ İnteraktif eğitimin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

■ Araştırma odaklı eğitim verilmelidir.

■ Çalışma odaklı eğitim verilmelidir.

■ Akademik araştırma (yurtdışı seminerler vb.) imkânları verilmelidir.

■ Dil öğreniminin ve kullammının/geliştirilmesinin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu gerçeğinden hareketle, içsel motivasyon sağlanabilir.

■ Yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilme süresi yeterli görülmekte olup, gönderilen üniversiteler veya dil okulları iyi seçilmeli, dil öğretimi üzerine profesyonel, yetkin ve kaliteli okullar belirlenmelidir.

■ Gönderilen şehirlerde mümkünse daha az Türk’ün yaşadığı şehirler seçilmeli, adaylar çoklu guruplar halinde gönderilmemeli, en fazla 4 kişilik guruplar halinde gönderilerek sınıflara dağıtımında ise tek kişi olmaları takip edilmelidir.

■ Gidilen ülkede, Türk Dışişleri Bakanlığının yetkililerince, nelere dikkat edilmesi, o ülkenin örf adetleri, hassasiyetleri vb. konularda bilgi ve desteğin verilmesi uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

■ Kurslara başlayan adaylar bazı olumsuzluk ve sorunlar ile karşılaştıklarında bu durumu hemen ifade edememekteler, Bakanlık mensuplarının ziyaretine ertelemekteler. Bu durumda etkili ve verimli bir süreç geçirmelerini etkilemekledir. Dolayısıyla adaylar gittikleri okul veya kurslarda ilk iki ay içerisinde gurup olarak ortak bir metinle Bakanlığa geri dönüşler sağlanabilirse, erken vakitte müdahale edilerek sağlıklı bir yurtdışı eğitimi süreci geçirilebileceği düşünülmektedir.

■ Dil eğitimi yanı sıra gidilen ülkenin idari, adli, afet, yerel yönetim, merkezi idare yerel idare arşı ilişkiler vb. yönlerinden inceleme, gezi ve araştırma standart hale getirilmeli ve kural olarak konması ülkelerin karşılaştırılması ve mesleğimizin edineceği vizyon açısından faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. Bu faaliyetlerin okulların veya organizatörün inisiyatifine bırakılmaması önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmaların Bakanlığın belirlediği koşullar çerçevesinde 12 aylık sürecin belli dönemlerinde ve aktif bir şekilde bir program dâhilinde yapılması hem dilin geliştirilmesi hem de tecrübe edinilmesinin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

■ Dil öğreniminde İngilizce ve İngiltere birinci sırada yer almaktadır. Ancak İngilizce yabancı dili olan meslek adayları tercihleri dâhilinde ikinci bir yabancı dile yönlendirilmelidir. Almanca, Fransız’ca yanında dünyada konuşulan dillerin sıralaması ve Ülkemizin vizyon ve öncelikleri dahilinde başka dillere de yönlendirilmelidir. Gidilen ülkelerin ve dillerin çeşitlendirilmesi, belli konularda dünyada öne çıkan ülkelerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Örn:(Japonya-Afet-Acil, yükselen bir ekonomi ve güç olan Çin)

■ Yabancı dilin unutulma potansiyeli yüksek olması veya değişen dünya şartlarında kendilerini geliştirmek, yenilemek isteyen MİA mensuplarının bu taleplerine duyarlılık gösterilmesi, MİA mensuplarından uluslararası fuar, seminer, organizasyon, toplantı gibi hem kendilerini geliştirecekleri hem de yenileyecekleri faaliyetlere katılımlarının sağlanması veya Bakanlık olarak yardımcı olunmasının faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. Ayrıca altıncı sınıf hizmeti sonrasında ikinci dil öğrenmek isteyen veya dilini ilerletmek isteyen meslek mensuplarına üç veya beş aya kadar şartları belirlenmiş, maliyetinin bir kısmı meslek mensubunca karşılanmak üzere isteyenlerin yurt dışına çıkmalarına fırsat tanınması, meslek mensuplarının kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri için olumlu olacağı kanaatine varılmıştır.

■ Yurtdışı yabancı dil eğitimi mesleğimizin vizyonu ve mesleğin tercih edilmesinde önemli, gerekli bir faktör olduğu teyit edilmiş, bu uygulamanın var olan şekli ile 12 ay olarak sürdürülmesi ve devamlılığının sağlaması kanaatine varılmıştır. Eğitime katılanların isteği, arzusu ile hedefe ulaşılacağı değerlendirilmektedir.

B- Mülki İdare Amirleri Yenileme EğitimleriEdit

1. Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma GrubuEdit

Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

Eğitim İhtiyaçları

1. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve basınla ilişkiler bakımından mülki idare amirlerinin donanımlarının artırılması,

2. Mülki idare amirlerinin kolluğun kapasite ve kabiliyetlerine ilişkin olarak donanımlarının artırılması,

3. Mülki idare amirlerinin mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumluluklarını etkin şekilde kullanmasını sağlayacak bilgi ve becerilerinin artırılması,

4. Vali kaymakam ile mülki idare amirleri adli merciler arasındaki yetki ve sorumluluklar konusunda uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılması,

5. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile mülki idare amirlerine verilen yetki ve sorumlulukları aşındıran sonraki mevzuat düzenlemelerinin (jandarma kanunu ve polis vazife ve salahiyet kanunu gibi) düzeltilerek, mülki idare amirlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir.

6. Emniyet ve jandarma teşkilatının tayin, terfi ve disiplin konularını düzenleyen mevzuatın 5442 sayılı il idaresi kanununa uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

7. Emniyet ve jandarma personeli ile ilgili soruşturmalardaki işlemler il idare kurulu veya il hukuk işleri şube müdürlüğü tarafından öncelikli olarak takip edilmelidir.

8. İlde yapılan emniyet ve asayiş toplantılarına, çoğu zaman bu toplantılarda alınan kararların uygulayıcısı olan ilgili vali yardımcısının da katılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

9. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bir konu başlığı yapılabilir.

Eğitim Konu Başlıkları

1. Mevcut mevzuat ve son değişikliklere ilişkin eğitimler,

2. Mülki idare amirlerinin emniyet ve asayiş sağlama görevleri içerisinde yer alan önleyici kolluk hizmetleri

3. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu ve uygulamaları,

4. Emniyet ve asayiş planları,

5. Koruma mevzuatı ve koruma kurulları,

6. Uyuşturucu ile mücadele mevzuatı ve görevler,

7. Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili görev ve tedbirler,

8.İnternet Kafeler ve denetimi,

9. Seçim döneminde alınması gereken emniyet tedbirleri,

10. Silah ruhsatları ile ilgili iş ve işlemler,

11. Koruculuk sistemi ve uygulamaları,

12. İçkili yerler mevzuatı ve denetimi,

13. Emniyet ve asayiş ile ilgili bakanlıktan sorulan hukuki görüş yazılarına verilen cevaplar,

14. Toplumsal olaylara müdahale ve örnek olaylar.

15. Mevzuat ile ilgili seminerlerde ulusal mevzuata paralel olarak Avrupa birliği mevzuatının da anlatılması.

16. Mülki idare amirlerinin kolluğun kapasite ve kabiliyetleri hakkında eğitimler,

17. Kamuoyu algısı ve basınla ilişkiler eğitimleri,

18. Toplumsal olaylar, psikolojik harekât, istihbarat ve istihbarata karşı koymak teknikleri konularında eğitimler,

19. Çalışılan bölgeye ilişkin risk haritası ve temel stratejilere yönelik eğitimler,

20. Önleyici kolluk alanında eğitimler,

21. Kolluğun sivil denetimine ilişkin eğitimler,

22. Güvenlik ve asayiş ile ilgili başta AB ülkeleri olmak üzere yurt dışı uygulamaları hakkında eğitimler verilmelidir.

Eğitim Teknikleri

1. Seminer, konferans, çalıştaylar,

2. Yurtiçi ve yurt dışı iyi uygulama örneklerinin yerinde görülmesi,

3. Kolluk kuvvetlerinin imkân, kabiliyet ve çalışma sistemlerinin yerinde incelenmesi, saha ziyaretleri,

4. Mülki idare amirleri arasında tecrübe paylaşımım sağlayacak etkileşimli grup çalışmaları,

5. Bilişim teknolojisinden faydalanılarak elektronik ağların etkin kullanılması şeklinde eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.

2. Aile ve Sosyal Hizmetler Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu:Edit

Aile ve Sosyal Hizmetler Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

Eğitim İhtiyaçları

1. Başbakan ve valilerin de katılımı ile aile ve sosyal hizmet konulu, her yıl tekrarlanan, konferans, panel vs. düzenlenebilir (Sosyal politika süreklilik arz etmeli)

2. Tüm kaymakam ve ilgili vali yardımcılarım, eğitim ve anlayış birliği açısından her yıl düzenli olarak çalıştay ve eğitim faaliyeti düzenlenebilir.

3. Başarılı meslek mensupları ve akademisyenlerin katılımı ile örnek uygulamalar ve öneriler konulu çalışma düzenlenmesi. Hizmet sunulan kesimlere yapılacak anketlerin değerlendirilmesi.

4. Yapılan eğitim konuları ile ilgili kitapçık ve broşür hazırlanması. Uzaktan eğitim uygulamaların geliştirilmesi. (Uzman TV uygulaması benzeri olabilir)

5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yeni teşkilatlanması nedeniyle kurum kültürünün yerleşmesine ve Mülki İdare Sistemi ile entegrasyonunu tamlaştırmaya dönük eğitim, staj, ortak çalıştay, daha sıkı denetim faaliyetleri ile proje çalışmalarında bulunulmalıdır.

6. Aile ve Sosyal Hizmetler Sektörüne Dönük Eğitim İhtiyaçlarının tespitinde aşağıda konu başlıklarında belirtildiği üzere, personel niteliğinin geliştirilmesi, kurumsal kapasitesinin arttırılması, hizmet alıcılarının memnuniyet düzeyinin ölçülmesi şeklinde eğitim ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.

Eğitim Konu Başlıkları

ı. Sivil toplum eliyle yürütülen, uygulamada kamu kaynağıyla da desteklenen mikro kredi sisteminin daha verimli kılınması için bu konuda mülki idare amirlerinin üstlenebileceği rollerin belirlenmesine dönük ihtisas eğitimleri,

2. Aile ve sosyal hizmetler sektöründe sahada hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarının gözlemlenmesi ve kamu eliyle sunulan hizmetlerde eşgüdümün sağlanmasına dönük eğitimler,

3. Aile ve sosyal hizmetler sektöründe yerel yönetimlerin ilgili birimlerinin duyarlılık ve hassasiyetinin geliştirilmesine yönelik eğitimler,

4. Mülki idare amirlerinin sosyal hizmetler konusunda denetim ve gözetim görevini ifa ederken dikkat edilmesi ve yapılması gerekenlere dönük teknik eğitimler,

5. Sosyal hizmetlerin sunumunda sosyal inceleme ve alan taramasının önemi ve daha verimli tarama çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda sahada çalışan personelin eğitilmesi,

6. Aile ve sosyal hizmetler sektöründe hizmet sunumunda sosyal devlet uygulamalarında örnek gösterilen özellikle İskandinav ülkelerinde inceleme eğitimlerinin düzenlenmesi,

7. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları eliyle hazırlanan projelerden başarılı olan örnek uygulamalara ilişkin projelerin analizlerine dönük eğitimler verilmelidir.

8. Hedef kitlenin tanınmasına yönelik eğitim (Empati eğitimi)

9. İlgili bakanlıkların çalışma sistemi ve mülki idare amirlerinden beklentileri

ıo. Örnek uygulamaların geliştirilmesi, genele yayılması ve yeknesaklığın sağlanmasına yönelik eğitim

ıı. Evlilik öncesi ve Aile eğitimi

12. Medyanın aile üzerindeki etkileri

13. Çocukların eğitimi

14. Ailede bütçe yönetimi

ıs. Sokak çocukları, çocuk işçiler

16. Yetim ve öksüz çocuklar

17. Kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesi

18. Kadın istihdamının artırılması

19. Kimsesizler ve yaşlılar

20. Engelliler

21. Yoksullukla mücadele

22. Vakıfların işleyişi ve projeler

23. Uyuşturucu ve zararlı maddelerle mücadele

24. Şehit ve gazi işlemleri

25. Tüketici haklarının korunması

26. Göç ve göçmen sorunları(Mevsimlik işçiler de dahil)

27. Mevzuat eğitimi

28. Aile ve sosyal hizmetlere yönelik AB ve ulusal kaynakların kullanılması ile ilgili eğitim

Eğitim Teknikleri

Eğitimlerin mevzuat ve akademik yönden teorik bilgi sunumu, örnek uygulamalar noktasında tecrübe paylaşımı, karşılaşılan sorunlar noktasında uygulayıcıların atölye çalışmaları, sosyal hizmetler sektöründe çalışan hizmet sunucuların faaliyetlerinin uygulama içerisinde değerlendirilmesi ve yurt içi - yurt dışı uygulamaların yerinde incelenmesi şeklinde ifa edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

3. Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma GrubuEdit

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Mülki idare amirlerinin eğitim konusundaki kavramsal hâkimiyetinin artırılması için eğitim verilmesi,

2. İl ve ilçe bazlı eğitim envanteri çıkarılması eğitiminin verilmesi,

3. Eğitim ile ilgili var olan ve yeni eklenen parametre ve kavramlar eğitimi verilmesi,

4. Mevzuat ve idari yaptırım kararlarının uygulanması süreci ile ilgili eğitimlerin örnek olaylarla verilmesi,

5. Eğitim ile ilgili karşılaşılan sorunlarda il ve bakanlık ölçeğinde çözüm yolları eğitimi,

6. Yönetim sınırlarımız içerisinde kurumsal ve toplumsal ölçekte bilinç oluşturulması eğitiminin verilmesi,

7. Eğitim ile ilgili proje yapma ve kullanılabilecek ulusal ve uluslararası fon kaynakları temini ve kullanımı konusunda eğitim,

8. Eğitim sorunlarında kurumlar ve STK’larla işbirliği ve ilişkiler ile ilgili eğitimlerin verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde;

1. Eğitimde Başarı, Kalite, Etkinlik ve Verimlilik sağlanmasında Mülki İdare Amirlerinin rolü

2. Eğitimde Geldiğimiz nokta ve diğer ülkelerle karşılaştırılması

3. Milli Eğitim Bakanlığının Mülki İdare Amirlerinden beklentileri

4. Okul-Çevre işbirliğinin (öğrenci-öğretmen-veli-diğer aktörler) geliştirilmesinde Mülki İdare Amirlerine düşen görevler

5. Dezavantajlı Grupların topluma kazandırılması ve dezavantajlarının ortadan kaldırılması için eğitimde Mülki İdare Amirlerinin rolü; ( Anne ve/veya babası olmayanlar veya ayrı yaşayanlar, Aile içi şiddete maruz kalanlar, Madde bağımlıları, Özel eğitime ihtiyaç duyanlar vb.)

6. Eğitim hizmetlerinde Mülki İdare Amirlerinin denetim görevi ve denetimde dikkat edeceği konular

7. Yaygın Eğitim Hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi.

8. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı görev, yetki ve sorumlulukları

9. Halk Sağlığı hizmetlerinin uygulanmasında etkin yol ve yöntemler.

10. Obezite ve Sağlıklı Beslenme

11. Madde Bağımlılığı

12. Anne ve Bebek Sağlığı

13. Evlenecek Çiftlerin Eğitimi

14. Sağlık hizmetlerinde Mülki İdare amirlerinin denetim görevi ve denetimde dikkat edeceği konular,

15. Toplumda Sağlıklı Yaşam fikrinin geliştirilmesi konusunda Mülki İdare Amirlerinin rolü

16. İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulları ve alınan kararların uygulanmasında Mülki İdare Amirlerinin Rolü

17. Belediye ve İl Özel İdarelerinin içme suyu ve çevre sağlığı ile ilgili sorumlulukları ve koordinasyonunda Mülki İdarenin rolü

18. Kamu ve özel sektörden davet edilecek konunun uzmanları tarafından verilmesi,

19. İnteraktif eğitim yönteminin benimsenerek eğitim verilmesi.

20. Örnek olaylarla grup çalışması yapılarak verilmesi,

21. Serbest zamanlarda gezi türü etkinliklere öncelik verilmeli,

22. Eğitimler asgari 5 gün olarak planlanarak doğal, kültürel, turistik ve çevresel yönden önem arz eden yerler sürekli değiştirilerek uygulanmalıdır. (İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Trabzon vb.)

23. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi konusunda Teftiş Kurulu Başkanlığı veya Hukuk Müşavirliğince Eğitim ve Sağlık mevzuatının Mülki İdareye vermiş olduğu yetki kapsamında teftiş rehberinin her il ve ilçede uygulanabilecek şekilde hazırlanması ve her yıl güncellenmesi ile mevzuatın bu konularla ilgili değişikliklerin müşavirlikçe belirlenerek nüans notlarının mülki idare amirleriyle paylaşılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.

24. Eğitim ve Sağlık alanındaki teşkilatlanma, hedefler ve yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında Mülki İdare Amirleri hizmet içi eğitime alınmalıdır.

25. Eğitimlerde Mülki İdare Amirlerinin değişik (1-2-3) konularda yetkin ve uzman olmaları ve diğer kurumlarca bu konular için aranan kişi olmaları sağlanmalıdır.

26. Sunum yapacaklar alanında yetkin, kurumlar için uygulamadan gelen üst düzey yöneticiler; akademisyenler için ise köklü üniversiteden gelmiş olmaları tercih edilmelidir.

27. Sunular imkân oldukça önceden web sitelerinde paylaşılmalıdır.

28. Tek başına mevzuatı anlatan sunumlardan imkân ölçüsünde kaçınılmalıdır.

4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubu:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştırEdit

1. Su Bilincinin Yaygınlaştırılarak Modern Sulama Tekniklerinin Kullanılması

2. Alanda çalışma ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesine yönelik MİA eğitimleri,

Sera uygulamaları Organik Tarım uygulamaları İyi tarım uygulamaları Başarılı kooperatif uygulamaları

3. Güncellenen mevzuat eğitimleri,

Gıda güvenliği Desteklemeler Sulama birlikleri Tarımsal Yayın Danışmanlık

4. Proje Uygulama eğitimleri,

Kırsal kalkınma Ajansları AB nin kırsal kalkınma projeleri hazırlanması ve başarılı projelerinin uygulanması

5. Dünyada hızla yayılan aile çiftçiliği gibi başarılı tarımsal üretim örnekleri üzerinde mülki idare amirlerine eğitim verilerek bu önemli trend alanında öncülük etmesine imkan verilmelidir.

6. Tarım hayvancılık ve gıda konularında ilgili mülki birimdeki potansiyele ilişkin verilerin talep edilerek doğruluklarının alanda yapılacak çalışmalarla test edilmesi.

7. Toprak tahlili ve toprağın korunması ile ilgili (ürün, gübre, ilaçlama vb.) çalışmaların yapılması

8. Toplulaştırma çalışmaları kapsamında küçük ölçekli arazilerin birleştirilerek verimli hale getirilmesi

9. Meraların yönetimi ve korunması konusunda mevcut mevzuatın ve fiili örneklerinin incelenmesi

10. Tarım ve hayvancılık projelerinin sürdürülebilir olması için halk katkısının talep edilmesi.

11. Sözleşmeli çiftçi modelinin uygulanması

12. Alternatif ürün tespitlerinin gerçekçi ve sürdürülebilir olması

13. Tarımsal desteklerin amacına yönelik kullanılması için yönlendirme yapılması

14. Tarımsal desteklerin veri girişlerinin tarım teşkilatından alınarak tarım - personelinin araziye daha fazla çıkmasının sağlanması

15. Tarım ve hayvancılığa yönelik perspektif planlamanın yapılması

16. Hayvancılıkta ölçek problemlerinin çözülmesi ve yapılacak projelerde buna dikkat edilmesi

17. Ülkemizde et sorunu yoktur, ot sorunu vardır fikrinden hareketle yem bitkileri üretiminin teşvik edilmesi

18. AB normu olan sütte azami bakteride 100000 somatik hücrede 400000 olan rakamların aşağı çekilebilmesi için hayvan sağlığına yönelik başta temizlik ve soğuk zincir konularında çalışma yapılması

19. Orman arazilerinde ceviz ve badem bahçelerinin oluşturulması

20. Örtü altı sebzeciliği, meyvecilik, arıcılık, küçükbaş ve büyük baş hayvancılık konularında doğru ölçekte sürdürülebilir projelerin uygulaması.

21. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sivil toplum kuruluşları ve örnek ve önder çiftçilerle diyalog halinde bulunarak konularına göre ülkemizde bulunan örnek uygulamaların görülmesi

22. Soğuk hava depoları ve lisanslı depoculuğun öneminin vurgulanması

23. Tarım ve hayvancılıkla ilgili başta gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı, kalkınma ajansı, AB ve Ziraat Bankası teşvik ve destekleriyle ilgili bilgi verilmesi

24. Tarım ve hayvancılıkla ilgili ihtisas OSB lerin kurulması.

25. Gıda üretim ve pazarlama noktalarının denetlenmesi

26. Enerji maliyetlerini düşürmek için rüzgâr, biyogaz ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması

27. Tarım ve hayvancılığın çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılandırılması.

5. Kültür-Turizm ve Çevre Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma GrubuEdit

Kültür-Turizm ve Çevre Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Kültür ve Turizm Bölgelerine atanan mülki idare amirlerine göreve başlamadan önce oryantasyon eğitimleri,

2. Verimlilik, çatışmanın önlenmesi, hızlı karar alma eğitimleri,

3. Kültür, Turizm ve Çevre konuları birbirinden ayrı olarak eğitime konu edilmeli,

4. Rehber kitaplar hazırlanmalıdır.

5. Coğrafi Bilgi istemleri üzerinden tescilli kültür ve tabiat varlıklarına erişim sağlanmalı ve bu husus eğitime konu edilmeli.

6. Kurum, kurul ve komisyonların mülki idare amirleri ile daha sıkı işbirliği ve koordinasyon içerisinde bulunmaları sağlanarak, eğitimlerde ilgili bakanlıkların ve kurulların temsilcilerine yer verilmesi bu duruma katkı sağlayacaktır.

Eğitim Konu Başlıkları

1. Bilgi kazandırıcı,

2. Mevzuat ve terminoloji,

3. Anayasa, yasa, yönetmelik ve yargı kararlan,

a. Teknik terminoloji (restorasyon, restitüsyon, ÇED vd.)

b. Karar mekanizmaları

c. Denetim Mekanizmaları

d. İdari Yaptırım ve Yetkiler

4. Kalkınma planları, hükümet hedefleri,

5. Strateji belgeleri ve stratejik planlar (Turizm strateji belgesi)

6. İmar mevzuatı ve planları,

7. Uluslararası Anlaşmalar ve AB Mevzuatı (kültür, turizm ve çevre)

8. UNESCO, TURSAB, TEMA, CITTASLOW vb. kuruluşlarla ilgili eğitimler,

9. Var olan Kurul ve Komisyonların (Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ya da Mahalli Çevre Kurulları) yapı ve işleyişleri ile ilgili eğitimler verilmelidir.

10. Mülki idare amirlerinin kültür ve turizm konusundaki kavramsal hâkimiyetinin artırılması için eğitim verilmesi.

11. İ1 ve ilçe bazlı kültür ve turizm envanteri (kültürel ve sosyal değerler ile ilgili vb.) çıkarılması eğitiminin verilmesi.

12. Kültürel mirasın nasıl korunması gerektiği konusunda mülki idare amirlerine eğitim verilmesi.

13. Kültürel değerlerin korunması ile ilgili projelerin yapılması ve fon temininin sağlanması yol ve yöntemleri eğitimi verilmesi.

14. Kültürel değerlerin yöresel ve yöre dışı etkili tanıtımının nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim verilmesi.

15. Kültürel değerlerle ilgili karşılaşılan sorunlarda il ve bakanlık ölçeğinde çözüm yolları eğitimi (2863 sayılı yasa ve ÖÇK Bölgeleri ve Kurullar, Örnek Olaylarla).

16. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kültürel varlıklarla ilgili kurumlarm yapısı, görevleri ve işleyiş usulleri hakkında eğitim verilmesi.

17. Organizasyon ve tanıtım faaliyetleri nasıl yapılır? Doğru temas noktaları nerelerdir? Turizm kuruluşları ve profesyonelleri ile tecrübe paylaşımı yapılması, İNFO turlarıyla ilgili eğitim verilmesinin sağlanması.

18. Turizmde sektöründe hizmet kalitesi nasıl arttırılır? Eğitiminin verilmesi.

19. Turizm sektöründe denetim nasıl yapılır? Eğitiminin verilmesi.

20. Sürdürülebilir turizm yönetimi nasıl yapılır? (yaz-kış: 30000-300000, sağlık, trafik, güvenlik, temizlik, altyapı vb.).

21. Turizm bölgesi ilan etme ve turizm teşvik sistemi konusunda eğitim verilmesi.

22. Kıyı Kanunu uygulamaları eğitimi verilmesi.

23. Mülki İdare Amirlerinin görev yaptıkları yörenin kültürel, sosyolojik ve doğal yapısı hakkında bilinçlendirilmesi yönünde hizmet içi eğitimlerinin kararname öncesi veya kararname sonrası hemen verilmesi.

24. Ulusal ve Uluslararası Turizm Fuarlarına ilgili yörede çalışan MİATarın sürekli katılımının sağlanması. Turizmdeki ulusal ve uluslararası ölçekteki değişimlerin görsel izlenimine imkân verilmesi (İzmir, EMİTT, Berlin, Moskova Turizm Fuarları)

25. Sanat tarihi ile ilgili uzmanlar tarafından eğitim verilmesi.

26. Mülki idare amirlerinin tanına bilirliğini gerek basında gerekse toplumda arttırmak amacıyla ilgi duydukları alanda veya bakanlığımızın uygun gördüğü bir alanda bu kişilerin desteklenerek teşvik edilmesi, (Örneğin; Eğitim süreçlerinde 1 saatlik plastik sanatlar veya müzik alanında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim çalışmalarının yapılması (Hobi Eğitimi).

27. Çevre yönetimi ve denetimi ile ilgili var olan ve yeni eklenen parametre ve kavramlar eğitimi verilmesi.

28. Çevre mevzuatı da dâhil, mevzuat ve idari yaptırım kararlarının uygulanması süreci ile ilgili eğitimlerin örnek olaylarla verilmesi.

29. ÇED Raporları uygulamaları, sınırları ve kapsamı hakkında eğitim verilmesi.

30. Yönetim sınırlarımız içerisinde kurumsal ve toplumsal ölçekte Çevresel Bilincin Oluşturulması eğitiminin verilmesi.

31. Çevresel denetimlerde kullanılan parametrelerin (hava, su, toprak, gürültü) olumlu-olumsuz, alt-üst sınırları eğitiminin verilmesi.

32. Sürdürülebilir Çevre Yönetimi eğitiminin verilmesi.

33. Çevresel değerlerin korunmasının nasıl olması gerektiği(ekosistem, flora, fauna) hususunda eğitim verilmesi.

34. Çevresel Değerleri koruma ile ilgili proje yapma ve kullanılabilecek ulusal ve uluslararası fon kaynakları temini ve kullanımı konusunda eğitim verilmesi.

35. Çevre sorunlarında kurumlar ve STK’larla işbirliği ve ilişkiler ile ilgili eğitim verilmesi.

36. Çevresel Sorunlarda Kriz Yönetimi eğitimi verilmesi (Örnek olaylarla konu işlenerek).

37. Madenler ve maden ruhsatlan ile ilgili mevzuat, işlem süreçleri ve çevresel değerlere etki analizi eğitimi verilmesi (Örnek olaylarla).

6. Sanayileşme, KOBİ, ARGE Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma GrubuEdit

Sanayileşme, KOBİ, ARGE Hizmetleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Bölgesel, yerel kapasitelerin tespiti, yatırım kalitesi ve fizibilite mantığı konularında mülki idare amirlerinin eğitimi gerçekleştirilmeli.

2. OSB, KOBİ, KSS ile ilgili süreçler ve yürütülmesi konularında eğitim planlanmalıdır.

3. Yatırımcılara verilen ve oldukça sık değiştirilen destekler konusunda eğitim süreci bir bilgi ağı üzerinden güncellenmelidir.

4. Ülkemizde yatırım stratejileri ve sektörlere devletin teknoloji, ARGE, ajans ve proje destekleri konusunda eğitimler verilmelidir.

5. Özel Sektör (ticari ve sanayi alanda) yöneticileriyle MİA arasında bağlar oluşturulması için deneyim paylaşımı eğitimlerinin arttırılması. (Özellikle şirket CEO’ları tarafından deneyim paylaşımları.)

6. Sanayileşmenin oluşturduğu sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarla ilgili bilgilendirmeler yapılmalı.

7. İşçilerin ve sanayi yan alanlarının sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda alınacak idari tedbirlerin somutlaştırılması ve tartışılması sağlanmalıdır.

8. Çalışanların yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda eğitim. ( İş güvenliği, fazla çalışma gibi)

9. Sanayileşmenin çevre etkisi ve çevreyi koruyan mevzuat eğitimi yapılmalıdır.

10. Hizmet içi eğitim yeri planlamasında özellikle sınır ülkelerin de tercih edilmesi.

11. Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından bir eğitim bilgi ağı oluşturulmalı, uzaktan eğitim metodu ile online ve offline eğitimler gerçekleştirilebilmelidir. Eğitimin yaygınlaştırılabilmesi için faydalı olacaktır.

12. Yurtdışı eğitim programlarının kişiselleştirilmesi yerine yaygınlaştırılması düşünülmelidir. Birkaç kişinin 3-4 yıllık doktora programına gönderilmesi yerine daha büyük grupların daha kısa süreli spesifik yönetim programlarına gönderilmesi uygun olacaktır. ( Harward Business School gibi okullarla eğitim programları yapılabilir.) Ayrıca bu tür programlar için yabancı dil notu tek seçim kriteri olarak değerlendirilmemelidir. Programlar için gerekirse tercüman kullanılabilir.

13. Adaylık dönemi dahil üzerinde en az durulan konulardan biri olması,

14. Sorunlarıyla karşılaştığında farkında olunan bir konu (İş kazaları, grev lokavt, çevre sorunları, imar sorunları, yangın, patlama vb.)

15. Vizyon oluşturma ve önderlik beklentisi,

16. Yörenin sosyal-ekonomik potansiyeli ortaya çıkarma,

17. Yatırım ortamı hazırlama,

18. Sanayi bölgelerinin risk analizlerinin çıkarılması, sorunlara zamanında müdahale (sel, yangın, deprem vb.)

19. Kriz durumlarında destek, iyileştirme çalışmaları, zararların karşılanması, (terör tehditlerinin giderilmesi)

20. Kamu ile irtibatlı olma, önemsenme arzusu (teşvikler, vergi indirimi, yatırım indirimi, devleti yanında görme arzusu) nedenleriyle eğitimlere ihtiyaç duyulmakta olup; Kalkınma, Sanayileşme, Ar-Ge konularında farkındalık oluşturma,

21. Mülki amirlerin Sanayi ve Ar-Ge faaliyetlerine liderlik etme kapasitelerinin artırılması,

22. Sanayi, kurum ve kuruluşlarını tanıtma, (OSB, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Serbest Bölge, Gümrük, AB Koordinasyon Birimleri, Ar-Ge Kurumlan)

23. Mülki Amirlerin mevzuat açısından bu kurum ve kuruluşla olan ilişkileri Görev ve sorumlulukları,

24. Kumu-Özel sektör işbirliği kapsamında sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütülebilecek hususlar (kalifiye elaman bulma, pazar konunda yardımcı olma, sorunları ilgili makama iletme)

25. Sanayi Bölgelerinin kendine özgü sorunları (çevre sorunları, güvenlik-grev ve lokavt-suç, İş kazları, yangın patlama, altyapı -kanalizasyon, imar)

26. Kalkınma Planları ve Hükümet Programlarının uygulanması ve yerelde takibi,

27. Yurtiçi ve Yurtdışı Bilişim Vadisi, Teknopark, Sanayi Kuruluşu vb. ziyaretleri konularında eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

7. Çağdaş Yönetim Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma GrubuEdit

Çağdaş Yönetim Teknikleri Hizmet İçi Eğitim Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

■ Mevcut durumda çağdaş yönetim teknikleri eğitiminin eğitim dairesinin gündeminde olmasının mutluluk verici olmasıyla beraber bu alanda kısa süreli değil de uzun süreli eğitimlerin gerekliliği tespit edilmiştir.

■ Mülki idare amirleri geleneksel yönetim anlayışım bırakarak çağdaş yönetim tekniklerinden de faydalanarak modern yönetim anlayışının benimsenmesi konusunda çalışmalar yapması gerekmektedir.

■ Yerel ve ulusal medyanın yansıra sosyal medyada aktif olunması gerekliliğinin yansıra bunların mevzuaten bir kısmının yasak olması ve bu konuda bir eğitim ihtiyacı olduğu

■ Medya konusunda uzman eğiticiler tarafından mülki idare amirlerine bu konunun etkin ve verimli yönetilmesi hakkında eğitim in önemli olduğu Bu çerçeve ile beraber iletişim dili ve topluluk ve medya karşısında konuşma, diksiyon eğitimleri

■ Kriz / Stres / Çatışma Yönetimi (Öfke Kontrolü) / Yönetim psikolojisi Eğitimi

■ Çağdaş Yönetimde Teknoloji Kullanma Eğitimi

■ Liderlik

■ Algı yönetimi

■ Eşgüdüm ve Takım Çalışması Eğitimi

■ MİAH meslek grupları arasında paylaşım toplantılarının yapılması,

■ GİH den MİAH’a “sembolik” oranda geçirgenliğin sağlanması,

■ Çalışan öneri sisteminin uygulamaya konulması,

■ Somut, ölçülebilir, şeffaf, çalışanların katılımı ile belirlenen kriteler tespit edilmelidir(l.sınıf MİA kriterleri; hakim savcı mülki idare amiri arasındaki mali makas kapatıldıktan sonra tekrar gözden geçilmelidir. Bu sistem, mali hakları düzeltici bir araç olmaktan çok, meslek içi kariyer aşamalarına dönük araç olmalıdır.

■ Hizmet alımı yoluyla (dış kaynaktan yararlanma-outsource) güvenlik, temizlik, taşıt temin edilme imkanı verilmesi

■ Yönetişim-toplam kalite yönetiminin içselleştirilerek pratiğe dökülmesi

■ Şeffaflık, katılım, hesap verebilirlik, kamuoyu denetimi vb ilkelerin hayata geçirilmesi paydaşların (vatandaş ve çalışanlar) fikirlerinin alınması, vatandaş memnuniyetinin odağa alınması

■ Yöneticilerin her şeyi ben bilirim hastalığından kurtulmalıdır, bilen-anlayan-düşünen-öğrenen örgüt sıralamasında son aşamaya ulaşılmalıdır. Örnek olaylar üzerinde MİA gruplarının rutin aralıklar la bir araya gelip deneyimlerinin paylaşılmalıdırlar.

■ Bireysel öğrenme- takım/ekip öğrenimi- öğrenen kurum zincirinin kurulması.

■ Bireysel öğrenme ve kişisel gelişimi teşvik edici liderlik ve kurumsal yapı oluşturulmalıdır, lisansüstü eğitimler için idari izin müessesesi bireysel öğrenme ve kişisel gelişimin önünü tıkayıcı liderlik yapısı (il içinde mesaiden sonra yüksek lisansa izin verilmemesi vb.!!!!)inin genelgeyle düzenlenmesi.

■ Bakanlığın vizyonunun paydaşlarca bilinip sahiplenmesi sağlanmalıdır. Bunun sonucunda motivasyon kaybı ve hedefsizlik, sosyal tembellik gibi tuzaklardan uzaklaşılmak

■ Bakanlığın vizyon ve stratejileri belirlenirken MİA katılımının sağlanması önemlidir. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

• MİA liderdir; ancak liderlik tipolojileri belirlenip ona göre eğitim ihtiyaçlarını belirlenmelidir. • En iyi uygulamalar (benchmarking) konferansları düzenlenmelidir. Eğitim konuları; • Motivasyon • Toplam kalite • Stratejik yönetim-planlama • Kriz, toplantı ve zaman yönetimi • İstatistik-rapor okuma-yazma ve analiz yapma eğitimleri Eğitim Yöntemleri • Eğitim yöntemleri, konusuna göre; uzaktan eğitim, ekip-grup eğitimi, olay odaklı, tecrübe paylaşımı şeklinde olabilir. • Valilik ve Kaymakamlık birimlerinin hizmet içi eğitimleri kâğıt üzerinden çıkartılarak ilgili uzmanlarca farklı yer ve zamanlarda yapılmasının sağlanması • Eğitim görecek kişilerin rahat ve huzurlu hissedeceği ortamlarda yapılmalıdır.( fikirlerin ve eleştirilerin özgür ortamda söylenebilmesine fırsat olmalıdır.) • Eğitimleri e-bakanlık üst yöneticilerinin katılımının sağlanarak karşılıklı fikir alışverişi buluna bilmesi sağlanmalıdır. • Emekli olmadan önce MİA ile yüz yüze görüşme yapılarak; (yaşadığı travmatik bir olay, hızırın yetiştiği gün, meslekte unutamadığı olayları yazılı anı şekline getirilmesinin sağlanması ve dokümanların kaymakam adaylarını eğitimlerinde kullanılmalıdır. • Uygulamalı eğitime ağırlık verilmesi • Kurumsallaşmanın tam olarak sağlanarak, kişi ile çalışan sistem yerine oturmuş, değişmeyen temel kurumsal kural ve uygulamalar ön planda olması. Yeni konu başlıkları; • İstatistik; rapor okuma-yazma ve analiz yapma eğitimleri • Medya algı yönetimi ve ilişkileri • Halkla ilişkiler

8. Mali Hizmetler Hizmet İçi Eğitimi Semineri Çalışma GrubuEdit

Mali Hizmetler Hizmet İçi Eğitimi Semineri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Güncel Mevzuat değişiklikleri konusunda mülki idare amirlerinin düzenli olarak bilgilendirilmesi için e-içişlerine bu anlamda bir modül eklenmesi

2. Hizmet içi eğitim planlaması

3. E-İçişleri içinde İhale Sihirbazı Modülünün Hayata Geçirilmesi

4. Yazı İşleri, Birlik, SYDV ve YİKOP çalışanlarının da hizmet içi eğitime tabi tutulması

5. Mevzuat Konusunda yaşanan sorunlarla alakalı uzman kişiler tarafından bu konuda düzenli eğitimlerin verilmesi

6. AB mali mevzuatı ve Kalkınma Ajansları tarafından desteklenen projelerle ilgili mali mevzuat eğitim verilmesi

7. Mülki İdare Amirlerinin güncel Mali Hizmetler mevzuatı ve uygulamalarına hakim olması gerektiği değerlendirilmektedir. Ancak Kaymakamlık kursunda verilen mali hizmetler eğitimi kadar kapsamlı ve nitelikli bir eğitimin mesleğin ilerleyen yıllarında tekrarlanmadığı görülmektedir.

8. Mülki İdare Amirlerine, sistematik olarak ve belirli periyodlarla bütçe, satın alma ve ihale, iç kontrol, harcırah, taşınır ve taşınmaz yönetimi, harcama ve devlet muhasebesi, mevzuatı çerçevesinde eğitimlerin verilmesi ve

9. YİKOB, İl Özel İdaresi ile ilgili görev yürütecek Mülki İdare Amirlerinin bu görevlerine başlamadan önce bir hizmet içi eğitime tabi tutulmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

10. Mali Hizmetlere İlişkin mevzuat bilgisinin ve uygulama kabiliyetinin güncel ve yeterli tutulması. Gerektiğinden mevzuat eğitimine ağırlık verilmesi, uygulamalı eğitimlerin artırılması, tecrübe paylaşımlarına da yer verilmesi ve bu eğitimlerin Maliye Bakanlığı ve KİK personelince verilmesi gerekmektedir.

Eğitim Konu Başlıkları;

ı. Bütçe, satın alma-ihale-sözleşme yönetimi, iç kontrol, harcırah, taşınır ve taşınmaz yönetimi, harcama ve devlet muhasebesine ek olarak kamu personeline ilişkin mali mevzuat,

2. AB’ye entegrasyon çerçevesinde günümüz kamu yönetiminin bir gereği haline gelen; proje yönetimi ve proje döngüsü eğitimi, AB hibe programları ve uluslararası fon ve şartlı bağışlar konularının temel başlıklar olarak belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

3. Kullanılan bilginin kalıcı olacağı gerçeğinden hareketle, düzenli olarak belirli aralıklarla eğitim verilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

4. Eğitimlerin tekdüzelikten uzak ve ilgiyi yüksek tutabilmek amacıyla uygulamalı olarak yapılmasına ağırlık verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede;

■ Katılımcılar tarafından, örnek senaryo hazırlamak suretiyle canlandırma ve sunum yöntemi

■ Örnek olay anlatımı

■ Anlatım Yöntemi

■ Soru - Cevap Yöntemi

■ Tartışma Yöntemi

■ Problem Çözme Yöntemi

■ Proje Yöntemi kullanılmalıdır.

Ayrıca Mülki İdare Amirlerine;

■ Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medya Eğitimi

■ Gençlik ve Spor Hizmetleri konularında eğitimler düzenlenmelidir.

C- Eğitim Yöntem ve Teknikleri Çalışma GrubuEdit

Eğitim Yöntem ve Teknikleri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Kaymakam adaylarının il stajında gördüğü kurumlara ilişkin somut konulara temas edebilmesinin sağlanması amacıyla toplantılara katılması gerekmektedir. Asli görevler ve temsil görevlerine öncelik tanınmak kaydı ile staj döneminde, teorik-mevzuat hususlarının sahaya ve pratiğe dönük uygulamalı bir yöntem seçilmeli.

2. İl stajında daha önceki dönemlerin hazırladığı kurum raporları Kaymakam adayları tarafından tekrarlanmaktadır. Bu konuda yeni bir yöntem geliştirilerek revize sağlanmalıdır.

3. Kaymakam adayı ile ilgili bir Vali Yardımcısının ismen görevlendirilerek daha yakın ilgi ve yönlendirme sağlanmalıdır. Bu yol ile Vali ve Vali Yardımcısının katıldığı ilçe gezisi, tören ve programlara katılım sağlanmalıdır.

4. Mülki idare amirlerinin akademik eğitim almasını sağlamak için; TODAİE nin İçişleri Bakanlığına bağlanması veya ilişkilendirilmesi veya Adalet Akademisi benzeri kurumsal bir kimlik oluşturulmasının sağlanması gerekmektedir.

5. Seminer ve çalıştaylarda ortaya konulan düşüncelerin ve nihayetinde uygulamasında fayda olacağı değerlendirilen neticelerin Bakanlık tarafından talimata dönüştürülerek uygulama birliği sağlanması için il ve ilçelere gönderilmesi.

6. Mülki İdareyi ilgilendiren temel mevzuat alanında yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin eğitimlerin yapılması.

7. Belirli periyotlar halinde Mülki İdare Amirleri ile anketler yapılarak genel anlamda eğitime ihtiyaç görülen alanların belirlenmesi ve eğitim planlamalarının buna göre gerçekleştirilmesi.

8. Hizmet içi eğitimlerde konu yeterince anlatıldıktan sonra, konuya ilişkin meslek mensuplarının tecrübe paylaşımı ve senaryo uygulaması yapılmalı ve nihai aşamada dar gruplar ile konunun uygulamaya ilişkin detaylarının görüşülerek kısa raporlara bağlanıp bir seminer sonuç raporu hazırlanmalıdır.

9. Seminerlerin Antalya dışında da yapılması uygun olabilir. Eğitimler bölge merkezli olarak 8-10 ili kapsayacak şekilde planlama yapılabilir.

10. Yurtdışı eğitim programı kapsamında yabancı dil eğitimi, yüksek lisans ve doktora programlarına ek olarak bir veya iki yıl süreli üniversite ile koordineli mesleğe yönelik belirli alanlarda sertifika programlarının düzenlenmesi. Örneğin; kolluk, eğitim, sosyal politika, sağlık ve altyapı alanları gibi)

11. Mülki İdare Amirlerinin görev tanımlamasındaki değişikliklere uygun olarak yeni eğitim başlıklarının açılması

12. -Eğitim programlarının belirli aralıklarla yapılan “ihtiyaç analizleri” doğrultusunda belirlenmesi sağlanmalıdır.

13. -Göstererek Yapma metodu Kaymakam adaylığı eğitimi sürecince uygulanan “Kaymakam Refıkliği” eğitiminin vali yardımcısını da kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve devam ettirilmesi.

14. -Rol Yapma metodunun kullanılması(Afet ve Sivil Savunmaya yönelik eğitimlerin bir senaryo dâhilinde uygulamalı olarak yürütülmesi)

15. -“ŞURA” Metodu; Özellikle Mülki İdare Amirlerinin eğitimleri ile ilgili çalışmalar bir “ŞURA” anlayışı ile hazırlanıp gerçekleştirilmelidir.

Bu çerçevede önerilerimiz:

1. Toplantılar beş gün olarak planlanmalı, toplantılarda masa çalışmaları yaptırılmalı ve sonuçlar değerlendirilmelidir.

2. e-içişleri üzerinde resmi amaçlı, örnek olay ve mevzuat paylaşımının sağlandığı, forum ortamı niteliğinde bir modül açılmalıdır.

3. e-içişleri üzerinden Mülkiye Teftiş Kurulu ve Hukuk Müşavirliğinin interaktif hukuki görüş ve bilgi desteğinin sağlanması. (Örneğin: Müşteri Hizmetleri ile görüntülü iletişim ve Alo Fetva Hattı gibi.)

4. Seminer şeklinde organize edilen hizmet içi eğitimlerin sadece anlatma (sunum) tekniği ile değil bunun yanında iyi ve kötü uygulama örneklerini içerecek şekilde “örnek olay” çalışması yapılmalıdır.

5. Seminer programlarının tarih, edebiyat, iş dünyası ve sanat konuları vb. farklı konularla zenginleştirilmesi sağlanmalı ve sunum yapacak kişilerin konusuna hakim ve kamuoyunda tanınır kişiler olması sağlanmalıdır.

6. Özellikle yabancı dil eğitimi olmak üzere yurt dışı eğitim programlarının belli aralıklarla tekrarlanması sağlanmalıdır.

7. Yurt dışı fuar, gezi ve inceleme programlarına, mülki idare amirlerinin objektif ve adil kriterler belirlenerek katılmaları sağlanmalı; bu gezi programları kesinlikle devam ettirilmelidir.

8. Uluslararası geçerliliği olan sınavlardan belli bir puanın üzerinde alan mülki idare amirlerinin her yıl belirlenen kontenjan kadar yurtdışına yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderilmesinin devam ettirilmesi.

9. Mülki idare amirlerinin yapmış oldukları çalışmalarla akademik dünyaya önemli bir katkı sundukları açıktır. Gerçekleştirilecek bir çalışma ile meslek mensuplarının yapmış oldukları akademik çalışmaların elektronik ortamda toplanması ve kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır.

10. Eğitim mekanlarının seçiminde, mülki idare amirlerini günlük çalışma hayatı sürecinin stresinden kurtaracak şekilde doğal güzelliklere sahip ve çeşitli aktivitelerle donatılmış mekanlar tercih edilmelidir.

11. AB uyum programı çerçevesinde Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirilen eğitim çalışmalarına mülki idare amirlerinin aktif katılımı sağlanmalı ve bu hususta proje döngüsü eğitimi kaymakam adaylığı sürecinden başlayarak etkin bir şekilde verilmelidir.

12. Eğitim Daire Başkanlığımın Mülki İdare Akademisi haline dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

D - GİH Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Çalışma GrubuEdit

GİH Hizmet İçi Eğitim Seminerleri Çalışma Grubunun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan görüş ve öneriler aşağıya çıkarılmıştır:

1. Unvan gözetmeksizin eğitim ihtiyacının belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapılması

2. Anket çalışması sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla bir çalıştay düzenlenmesi

3. Çalıştay sonuçlarının Mülki İdare çalıştay sonuçlarıyla karşılaştırılarak örtüşen ve farklılaşan ihtiyaçların belirlenmesi

4. Aday memurlara verilen eğitimlerin profesyonel bir bakış açısıyla uzmanlarca verilmesi

5. Yapılan sınavların içeriği ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığı ile görüşmek suretiyle içeriğin zenginleştirilmesinin sağlanması

6. İş yaşamında temel beceriler ve bakış açısı geliştirilmesi eğitimlerine yer verilmesi

7. Uzmanlaşmaya yönelik olarak On üne eğitim hizmetinin sağlanması

8. Eğitim uzmanlarınca hazırlanacak kısa ve günlük bilgilendirmelerin bilgisayarlara düşmesi

9. Takım çalışması ile ilgili eğitimlerin yoğunlukla tekrarlanması

10. Kurum aidiyeti ile ilgili eğitimler verilmesi

11. Görevde yükselme ile atanan personelin yeni görevleri ile ilgili olarak; Yöneticilikle ilgili hazırlayıcı eğitimlere tabi tutulmaları, Mesleki içerik eğitimlerinin verilmesi Sorumlu olduğu konularda makale seçimleri, maiyetindeki memurları araştırmaya yönlendirerek araştırma konuları seçimleri

12. Tüm bu eğitimlerin kısıtlı personel sayısı dikkate alınarak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yöntemler belirlenmesi

13. Yöntemlerin kontrol listesi hazırlanarak dönemsel olarak takip edilmesi

14. Yapılan araştırmalarla ilgili olarak yapılacak düzenli ve kısa sunumlara Mülki İdarenin de katılımı ve motivasyona katkı sağlamaları.

Mevcut Durum

1) GİH sınıfındaki personele hizmet içi eğitim yapılmakla beraber, amaca ve tüm personele ulaşılamadığı düşünülmektedir.

2) Bakanlığımızda şef ve daha üst unvandaki personele Çağdaş Yönetim Teknikleri konusunda eğitim verilmesine rağmen daha alt düzey personele bu konuda eğitim düzenlenmemiştir.

3) “Bakanlık çalışanlarının gözünde mülki idare amiri algısı” ile “Bakanlık çalışanlarının gözünde orta kademe yöneticiler algısı” konulu iki anket çalışması yapılması gereklilik arz etmektedir.

Öneriler

1) GİH sınıfındaki personele yönelik yapılan hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalı ve sayı - zaman olarak artırılmalıdır.

2) Daha objektif sonuçlar vermesi açısından matbu ve isimsiz formlar üzerinden “Bakanlık çalışanlarının gözünde mülki idare amiri algısı” ile “Bakanlık çalışanlarının gözünde orta kademe yöneticiler algısı” konulu iki anket çalışması yapılmalıdır.

3) GİH sınıfı personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için tüm personele ulaşacak bir elektronik anket çalışması yapılmalıdır.

Eğitim Konu Başlıkları

1) Mevzuat okur-yazarlığma yönelik eğitimler düzenlenmelidir.

2) Göreve ilk defa veya görevde yükselme sonucu atanan personele, vazifesine başlamadan önce kuruma uyum ve kurum kültürünü oluşturmak maksadıyla resmi yazışma kuralları ve uyum eğitimleri verilmelidir.

3) Yeni başlayan personelin üst yöneticileri ve amirleriyle ilişkilerinin sağlıklı olabilmesi açısından ‘protokol kuralları’ eğitimi verilmelidir.

4) Personele görevini yerine getirdiği süreçte karşılaşacağı sorunların çözümü konusunda çatışma ve sorun çözme eğitimi verilmelidir.

5) Personelin öğrenme sürecini hızlandırmak, verimliliğini artırmak, moral motivasyonunu güçlendirmek ve kariyer gelişimine imkan vermek amacıyla kişisel gelişim eğitimleri (zaman yönetimi, öfke kontrolü, çatışma yönetimi, sorun çözme vb.) verilmelidir.

6) Bilim, teknoloji ve kamu yönetiminde meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum amacıyla bilişim eğitimleri ve sosyal medyanın amacına uygun kullanımına yönelik eğitim verilmeli, bu kapsamda GİH sınıfı personele uygulanan erişim engellemeleri kaldırılmalıdır.

7) Proje sorumluları dışındaki personele e-devlet ve e-içişleri modüllerinin daha etkin kullanımına yönelik eğitimler verilmelidir.

8) İş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimler verilmelidir

9) Bakanlık içi birimler arası koordinasyon ve eşgüdümün sağlanması maksadıyla ‘iletişim eğitimleri’ verilmelidir.

10) Bakanlığımız bünyesinde çeşitli zamanlarda gerek Mülkiye Teftiş Kurulunca, gerek Sayıştay denetçilerince, gerekse İç Denetim Birimi Başkanlığınca yapılan denetimler esnasında nasıl davranılması gerektiği ile denetim sonucu çıkacak sonuçların değerlendirilmesi hususlarında farkmdalık eğitimleri verilmelidir.

11) Medya okur-yazarlığına yönelik eğitimler verilmelidir.

12) Personelin ruh ve beden sağlığının korunması ile bunun iş hayatına yansıtılması amacıyla; aile içi şiddetin önlenmesi, ev ekonomisi ve aile bütçesi, sağlıklı aile yapısının kurulması, madde bağımlılığının engellenmesi ve zararlı alışkanlıklardan korunulması, sosyal ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi konularında eğitimler verilmelidir.

13) Sunum hazırlama ve kitle önünde etkili sunuş teknikleri eğitimleri verilmelidir.

14) Diksiyon ve güzel konuşma eğitimleri verilmelidir.

15) Rapor, proje ve bilgi notu hazırlama teknikleri eğitimleri verilmelidir.

16) Kamudaki kaynakların etkin ve verimli kullanılması ile israfın önlenmesine dair eğitimler verilmelidir.

17) Bakanlığımızda etkin arşivleme için belge arşivleme konusunda eğitimler verilmelidir.

18) Bakanlık ve taşra birimlerinin çalışma esas ve usulleri ile birbirleri arasındaki ilişkilerin memurlara tanıtılması yönünde eğitimler verilmelidir.

Eğitim Yöntemleri

1) Hizmet içi eğitim programları oluşturulurken personelin eğitim ihtiyacı, öğrenim durumları, özgeçmişleri, yetenek ve yeterlilikleri dikkate alınmalıdır.

2) Hizmet içi eğitim alan personel aldığı eğitimle ilgili birimlerde istihdam edilmelidir.

3) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinden bütün personelin eşit oranda yararlanması sağlanmalıdır.

4) Hizmet içi eğitim uygulamalarında personelin moralinin yükseltilmesine ve ilişkilerinin geliştirilmesine önem verilmelidir.

5) Personelin moral ve motivasyonunu artırmak maksadıyla, yukarıda teklif edilen eğitimlerin görev yapılan il dışında, rahat çalışma ve konaklama imkanı olan mekanlarda yapılması.

GENEL DEĞERLENDİRME:Edit

1- Hizmet içi Eğitimlerin yurtdışında yapılması

2- MÎA’lerinin kendilerini değerlendirmesinin sağlanması

3- AB Projeleri için Eş Finansman şartının kamu kurum ve kuruluşları için kaldırılması

4- Kaymakam Adaylarına idealizm eğitimleri verilmesi

5- Sosyal Ağlar (Medya) takip edilmesi

6- Yeni atanan Valilere oryantasyon eğitimi verilmesi

7- İçişleri Uzman Yardımcılarının birimlere atamalarının yapılması

8- Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğuna alım ve diğer kriterler değerlendirilmesi, Kaymakam Adaylığına ve Memurluğa girişte nitelikli personel alınması

9- Eğitimlere Valilerin de katılması

10- Fransız ENA Okulu ile anlaşma yapılması, Fransa ile sertifika programı yapılması

11- Görevde bulunan MİATerine yurtdışı eğitim imkânı verilmesi

12- MİA’lerinin kitap okumalarının sağlanması

13- Kaymakamlar, Valiler ile diğer kurumlar arasında bağlantılar kurulması

14- Bilimsel yeniliklerle ilgili eğitim verilmesi

15- MİA’lerine sosyal aktivite eğitimleri verilmesi Konuları genel değerlendirme içerisinde tartışılmıştır.

SONUÇEdit

Düzenlenen Çalıştay sonucunda personelin eğitim alanındaki istek ve beklentileri birinci elden tespit edilmiş, birebir tartışılmış çok önemli bulgulara ulaşılmıştır. Eğitim Dairesi Başkanlığı tespit edilen konuları hassasiyetle yeniden değerlendirip yeni eğitim programları hazırlayacaktır. Çok verimli geçen Çalıştayın farklı yöntemlerle, bütün paydaşların katılacağı farklı platformlarda yeniden yapılması önemli sonuçlar çıkmasına vesile olacaktır. Ayrıca akademik çevreden yardım alınması faydalı olacaktır.

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Dış linklerEdit

İç linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.